Én, Te, Mi és az emberi jogok

Kisképzésnek, négy alkalmas képzésnek is nevezzük azt a képzési struktúránkat, melyet a Norvég Civil Alap mikro pályázatán nyert projektünkhöz állítottunk össze (Emberi jogi oktatás az ózdi kistérségben - projekt azonosító: NCTA-2013-2986-G). Célkorosztály: felső tagozatos korú diákok.

Az emberi jogok iránti érzékenyítést nem lehet elég korán kezdeni. A nyitottság, a tisztelet, a figyelem olyan alapvető értékek, amelyek hozzásegítik a gyerekeket ahhoz, hogy az emberi jogok értői és követői legyenek.

Az első alkalommal a fiatalokból egymásra figyelő közösséget próbálunk formálni. A második alkalommal az értékrendszer kialakítása, a tolerancia fejlesztése a cél. A harmadik óra a gender témájában hívja fel a figyelmet az általánosítás, az előítéletek következményeire, a negyedik pedig az Amnesty International Magyarország kampányait mutatja be.

A foglalkozásokon drámapedagógiai módszerekkel hangolunk, a témákat pedig csoportokba rendezve dolgozzuk fel. Cél, hogy a fiatalok megértsék és megérezzék az emberi jogok lényegét. Egy foglalkozás akkor számít sikeresnek, ha a jelenlevők mertek bátran kérdezni, válaszolni, vitatkozni.

A 2013/2014-es tanévben a Norvég Civil Alap pályázatának köszönhetően  Borsodnádasdon és Pétervásárán tartottunk képzéseket a Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskolában és a Szent Márton Tanodában. Ezek a folyamatok 2013 októberében indultak el, és minden hónapban kétszer voltunk jelen a csoportokban. A képzéseket Hervoly Vandával és Zsúdel Gáborral, a Dr. Ámbédkar Iskola (Emberi Jogi Barát Iskola) pedagógusaival tartotta képzési koordinátorunk, Pénzes Judit. 

2014 márciusában a Bokréta Lakásotthon Farkasbab utcai telephelyének lakóival is megkezdtük a folyamatokat.

A 2014/2015-ös tanévben szeretnénk minél több iskolával, tanodával, szociális intézménnyel felvenni a kapcsolatot, és végigvinni a teljes képzési struktúrát. A legmotiváltabb gyerekeket pedig szeretnénk Emberi Jogi Nyári Táborunkban is tovább képezni.

Érdeklődők jelentkezését várjuk az oktatas@amnesty.hu e-mail címen.

Emberi jogi órák

A budapesti József Attila Általános Iskolában 2013 szeptemberétől minden pénteken két órát töltünk a nyolcadikosokkal.

Ez a képzési forma rendszerességénél fogva sok lehetőséget és kihívást rejt magában. A diákok figyelmét felkelteni, megtartani nehezebb; az érzékenyítés nyomon követése könnyebb.

A diákokkal az emberi jogi képzésünk tematikáján túl van időnk arra is, hogy aprólékosabban megvizsgáljunk egy-egy problémát. Módunk van a kisebbségi léttel és érzettel kapcsolatos kérdések interaktívabb feldolgozására, és legfőképp arra,hogy ne csak a diákok tanuljanak tőlünk, hanem mi is a diákoktól.

Célunk, hogy a többségben hátrányos helyzetű, roma származású fiatalokkal közösen létrehozzunk egy emberi jogi fotóalbumot, mely egyfajta összefoglalója lesz a közös munkánknak, és ugyanakkor útmutatója az emberi jogi hozzáállásnak.

Összpont – Emberi jogi verseny középiskolásoknak

Az egész tanévet lefedő emberi jogi verseny 2013 szeptemberében indult, melyben egy öt csapatból álló mezőny versenyez a nyári táborozási lehetőségért. A program lehetőséget ad arra, hogy sok fiatalhoz jusson el az Amnesty szemlélete, az emberi jogok tartalma és lényege.

A verseny neve Összpont, a feladatkészítők az „összpontozók”. A feladatok megoldói pedig az „összpontosok”. Egy csomag összpontja 180.

A feladat-csomagot havonta kapják az „összpontosok”. Minden csomagban van irodalmi, történelmi, művészeti, reál, média és nyelvi feladatsor. A feladatok módszertanilag és tartalmilag is a középiskolás korosztályra vannak szabva. A feladatsorokat az AI Magyarország képzői csoportjának aktivistái írják. A 9 versenyhónap témái illeszkednek a kampányainkhoz: az AI története, a szegénység elleni küzdelem, a nők és gyerekek jogai, a Levélíró Maraton, a rasszizmus elleni küzdelem, az előítéletek, a roma világnap, a menekültek helyzete, az LMBTI emberek helyzete.

