SZERVEZETI HÍREINK

Elnökségi ülés – 2023. április 18.

Ezúton összehívom az Amnesty International Magyarország elnökségének ülését, 2023. április 18. 15 órai kezdettel. Az ülést az egyesület székhelyén, valamint online tartjuk.

Javasolt napirend:

 1. Beszámoló a január-március között eltelt időszakról
 2. Döntés tagság törléssel való megszüntetéséről
 3. Tájékoztató az emberi jogi oktatási munkáról
 4. Tájékoztató a munkavállalói elégedettségmérés eredményéről
 5. Igazgatói teljesítményértékelés
 6. Egyebek

Megjelenésetekre feltétlenül számítunk.

Kéri András / elnök

Meghívó éves közgyűlésre – 2023. április 27.

Az elnökség összehívja az Amnesty International Magyarország (1054 Budapest Báthory utca 4. 1/2) éves közgyűlését 2023. április 27-én 17:30 órai kezdettel. A Közgyűlés hibrid módon kerül megtartásra, Budapesten a CEU épületében (1052 Budapest, Nádor utca 15.) valamint elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével. 

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlést az Elnökség az eredetivel megegyező napirenddel az eredetileg meghirdetett napon 18:00 órai kezdettel hívja össze. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

A Közgyűlés napirendje:

Rendes közgyűlés: regisztráció, adategyeztetés 

Rendes közgyűlés megnyitása 

Elnöki köszöntő, tisztségviselők megválasztása és napirend elfogadása 

 1. 2022. éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
 2. 2023 költségvetés és működési terv elfogadása
 3. Alapszabály módosítása

Közgyűlés bezárása 

A Közgyűlés jelenléti formában kerül megrendezésre. A Közgyűlést online is lehet majd követni, de azon szavazni csak személyesen lehet. Online a Zoom nevű alkalmazás használatával is csatlakozhatsz, vagy gyere el személyesen a CEU 1051 Budapest, Nádor utca 15. szám alatti épületébe.

Kérünk, hogy a Közgyűlés előtt, április 27-én 17:15-től csatlakozz online az alábbi linken:  

https://us06web.zoom.us/j/84208519237?pwd=azBjNTJrOVBYYi9WbDN3dFV4Mk9ZQT09

Meeting ID: 842 0851 9237 

Passcode: 448353  

vagy ha személyesen veszel részt, akkor arra kérünk, hogy érkezz előbb, hogy 17:30-ra el tudd foglalni a helyed. 

Az ülés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket a szervezeti dokumentumok között találod.

Meghívó elnökségi ülésre – 2023. április 4.

Ezúton összehívóm az Amnesty International Magyarország elnökségének ülését 2023. április 4-én 9 és 11 óra közötti időpontban.

Az elnökségi ülést hibrid formában tartjuk, az egyesület székhelyén valamint online lehet bekapcsolódni.

Tervezett napirend:

 1. Éves közgyűlés összehívása
  1. javaslat tagdíj mértékére
  2. alapszabálymódosítás (tiszteletbeli tagság, közgyűlés online részvétel)
  3. 2022-es beszámolók elfogadása
  4. 2023-as költségvetés elfogadása
 1. beszámoló a regionális fórumról 
 2. egyebek 

Megjelenésetekre feltétlenül számítunk!

Kéri András / elnök

Meghívó elnökségi ülésre – 2022. október 20.

Ezúton összehívom az Amnesty International Magyarország elnökségének ülését.

Ezúton összehívom az Amnesty International Magyarország elnökségének ülését.

Az ülés időpontja: 2022. október 20. 15 óra
Az ülés helyszíne: az egyesület székhelye valamint online.

Tervezett napirend:

 • beszámoló az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakról
 • gyermekvédelmi referens megválasztása
 • negyedéves pénzügyi beszámoló
 • etikai szabályzat elfogadása
 • vizsgálat ajánlásainak státusza
 • az egyesület stratégiája

A megjelenésetekre számítunk!

Kéri András / elnök

Meghívó éves közgyűlésre – 2022. május 26.

Az elnökség összehívja az Amnesty International Magyarország (1054 Budapest Báthory utca 4. 1/2) éves közgyűlését 2022. május 26. 17:45 órai kezdettel. A közgyűlés hibrid módon kerül megtartásra, Budapesten a CEU épületében (1052 Budapest, Nádor utca 9.) valamint elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével. 

