Éves Jelentés: a globális rendszer vízválasztó pillanata

  • A befolyásos kormányok egy olyan, a jogállamiság követelményeit semmibe vevő korszakba taszították az emberiséget, amelyben a konfliktusokban érintett civilek fizetik a legnagyobb árat.
  • A gyorsan változó mesterséges intelligencia termékeny talajt biztosít a rasszizmusnak, diszkriminációnak és a megosztottságnak.
  • A jogsértések ellen világszerte példátlanul nagy számban mozdultak meg az emberek, akik az emberi jogok védelmét és az emberi méltóság tiszteletben tartását követelik.

Az egyre bizonytalanabb világ

A világ a konfliktusok eszkalálódásának és a nemzetközi jogi rendszer meggyengülésének rémisztő következményeit nyögi – ma mutatja be az Amnesty International a világ emberi jogi helyzetéről szóló Éves Jelentését, amelyben 155 ország emberi jogi teljesítményét értékeli a szervezet.

Az Amnesty International arra figyelmeztet, hogy amennyiben a szabályozás továbbra is lemarad, a mesterséges intelligencia (MI) gyors fejlődésével valószínűleg felgyorsul a jogállamiság válsága, ami a techóriások dominanciájával párosulva a jogsértések további elterjedésével járhat.

“A jelentésünk szomorú képet fest az emberi jogok riasztó mértékű elnyomásáról és a nemzetközi szabályok rendszeres megsértésről a globális egyenlőtlenségek elmélyülése, a felsőbbrendűségért versengő szuperhatalmak és az eszkalálódó klímaválság közepette.” – mondta Agnès Callamard, az Amnesty International főtitkára. 

“A nemzetközi jogi előírások Izrael általi megszegését súlyosbítja, hogy szövetségesei sem képesek enyhíteni a gázai civilek szenvedését. Ezen szövetségesek közül sokan a második világháború utáni nemzetközi jog megalkotói. Oroszország Ukrajnával szembeni folyamatos agressziója, a növekvő számú fegyveres konfliktus, valamint a például Szudánban, Etiópiában és Mianmarban tapasztalt tömeges jogsértések mellett az elmúlás veszélye fenyegeti a szabályokon alapuló globális rendet.”

A törvénytelenséget, a megkülönböztetést és a büntetlenséget a konfliktusokban és máshol is lehetővé teszik a technológiák ellenőrizetlen használata, amelyeket ma már rutinszerűen fegyverként használnak a katonai, politikai és vállalati szereplők. A nagy tech cégek platformjai szították a konfliktusokat. Kémszoftvereket és tömeges megfigyelést lehetővé tévő eszközöket használnak az alapvető jogok megsértésére, miközben a kormányok automatizált eszközöket vetnek be a társadalom leginkább kiszolgáltatott csoportjai ellen.

“Egy egyre bizonytalanabbá váló világban az olyan technológiák, mint a generatív mesterséges intelligencia, az arcfelismerés és a kémprogramok szabályozatlan terjedése és alkalmazása komoly ellenséggé válhat, rendkívül módon felerősítve nemzetközi jog és az emberi jogok megsértését. – mondta Agnès Callamard.

“A választások évében és az egyre erőteljesebb, szabályozásellenes lobbival szemben, amelyet a nagy tech szereplők irányítanak és finanszíroznak, ezek a szabályozatlan technológiák óriási veszélyt jelentenek mindannyiunkra nézve. Fegyverként használhatóak a diszkrimináció, a dezinformáció és a megosztás érdekében.”

A konfliktusban érintett civilek fizetik meg a végső árat

Az Amnesty International jelentése szerint napjaink vezetői és intézményei elárulták az emberi jogi alapelveket. A sokasodó konfliktusokkal szemben számos befolyásos állam magatartása rontotta a multilateralizmus hitelességét, és aláásta az 1945-ben létrehozott, mindenkire kötelező szabályokon alapuló globális rendet.

