A koronavírus-járvány és a nyomában érkező gazdasági válság súlyos kihívások elé állítja Magyarországot. Az elmúlt hónapok válságkezelése és politikai intézkedései megmutatták, hogy szolidaritásra, átlátható állami működésre és összefogásra van szükség a járvány leküzdéséhez és a káros hatások csökkentéséhez. Meggyőződésünk, hogy az emberi jogok nélkülözhetetlen és hatékony segítséget jelentenek a járvány kezelésében és következményeinek elhárításában, legyen szó akár a jogállam, az oktatás, a magánszféra vagy a nemek közötti egyenlőség területéről. Tudásunkat és tapasztalatunkat ezért ebben az időszakban is arra használjuk, hogy egy szolidárisabb, elszámoltatható és átlátható Magyarországért dolgozzunk.

Mi a probléma?

A válság megmutatta, hogy a magyar oktatási rendszer nincs felkészülve a digitális átállásra, az oktatási kormányzat kapkodását és felkészületlenségét a pedagógusok, diákok és szülők szenvedték meg.  Az ország jelentős részén nem az a kérdés, hogy milyen okos eszközön kapcsolódhatnak be a diákok a digitális oktatásba, hanem hogy van-e áram, amivel világítani lehet. Bár az elmúlt hónapokban diákok tízezrei estek ki a közoktatás menetéből, az oktatási kormányzat eddig nem mondta meg, hogyan segítenek majd a lemaradások bepótlásában. A digitális oktatásra átállás sok pedagógust is felkészületlenül ért, hiszen az elmúlt években elmaradtak a digitális tananyagfejlesztések.

Milyen Magyarországot szeretnénk?

Olyan Magyarországot szeretnénk, ahol:

 • mindenki – függetlenül a származásától, vagyoni helyzetétől vagy bármely más tulajdonságától – magas színvonalú oktatáshoz fér hozzá
 • a szakmai szervezeteket, a pedagógusokat, a diákokat és a szülőket is partnerként kezeli az oktatási kormányzat, és az érintetteknek beleszólásuk van a Nemzeti Alaptanterv kialakításába
 • a közoktatás célja korszerű és értő tudással rendelkező, világra nyitott, szolidáris és aktív emberek nevelése, amelyben hangsúlyos szerepe van az emberi jogi oktatásnak,
 • a közoktatás felkészült a digitális oktatásra

Mit teszünk ezért?

 • Felszólalunk a konzultáció nélkül, rohamtempóban elfogadott Nemzeti Alaptanterv javításáért, illetve azért, hogy ne sérüljenek a tanárok és a diákok alapjogai a NAT bevezetésével.
 • Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a digitális oktatás feltételei ma Magyarországon nem biztosítottak: több tízezer diáknak nincs megfelelő eszköze, és a tanárok jó része nincs felkészítve a digitális oktatásra.
 • Az oktatási folyamatokat blended learning és e-learning tanulási utakkal segítjük, az érdeklődő pedagógusoknak és képzőinknek pedig képzést tartunk a digitális oktatás módszertanáról.
 • Digitalizáljuk meglévő emberi jogi képzéseinket, hogy az évente 5000 diákot elérő programunkat minél több tanár és diák számára tegyük elérhetővé

Három azonnali lépés, amit az államtól várunk

 1. Értékelje a digitális oktatás megvalósulását, és a pedagógus szakmával közösen készítsen tervet a lemaradt diákok felzárkóztatásra.
 2. Az állam kezelje prioritásként az oktatás digitalizációját, teremtse meg ennek feltételeit a diákok, tanárok és iskolák számára, és az egészségügyi válsághelyzetek idején is mindenkinek biztosítsa a magas szintű oktatáshoz való hozzáférést.
 3. Vezesse be az emberi jogi oktatást a közoktatásba.