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlést az Elnökség az eredetivel megegyező napirenddel az eredetileg meghirdetett napon 18:00-ás kezdettel hívja össze. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

A Közgyűlés napirendje:

 1. A 2021 évi beszámolók elfogadása (az elnökség és az ellenőrző testület beszámolója; a költségvetési beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása) 
 2. 2022. évi költségvetés és működési terv elfogadása
 3. Az alapszabály módosítása
 4. Az elnökség és az ellenőrző testület tagjainak megválasztása (titkos szavazás)
 5. Az Amnesty International Magyarország stratégiája

A közgyűlés hibrid formában kerül megrendezésre, tehát a Zoom nevű alkalmazás használatával is csatlakozhatsz, vagy gyere el személyesen a CEU 1051 Budapest, Nádor utca 9. szám alatti épületébe. Kérünk, hogy a Közgyűlés előtt, május 26-án 17:30-tól regisztrálj az alábbi linken: https://zoom.us/j/99382892656 (a csatlakozáshoz szükséges jelszót emailben megkaptad vagy az office@amnesty.hu címen kérheted) vagy ha személyesen veszel részt, akkor arra kérünk, hogy érkezz előbb, hogy a helyszínen elvégezhessük a regisztrációt.

Az ülés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket a pénzügyi beszámolók, valamint a közgyűlési dokumentumok között találod.

Meghívó elnökségi ülésre – 2022. május 10.

Ezúton összehívom az Amnesty International Magyarország elnökségének ülését, 2022. május 10-én 17 órára. Az ülést online tartjuk, Teams felületen: Click here to join the meeting

A javasolt napirend:

 1. az Amnesty International Magyarország 2022. évi közgyűlésének öszehívása, ennek részeként az előterjesztések elfogadása (2021. évi beszámoló, stratégiai kontextuselemzés)
 2. igazgató teljesítményértékelése (az előterjesztés elkészülte esetén)
 3. etikai kódex (az előterjesztés elkészülte esetén)
 4. egyebek

Pontos megjelenésetekre számítunk!

Kéri András, elnök


Meghívó elnökségi ülésre – 2022. május 5.

Ezúton összehívom az elnökség ülését 2022. május 5-én 17 órai kezdettel, online formában, Microsoft Teams felületen: Click here to join the meeting


A tervezett napirend:

 1. az Amnesty International Magyarország 2022 évi rendes közgyűlésének összehívása, a közgyűlésen tárgyalandó 2021 évi beszámoló, a közhasznúsági melléklet valamint az elnökség beszámolójának elfogadása, továbbá a stratégiai alapvetések c. dokumentum elfogadása
 2. egyebek

Pontos megjelenésetekre számítunk! 

Kéri András, elnök


Meghívó elnökségi ülésre – 2022. május 3.

Ezúton összehívom az Amnesty International Magyarország elnökségének ülését 2022. május 3. 18:00 órai kezdettel.

Az ülést hibrid módon tartjuk meg, személyesen az egyesület székhelyén.


A tervezett napirend:

 1. Éves közgyűlés összehívása (napirend módosítása), napirendi pontok elfogadása:
  1. 2021 évi beszámoló, elnökségi beszámoló, közhasznúsági melléklet elfogadása
  2. 2022. évi költségvetés elfogadása
  3. alapszabálymódosítási javaslat elfogadása
 2. Igazgatói beszámoló
 3.  Egyebek

Online jelenléti szándékot a chair@amnesty.hu címen kérjük jelezni.

Megjelenésetekre feltétlenül számítunk!

Kéri András, elnök


Meghívó elnökségi ülésre – 2022. március 8.

Ezúton összehívom az Amnesty International Magyarország elnökségének ülését 2022. március 8. 18:00 órai kezdettel.

Az üléseket hibrid találkozó keretében tartjuk meg, vagyis személyesen az egyesület székhelyén valamint online Microsoft Teams felületen.

Tervezett napirend:

 1. Gyermekvédelmi protokoll módosítása 
 2. Zaklatás és bullyiing elleni szabályzat felülvizsgálata (tárgyalás első olvasatban)
 3. Döntés elnökségi tagság lemondás miatti betöltéséről
 4. Igazgatói beszámoló 
 5. Felkészülés az éves közgyűlésre
 6. egyebek

Online jelenléti szándékát a chair@amnesty.hu címen kérjük jelezni

Kéri András, elnök


Meghívó elnökségi ülésre – 2022. február 1.

 az Amnesty International Magyarország elnökségének következő ülését

2022. február 1. 18:30 órai kezdettel hívom össze.