A 2023-as évet leginkább meghatározó konfliktusban egyre gyűlnek a háborús bűncselekményekre utaló bizonyítékok, miközben az izraeli vezetés és a palesztin fegyveres szervezetek is rendszeresen megsértik a nemzetközi humanitárius és emberi jogi előírásokat. A Hamász és más fegyveres csoportok október 7-i és azt követő szörnyű és jogsértő támadásait követően az izraeli hatóságok könyörtelen légicsapásokkal válaszoltak, amelyekben gyakran teljes családok haltak meg. Közel 1,9 millió palesztin embernek kellett otthagynia az otthonát, az izraeli hadsereg pedig a növekvő éhínség ellenére is akadályozta a Gázába eljutó humanitárius segélyek eljutását.

A jelentés rámutat arra is, hogy az Egyesült Államok vétójogával hónapokra megbénította az ENSZ Biztonsági Tanácsát a tűzszünethez szükséges határozat meghozatalában, miközben továbbra is olyan lőszerekkel látja el Izraelt, amelyeket valószínűleg jogsértések elkövetésére is használnak. Az Éves Jelentés bemutatja az európai országok, például az Egyesült Királyság és Németország kettős mércéjét is: miközben jogosan tiltakoznak az Oroszország és a Hamász által elkövetett háborús bűncselekmények ellen, ezzel egyidejűleg támogatják az izraeli és amerikai hatóságokat a konfliktusban.

“A nemzetközi közösség zavarba ejtő kudarca, hogy több ezer civil – köztük nagyon sok gyermek – életét nem tudta megvédeni a Gázai övezetben. Ez nyilvánvalóvá teszi, hogy azok az intézmények, amelyeket a civilek védelmére és az emberi jogok érvényesítésére hoztak létre, már nem felelnek meg ezeknek a céloknak. Amit 2023-ban láttunk, megerősíti, hogy számos állam semmibe vette az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglalt emberiesség és egyetemesség alapértékeit.” – mondta Agnès Callamard.

A jelentés dokumentálja, hogy az orosz hadsereg hogyan veszi továbbra is semmibe háborús szabályokat Ukrajna folytatódó megszállása során. Kiemelten foglalkozik a sűrűn lakott polgári területek, illetve az energia- és gabonaexport infrastruktúra elleni válogatás nélküli támadásokkal, valamint a hadifoglyokkal szembeni kínzásokkal és kegyetlen, embertelen bánásmóddal. Mindezek a környezet hatalmas mértékű szennyezésével is járnak, többek között a kahovkai gát szándékos lerombolásával, amelyről széles körben úgy vélik, hogy az orosz erők követték el.

A mianmari hadsereg és a hozzá kapcsolódó milíciák a civilek ellen is támadásokat hajtottak végre, amelyben több mint 1000 ember halt meg 2023 során. Sem a mianmari, sem az orosz hatóságok nem vállalták, hogy kivizsgálják a kirívó jogsértésekről szóló jelentéseket. Mindkét ország eközben pénzügyi és katonai támogatást kapott Kínától.

Szudánban a konfliktus mindkét résztvevője, a Szudáni Fegyveres Erők és a Gyors Támogató Erők is semmibe vették a nemzetközi humanitárius jogi kötelezettségeiket, amikor olyan célzott és válogatás nélküli támadásokat hajtottak végre, amelyekben civilek haltak és sebesültek meg, vagy amikor robbanófegyvereket vetettek be sűrűn lakott városrészekben. Ezek a támadások 12 000 ember halálát okozták, és több mint 8 millió ember kényszerült elhagyni az otthonát. Mivel a konfliktusnak egyelőre nem látszik a vége, Szudán veszélyesen közel került egy éhínség kitöréséhez is.

A gyűlölet, megosztottság és diszkrimináció szítására használt technológia komoly veszélyt jelent

Az Amnesty International jelentése megállapítja azt is, hogy a világ számos részén fokozták a politikusok a bűnbakként kezelt nők, LMBTQI emberek és más kiszolgáltatott közösségek elleni támadásokat. Az új és meglévő technológiákat egyre inkább fegyverként használják, hogy ezzel is segítsék és támogassák az elnyomó politikai erőket a dezinformáció terjesztésében és a közösségek egymás ellen uszításában. 