Néhány azonnali lépés, amit tehetsz

 • Tanulj te is, hogy aztán továbbadhasd a tudásod: végezd el a koronavírus és az emberi jogok kapcsolatáról szóló kurzusunkat.
 • Csatlakozz oktatással foglalkozó csoportokhoz, kezdeményezésekhez mentorként vagy oktatóként, nálunk például képzőként segítheted az oktatás ügyét. 
 • Diákként, szülőként vagy tanárként is állj ki a jogaidért: írj levelet az iskola igazgatójának vagy fenntartójának, ha úgy gondolod, hogy sérült a tanulók oktatáshoz való joga.
 • Oszd meg tapasztalataid másokkal: küldd el nekünk a történeted levél vagy videó formájában, hogy neked mi segített a digitális átállás során.
 • Tanárként, pedagógusként vagy iskolai szociális segítőként gyere el képzéseinkre, ismerd meg az emberi jogi oktatásunk módszertanát és a digitális oktatást megkönnyítő kezdeményezéseinket.

Mi a probléma?

Hazánkban számos társadalmi csoport számára a hátrányos megkülönböztetés az élet majdnem minden területén kézzelfogható. A világjárvány különösen nehéz helyzetbe hozta a munkaerőpiacon már korábban is kiszolgáltatott helyzetben lévőket, így különösen a kisgyermekes családokat, nőket, egyedülálló szülőket, alacsonyabb végzettségűeket, romákat, migráns hátterű embereket, idősebb munkavállalókat, fogyatékossággal élőket, LMBTQ embereket, tartósan munkanélkülieket és a gondoskodási feladatokat ellátókat.  A koronavírus-járvánnyal járó gazdasági és társadalmi nehézségek mindannyiunkat érintenek, de nem mindenkit egyformán: a társadalom kiszolgáltatott tagjai még nehezebb helyzetbe kerültek, mint a járvány előtt voltak.

Milyen Magyarországot szeretnénk?

Olyan Magyarországot szeretnénk, ahol:

 • a kormány olyan átfogó és hatékony lépéseket tesz, amelyek a járvány alatt és annak végével is valódi segítséget nyújtanak – függetlenül az illető nemétől, korától, szexuális irányultságától, származásától, társadalmi vagy vagyoni helyzetétől – minden rászoruló ember és család számára
 •  az állam nemcsak a (felső)középosztálynak nyújt támogatásokat, hanem a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjaival törődik elsősorban, és érdemi lépéseket tesz a munkaerőpiacon tapasztalható hátrányos megkülönböztetés felszámolása érdekében

Mit teszünk ezért?

 • Egy olyan jogszabályi környezetért dolgozunk, amely a munkáltatók számára kötelezővé teszi a bérkülönbségre vonatkozó adataik évenkénti nyilvánossá tételét és a bérkülönbségek felszámolását.
 • Kiépítjük azt a programunkat, amely stratégiai perek segítségével járul hozzá a nemek közötti bérszakadék megszüntetéséhez.
 • Figyelemmel kísérjük a koronavírus-járvány hatását a nemek közötti egyenlőség területén, ajánlásokat fogalmazunk meg a döntéshozók felé az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében, és ennek érdekében eseményeket és akciókat szervezünk.
 • Ajánlásokat készítünk munkáltatóknak azzal kapcsolatban, hogyan tudják a munkavállalóik emberi jogainak érvényesülését széles körben elősegíteni.
 • Folyamatosan együtt dolgozunk az aktivistáinkkal, hogy tudatos fellépésükkel másokat is cselekvésre inspiráljanak.

Három azonnali lépés, amit az államtól várunk

 1. Tegyen érdemi lépéseket azért, hogy a gyermeket akaró,gyermeket váró és kisgyermekes nőket ne érje hátrányos megkülönböztetés a munkaerőpiacon.
 2. Fogadtasson el egy jogszabályt, amely a munkáltatók számára kötelezővé teszi a bérkülönbségre vonatkozó összesített adataik évenkénti nyilvánossá tételét és a bérkülönbségek felszámolását.
 3. Tartassa be a cégek esélyegyenlőségi tervben megfogalmazottakat, biztosítson megfelelő erőforrásokat ennek ellenőrzésére, és tegye kötelezővé, hogy az új munkavállalókkal megismertessék az esélyegyenlőségi tervet.