A járványügyi helyzetre tekintettel az ülést hibrid, személyes és online jelenlétet ötvöző formában tartjuk az egyesület székhelyén illetve Microsoft Teams felületen, várható hossza: 90 perc. 

Tervezett napirend:

1. Igazgatói beszámoló

2. Döntés elnökségi tagság lemondás miatti betöltésére

3. egyebek

Online becsatlakozásra Zoom-on keresztül van lehetőség.

Kéri András, elnök


Meghívó elnökségi ülésre – 2021. december 9. és 16.

Az Amnesty International Magyarország elnökségének következő üléseit

2021. december 9. csütörtök 8:30 órai, valamint
2021. december 16. csütörtök 8:30 órai kezdettel,

a járványügyi helyzetre tekintettel online értekezlet keretében tartjuk, várható hosszuk: 90 perc. Az első alkalommal nem tárgyalt napirendi pontok a második ülésen kerülnek tárgyalásra.

Tervezett napirend:
1. 2022-as előzetes költségvetés: első alkalommal vita, második alkalommal döntés
2. közgyűlés összehívása
3. 2022-2030 stratégiai folyamat
4. beszámoló a szakértői vizsgálat eredményéről
5. igazgatói teljesítményértékelésének lezárása (zárt ülés)
6. igazgatói beszámoló (részeként: márkaismertségi beszámoló, FR beszámoló, népszavazás)
7. döntés tagság felmondással történő megszüntetéséről (tagdíjfizetés nem teljesítése miatt)
8. egyebek

Az ülésre becsatlakozni az alábbi Teams-felületen kerezstül lehet.

Kéri András, elnök


Meghívó elnökségi ülésre

Az Amnesty International Magyarország elnökségének következő ülését 2021. március 25-én 8:30 órai kezdettel, a járványügyi helyzetre tekintettel online értekezlet keretében tartjuk.

Tervezett napirend:

 1. Éves közgyűlés összehívása
 2. Igazgató teljesítményértékelése (zárt ülés)

Az ülésre becsatlakozni az alábbi Teams-felületen keresztül lehet.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Kéri András, elnök 


Meghívó elnökségi ülésre

Az Amnesty International Magyarország elnökségének következő ülését 2021. február 11-én 18:30 órai kezdettel, a járványügyi helyzetre tekintettel online értekezlet keretében tartjuk.

A tervezett napirend:

 1. Igazgatói beszámoló
 2. Regionális fórum (delegálás, tervezett napirend)
 3. Stratégiai tervezés
 4. Elnökségi működés (munkaterv meghatározása, induction értékelése és további lépések)
 5. Munkacsoportok működése
 6. Igazgató értékelési folyamata (zárt ülés)
 7. Egyebek

Az üléshez az alábbi Teams-felületen keresztül lehet csatlakozni.

Várunk minden érdeklődőt szeretettel, az Elnökség nevében:

Kéri András, elnök 


Meghívó elnökségi ülésre 

Az Amnesty International Magyarország elnökségének ülését 2020. december 14-én 18:30-tól tartjuk – a járványhelyzetre tekintettel online formában. 

Tervezett napirend: 

 1. Igazgatói beszámoló 
 2. 2021. évi költségvetés előzetes elfogadása 
 3. Egyebek 

Az ülésre becsatlakozni a GoToMeeting alkalmazással lehet https://global.gotomeeting.com/join/684426381 oldalon keresztül.  

Várunk minden érdeklődőt szeretettel: 

Az Elnökség nevében, 

Kéri András, elnök 


Meghívó Elnökségi Ülésre

Az Amnesty International Magyarország elnökségének ülését 2020. november 2. 18:00 órától tartjuk – a járványhelyzetre tekintettel online formában.

Tervezett napirend:

 1. Igazgatói beszámoló
 2. Nemzetközi közgyűlés (feat. nemzetközi munkacsoport beszámoló, közös részvétel)
 3. Ificsoport bevonása
 4. Directors’ survey
 5. Tartalékolási politika
 6. Egyebek

Az ülésre becsatlakozni a GoToMeeting alkalmazással lehet ahttps://global.gotomeeting.com/join/964936141oldalon keresztül, vagy telefonon a +36 1 933 3699 számon keresztül a 964-936-141 kód megadásával.

Várunk minden érdeklődőt szeretettel:

Az Elnökség nevében,

Kéri András, elnök