A feladatkészítőkkel hétfőnként találkozunk, az „összpontosokkal” pedig havonta egyszer, a Katona József Színházban. A Katona teret és segítséget ad nekünk havi rendszerességű filmvetítéseink lebonyolításában. Ezeken a vetítéseken sikerfilmeket nézünk a gyerekekkel, melyekre emberi jogi nézőpontból kérdezünk rá. Emellett ilyenkor van lehetőség arra, hogy megbeszéljük a dolgainkat, s megismerjük kicsit jobban egymást.

A félévek végén a csapatok egy disputa versenyben mérik össze tudásukat előre megadott tételmondatok alapján.

A versenyt a 2014/2015-ös tanévben szeretnénk országosra bővíteni, legalább 20 iskolával.

„Azt gondolom, az, hogy egy ilyen verseny megvalósult, hatalmas dolog. Jó belegondolni, hogy azok a diákok, akik szeptemberben még azt sem tudták, hogy pontosan mit jelent az a kifejezés, hogy "emberi jog", most - mondjuk ki bátran - egy egészen széles körű rálátással rendelkeznek. Ezzel nagyon sokat tettetek a diákokért is, és azért is, hogy elinduljon valami a fejekben, az országban, és akár a világban is. Ez nagyon fontos! A feladatok végig változatosak, a programok pedig sokszínűek voltak.

Nem utolsó sorban én magam is rengeteget tanultam, azért külön köszönetemet szeretném kifejezni. A verseny során többször is hangsúlyoztam, hogy számomra nem is a nyerés a fontos (persze nem lett volna rossz az sem :) ), hanem, az hogy azoknak a diákoknak, akik erre nyitottak, lehetőségük legyen foglalkozni a dologgal. Úgy érzem, ez maximálisan megvalósult. Olyan, mintha lett volna egy plusz órájuk az órarendben: emberi jogok. Milyen jó lenne, ha egy ilyen tantárgy tényleg benne lenne az órarendben :)” - Tomor István, a Madách Imre Gimnázium, MIG elnevezésű csapatának mentortanára

Civil Kurázsi és nyílt napok

Magyarországi civil szervezetekkel közösen, úgy döntöttünk évekkel ezelőtt, hogy együtt fogunk járni képzéseket tartani; hogy a fiatalok lássanak és megismerjenek minket. Ezeken a képzéseken az Amnesty International Magyarország a gyűlölet-bűncselekmény témájával vesz részt. A foglalkozás célja az, hogy a fiatalok tisztában legyenek az aktuális törvényekkel, gyakorlatokkal, fogalmakkal.

Emberi jogi nyári tábor

2014 nyarán 80 diákot szeretnénk táboroztatni Balatonakaliban. A résztvevőket a kisképzések, az emberi jogi órák és az Összpont verseny legmotiváltabb diákjaiból választjuk ki. A tábort június végére tervezzük. A gyerekeket két turnusban fogadjuk, négy-négy napra.

A négy nap alatt cél, hogy a képzések során már érzékenyített fiatalok megismerjék egymást, és emberi jogi foglalkozásokon keresztül létrehozzunk egy közös produktumot.

Amnesty-órák

Az Amnesty International munkáját, az emberi jogok szemléletét és átfogó tartalmát mutatjuk be azoknak az osztályoknak, iskolai csoportoknak, akik érdeklődnek munkánk iránt. A 45 perces foglalkozások során drámapedagógiai módszerekkel, tesztekkel, kérdőívekkel és filmekkel érzékenyítjük a fiatalokat.

Képzők képzése

Az emberi jogi képzések tapasztalt képzőket igényelnek. A különböző korosztályú gyerekek érzékenyítése a megfelelő módszertani ismeretek mellett nagyfokú nyitottságot is elvárnak a pedagógusoktól. Szeretnénk elkötelezett képzőket, és éppen ezért a nyár folyamán szervezünk egy tréninget, melyre várjuk a jelentkezőket.

A képzők feladata kettős, de választható is. Az Összpont verseny kapcsán feladatkészítőket, úgynevezett összpontozókat várunk, akik heti rendszerességgel ötletelnek, készítik a tematikus feladatsorokat, és mentorálják a rájuk bízott iskolai csoportokat. Az emberi jogi képzésünkhöz pedig drámapedagógiai jártassággal rendelkező pedagógusokat várunk, akik elhivatottak a téma iránt, és ismerik az Amnesty International Magyarország működését, kampányait.