Néhány azonnali lépés, amit tehetsz

Munkáltatóként:

 • Csatlakozz az Egy lépéssel közelebb kampányunkhoz: hozd nyilvánosságra minden évben a nők és férfiak fizetése közötti különbségeket, és vállald, hogy teszel is azok megszüntetéséért.
 • Tartsd be az esélyegyenlőségi tervben megfogalmazottakat, és a járvány után is biztosítsd a rugalmas munkavégzési lehetőségeket a munkavállalóid számára.

Munkavállalóként:

 • Javasold a munkáltatódnak, hogy csatlakozzatok az Egy lépéssel közelebb kampányunkhoz.
 •  Ellenőrizd, hogy a munkahelyeden megvalósulnak-e az esélyegyenlőségi tervben leírtak, ha pedig nincs ilyen nálatok, kezdeményezd, hogy fogadjanak el egyet. Ha van, de nem valósul meg, fordulj az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz.
 • Írd alá és terjeszd a nemek közötti bérkülönbségek felszámolásáról szóló petíciónkat.

Mi a probléma?

A koronavírus járvány megmutatta, hogy a kormánytól független, jogainkat védő szervezetekre nagyobb szükség van, mint valaha. Az elmúlt időszakban a kormány példátlan hatalmat kapott, hogy a már elfogadott törvényektől eltérjen, illetve az élet szinte bármely területén új szabályokat vezessen be. Ez a hatalom szerintünk nem lehet korlátlan, jelenleg azonban sem az Országgyűlés, sem az Alkotmánybíróság nem képes valódi kontrollt gyakorolni a kormány működése felett. Más alapjogvédelmi intézményeknek, például az ombudsmannak is jelentős szerepe kellene, hogy legyen a jogaink védelmében, azonban ő egyelőre nem szólalt fel nyilvánosan a súlyos alapjogsértésekkel szemben.

Milyen Magyarországot szeretnénk?

Olyan Magyarországot szeretnénk, ahol:

 • az emberi jogainkat védő szervezetek a végrehajtó hatalomtól függetlenül működnek, és annak hatékony, valódi korlátját jelentik
 • az emberek tudnak és mernek a bíróságokhoz vagy az ombudsmanhoz fordulni, ha jogsértés áldozataivá válnak, és ezek az intézmények hatékony védelmet biztosítanak számukra
 • a szakmai és civil szervezeteket partnerként kezeli a kormány
 • az emberek kiállnak a bíróságok függetlensége mellett, a bírák pedig szabadon elmondhatják a véleményüket szakmai kérdésekben

Mit teszünk ezért?

 • Kutatást végzünk, hogy felhívjuk a figyelmet a kormány túlhatalmának következményeire, és bemutassuk a jogainkat védő független intézmények működését.
 • Azért dolgozunk, hogy a független intézmények függetlenek maradjanak, és védjék a jogainkat.
 • Bemutatjuk, hogy a jogállam lebontása milyen következményekkel járt Magyarországon, és mi az egyén szerepe és felelőssége a jogállam védelmében.
 • Figyelemmel kísérjük a “rémhírterjesztés” tényállásának alkalmazását, és felszólalunk, ha ezt a független újságírók vagy a kormányt kritizálók megfélemlítésére használják.

Három azonnali lépés, amit az államtól várunk

 1. Legyen valódi, a végrehajtó hatalomtól független kontroll a kormány intézkedéseivel szemben.
 2. Az ombudsman küldje el a transz és interszex emberek jogait sértő törvényt utólagos normakontrollra az Alkotmánybíróságnak.
 3. Vonja vissza a rémhírterjesztés tényállásának módosítását.