A jelentés arra is rámutat, hogy a meglévő technológiákat széles körben használják a diszkriminatív intézkedések megerősítésére. Argentína, Brazília, India és az Egyesült Királyság is egyre gyakrabban alkalmaz arcfelismerő technológiákat a nyilvános tüntetések és sportesemények ellenőrzésére, valamint a marginalizált közösségek – különösen a migránsok és menekültek – hátrányos megkülönböztetésére. Az Amnesty jogi lépéseire válaszul a New York-i rendőrség 2023-ban nyilvánosságra hozta, hogyan használta az arcfelismerő rendszert arra, hogy megfigyelje a Black Lives Matter tüntetéseket a városban. A hasonló techonológiák jogsértő felhasználása szintén elterjedt Ciszjordániájában is, ahol az izraeli hatóságok a mozgásszabadság korlátozására és az apartheid rendszer fenntartására használták azokat.

A majdnem teljesen automata szociális ellátórendszer bevezetése Szerbiában azt eredményezte, hogy emberek ezrei veszítették el a létfontosságú szociális támogatásokhoz való hozzáférésüket. Ez különösen a roma közösségeket és a fogyatékossággal élőket érintette, ami jól mutatja, hogy az ellenőrizetlen automatizálás hogyan súlyosbíthatja az egyenlőtlenségeket.

Miközben világszerte továbbra is milliók menekülnek a fegyveres konfliktusok elől, a migráció irányítása és a határellenőrzés során a hatóságok sokszor támaszkodnak súlyos jogsértéseket okozó technológiákra. Ezeknek az elterjedése állandósítja és megerősíti a hátrányos megkülönböztetést, a rasszizmust, valamint az aránytalan és jogellenes tömeges megfigyeléseket.

Eközben a kémprogramok – amelyeknek általában elmenekült aktivisták, újságírók és jogvédők a célpontjai – nagyrészt szabályozatlanok maradtak annak ellenére, hogy hosszú távú bizonyítékok vannak az általuk okozott jogsértésekre. Az Amnesty kutatásainak köszönhetően derült ki 2023-ban, hogy a Pegasust újságírók és aktivisták ellen vetették be Örményországban, a Dominikai Köztársaságban, Indiában és Szerbiában. Eközben az EU-ban működő cégek szabadon értékesíthették spywareiket a világ országai számára.

Az elmúlt években a generatív mesterséges intelligencia gyors fejlődése megváltoztatta a már létező technológiák – a kémprogramoktól a közösségi média elszabadult algoritmusaiig – által jelentett fenyegetések mértékét.

Az elképesztő ütemű fejlődéssel szemben a szabályozás nagyrészt stagnált. Az európai döntéshozók azonban cselekedni kezdtek, és 2024 februárjában hatályba lépett az egész EU-ra kiterjedő digitális szolgáltatásokról szóló törvény. Bár tökéletlen és hiányos, mégis elindította a mesterséges intelligencia szabályozásáról szóló időszerű és létfontosságú globális vitát.

“Hatalmas szakadék tátong a technológiák ellenőrizetlen fejlődése által jelentett kockázatok, illetve a szabályozás és az emberek védelme területén elérendő célok között. Ez az előre megjósolt jövőnk, és csak rosszabbodni fog, hacsak a technológiák szabályozatlan terjedését nem fékezzük meg.” – mondta Agnès Callamard.

Az Amnesty International kutatása azt is bemutatta, hogy a Facebook algoritmusai hogyan járultak hozzá az erőszakhoz Etiópiában, ami kiváló példa arra, hogyan használható a platform fegyverként arra, hogy közösségeket állítsanak egymással szembe.

Előrejelzésünk szerint ezek a problémák a 2024-es választási évben fokozódni fognak, mivel a nagy közösségi platformok, például a Facebook, az Instagram, a TikTok és a YouTube megfigyelésen alapuló üzleti modellje a választásokkal összefüggésben is katalizátorként hat majd az emberi jogok megsértésére.

“Láttuk, hogyan erősítik és terjesztik a gyűlöletet, a diszkriminációt és a dezinformációt a közösségi média algoritmusok, amelyeket mindenekelőtt az “engagement” maximalizálására optimalizáltak. Végtelen és veszélyes visszacsatolási hurkot hoznak létre, másodpercek alatt képesek szintetikus képeket, hang- és videófelvételeket generálni, valamint meghatározott közönségeket célba venni. A választásokra vonatkozó szabályozások azonban még nem tudtak felzárkózni ehhez a veszélyhez. Eddig túl sok beszédet hallottunk, és túl kevés intézkedés történt.” – mondta Agnès Callamard.

