Komplex program

Komplex programunk célja, hogy elősegítse azoknak a tudatos munkáltatóknak a törekvéseit, akik szeretnének minél átfogóbban fellépni a nemek közötti munkahelyi egyenlőség megteremtéséért. 

Programunk két részből áll:

  1. Csatlakozás az Egy Lépéssel Közelebb kampányunkhoz, amelynek célja az Európai Unió 2020–2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégiájának elősegítése. A stratégia kiemelt lépése a nemek közötti bérszakadék transzparenciájának megteremtése, azáltal, hogy a cégek nyilvánosságra hozzák a különbségek mértékét.
  2. Mivel a nők munkaerőpiaci hátrányos megkülönböztetése rendszerszintű okokhoz vezethető vissza, így könnyen előfordulhat, hogy az átlagbérek összehasonlítása során különbség jelenik meg a csatlakozó cégnél a nők és férfiak között. A különbségek hosszú távú felszámolása érdekében érdemes egy cselekvési tervet kidolgozni. A terv hozzájárul ahhoz, hogy a cég nagyobb egyenlőséget biztosítson munkavállalóinak, ezáltal egy igazságosabb alapokon működő munkahellyé váljon. Ennek megvalósítását az alábbi három lépcsős komplex programunkkal segítjük elő.
  1. Tapasztalat- és igényfelmérés: a cég jelenlegi struktúrájának, a munkavállalók eddigi tapasztalatainak és igényeinek feltérképezése.
  2. Tudatosságnövelés: e-learning, online és offline kurzusaink által
  3. Cselekvési terv kidolgozása: az 1) és 2) pontban tapasztaltak összegzése, jógyakorlatok bemutatása, majd ezek alapján egy terv vázának kialakítása.