Néhány azonnali lépés, amit tehetsz

 • Bővítsd a tudásodat a jogállamiságról és a független intézményekről az általunk szervezett eseményeken, és tarts jogállam órákat képzőként.
 • Ha téged vagy mást jogsértés ér, tájékozódj, hogyan fordulhatsz a jogaid védelmével foglalkozó intézményekhez.
 • Írd alá petíciónkat, amiben arra kérjük az ombudsmant, hogy a transz és interszex emberek jogait sértő törvény ügyében forduljon az Alkotmánybírósághoz.
 • Olvasd el a bíróságokról szóló jelentésünket, és kérdezz tőlünk.

Mi a probléma?

A technológiai fejlődés egy sor korábban nem, vagy csak nehezen kezelhető problémára nyújt gyors és hatékony megoldást, az innovációnak pedig különösen meghatározó szerepe lehet az olyan válsághelyzetekben, mint a koronavírus-járvány. A technológia fejlődése azonban sokkal gyorsabb, mint az azt elvileg korlátok közé szorító szabályozásé, így a jog sokszor csak jelentős késéssel képes reagálni a változásokra, ez pedig sokszor a felhasználók jogainak sérelmével jár. A koronavírus-járvány rámutatott arra, hogy az olyan technológiai eszközök, mint a kontaktkereső alkalmazások, karanténappok vagy az arcfelismerés alkalmazása ugyan egyszerűbbé és hatékonyabbá tehetik a hatóságok dolgát, de ezek gyakran átláthatatlan folyamatokon keresztül, jogkorlátozó állami beavatkozásokat tesznek lehetővé, amelyek felett nincs valódi független ellenőrzés.

Milyen Magyarországot szeretnénk?

Olyan Magyarországot szeretnénk, ahol:

 • a különböző technológiák alkalmazása az emberi jogok szem előtt tartásával történik
 • a magánszférát korlátozó alkalmazásokat csak a járvány kezelése érdekében valóban szükséges ideig és azzal arányosan alkalmazzák
 • a hatóságokat független intézmények ellenőrzik

Mit teszünk ezért?

 • Kutatásokkal és elemzésekkel tárjuk fel a magánszférát fenyegető technológiai megoldások emberi jogokra gyakorolt hatásait.
 • Közérthető formában tájékoztatjuk az embereket azok működéséről és a használatuk következményeiről.
 • Azért dolgozunk, hogy a hatóságok vessenek véget a jogsértő technológiák alkalmazásának.
 • Olyan tudással és eszközökkel vértezzük fel az embereket, amelyekkel megvédhetik a magánszférájukat és emberi jogaikat.

Három azonnali lépés, amit az államtól várunk

 1. Garantálja, hogy a koronavírus elleni védekezés során használt szoftverek és technológiák csak önkéntes alapon, és az elérni kívánt céllal arányosan kerülnek alkalmazásra.
 2. Hozza nyilvánosságra, hogy milyen szoftvereket használnak az állami hatóságok az emberek azonosítására és megfigyelésére.
 3. Azonnali hatállyal vonja vissza azt a rendeletet, amely lehetővé teszi, hogy azok az adatkezelők, akik a koronavírusos megbetegedések kapcsán személyes adatokat kezelnek eltérjenek az uniós adatvédelmi szabály, a GDPR rendelkezéseitől.

Néhány azonnali lépés, amit tehetsz

 • Ismerd meg a jogaidat és a lehetőségeid: tájékozódj a kiadványainkból, és vegyél részt az általunk kínált képzéseken.
 • Oszd meg minél több emberrel az általunk közzé tett információkat.
 • Írj nekünk, ha a hatóságok olyan szoftvert alkalmaznak veled kapcsolatban, amely szerinted a jogaidat korlátozza.

Mi a probléma?

Az elmúlt hónapok válságkezelése rámutatott, hogy az állam titkolózása és a központosított információmegosztás súlyos problémákat okoz a járvány elleni védekezésben, a kormány a felhatalmazási törvénnyel járó rendkívüli hatalmat pedig a saját pozíciója megerősítésére, és az intézkedéseit kritikával illetőkkel szembeni leszámolásra használja fel. Egyértelmű jelei vannak annak, hogy a kormány mindet megtesz annak érdekében, hogy a veszélyhelyzet során bevezetett intézkedéseket és a korlátlan hatalomgyakorlást a veszélyhelyzet utáni időszakra is átmentse.

Milyen Magyarországot szeretnénk?

Olyan Magyarországot szeretnénk:

 • ahol a kormány rendkívüli jogköreinek alkalmazása időben nem korlátlan, azok szükségességét egy független szerv vizsgálja felül rendszeresen
 • ahol még egy válsághelyzetben sem lehet alapvető emberi jogokat önkényesen korlátozni, és ahol a kormány nem használja fel ezt a helyzetet saját hatalmának növelésére és az önkormányzatokkal, gazdasági szereplőkkel, civil szervezetekkel vagy sérülékeny társadalmi csoportokkal való leszámolásra
 • az állam nem titkolózik, és átlátható folyamatok során, az érintettek bevonásával dönt az emberek életét és emberi jogait érintő kérdésekben

Mit teszünk ezért

 • Felhívjuk a figyelmet azokra a rendelkezésekre, eszközökre, amelyeknél komoly veszélyét látjuk annak, hogy a veszélyhelyzetet követően is használni akarja majd a kormány.
 • Kikényszerítjük, hogy a magyar kormány tartsa be azokat az emberek bevonására vonatkozó nemzetközi normákat, amelyekhez Magyarország önként csatlakozott.
 • Azért dolgozunk, hogy a hatalomgyakorlás ne legyen korlátlan és ellenőrizhetetlen válsághelyzetekben sem: legyen időbeli korlát, független rendszeres felülvizsgálat, és objektív kritériumai az elrendelésnek és a megszüntetésnek.
 • Közérthető módon felhívjuk a figyelmet az emberi jogokat érintő rendelkezések okaira és következményeire, elemezzük és értékeljük a jogszabályváltozásokat és azok hatásait.
 • Bemutatjuk, ha a kormány egy jogkorlátozó intézkedést szükségtelenül fenn akar tartani.
 • Rendszeresen eseményeket szervezünk, hogy az érdeklődők szakértők bevonásával ismerjenek meg alaposabban egy-egy témát.
 • Folyamatosan együtt dolgozunk az aktivistáinkkal, hogy tudatos fellépésükkel másokat is cselekvésre inspiráljanak.

Három azonnali lépés, amit az államtól várunk

 1. Azonnal vonja vissza azt a módosítást, amely jelentősen meghosszabbítja a közérdekű adatigénylések megválaszolásának határidejét.
 2. Tegye átláthatóvá a jogszabályok előkészítését és jogalkotást a veszélyhelyzetet követően bevezetendő törvények és rendeletek kapcsán.
 3. Tegye a Kormány átláthatóvá, hogy milyen objektív kritériumok alapján dönt a veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet megszüntetéséről, illetve a járvány esetleges új hulláma esetén újbóli bevezetéséről

Néhány azonnali lépés, amit tehetsz

 • Tájékozódj a téged és közösséged érintő jogsértésekről, kövess minket a Facebookon, kapcsolódj be a szakértői beszélgetéseinkbe, és tudd meg, mit tehetsz még egy adott területen.
 • Csatlakozz kampány akcióinkhoz, írd alá a petícióinkat.
 • Támogasd a munkánkat adományoddal, csatlakozz hozzánk tagként, és vegyél részt a képzéseinken és rendszeres eseményeinken.

Ha egyetértesz a pontjainkkal, csatlakozz a víziónkhoz, és dolgozz velünk ezekért a célokért!