A novemberi amerikai elnökválasztás a marginalizált közösségekkel, köztük az LMBTI emberekkel szembeni diszkrimináció, zaklatás és visszaélések közepette zajlik majd a közösségi médiában. A fenyegető és megfélemlítő abortuszellenes tartalmak is egyre jobban terjednek.

Több mint egymilliárd ember szavaz az indiai választáson, miközben folytatódnak a békés tüntetők elleni támadások és a vallási kisebbségek szisztematikus diszkriminációja. Az Amnesty 2023-ban felfedte, hogy kémprogramokat használtak ismert újságírók ellen, miközben a tech platformok valóságos politikai csataterekké váltak.

“A politikusok régóta használják a “mi és ők” narratívákat, hogy szavazatokat nyerjenek, és kihasználják a gazdasági és biztonsági kérdésekkel kapcsolatos jogos félelmeket. Azt is láttuk, hogy az ellenőrizetlen technológiákat hogyan használták fel a diszkrimináció megerősítésére. A techóriások megfigyelési üzleti modellje olaj a tűzre, és lehetővé teszi a rosszhiszemű politikusok számára, hogy a hatalom megszilárdítása vagy a szavazatok megszerzése érdekében felerősítsék ezeket a veszélyes narratívákat. Ez egy borzongató előjele annak, hogy mi vár ránk, ha a fejlődés továbbra is sokkal gyorsabban halad mint az elszámoltathatóság.” – mondta Agnès Callamard.

Példátlan globális mozgósítás

“Láttuk, hogy a befolyásos állami és nem állami szereplők tevékenységei egyre mélyebbre taszítanak minket egy hatékony szabályok nélküli világ káoszába, ahol a forradalmi technológiákból származó, hatékony kormányzás nélküli kíméletlen profitszerzés vált a normává. De sok esetben, amikor kormányok nem tartották be a nemzetközi jogi előírásokat, az emberek a nemzetközi intézményeket hívták segítségül a jogállamiság fenntartására. Ahol a világ vezetői nem állnak ki az egyenlő jogokért, ott az emberek felvonulnak, tiltakoznak és petíciót nyújtanak be egy reményteljesebb jövőért.” – mondta Agnès Callamard.

Az Izrael és a Hamász közötti fegyveres konfliktus világszerte tüntetések százait váltotta ki. Az emberek tűzszünetet követeltek a gázai civilek védelme érdekében, és a Hamász és más fegyveres csoportok ejtette túszok szabadon bocsátását akarták elérni. Az Egyesült Államokban, El Salvadorban és Lengyelországban is az utcára vonultak, hogy követeljék az abortuszhoz való jogot, világszerte pedig ezrek csatlakoztak a Fridays For Future elnevezésű ifjúsági mozgalomhoz, hogy elérjék a fosszilis tüzelőanyagok méltányos és gyors kivonását.

A fáradhatatlan kampányolás számos jelentős emberi jogi győzelmet is hozott 2023-ban. A tajvani #MeToo mozgalomnak és más civil szervezeteknek hála a kormány elfogadta a szexuális bűncselekmények megelőzéséről szóló törvény módosítását.

Annak ellenére, hogy a szükségesnél kevesebbet tett, a COP28 megállapodott a fosszilis tüzelőanyagoktól való “elszakadásról”, ami az első alkalom, hogy azokat egy COP határozatban említették. Az évek óta tartó kampány hatására Törökországban végre felmentették a Büyükada ügy négy vádlottját, Taner Kılıçet, İdil Eser, Özlem Dalkırant és Günal Kurşunt, akiket még 2020 júliusában ítéltek el koholt vádak alapján.

Matiullah Wesa afgán oktatási aktivistát több hónapos kampány után tavaly októberben szabadon engedték, miután közel hét hónapot töltött börtönben, mert a lányok oktatáshoz való jogát hirdette, és bírálta a tálibok politikáját, amely megtiltotta, hogy középfokú iskolába járhassanak.

“A tiltakozáshoz való jog döntő fontosságú a vezetők elszámoltathatóságához. Az emberek világossá tették, hogy emberi jogokat akarnak; a kormányokon múlik, hogy megmutassák, figyelnek-e rájuk.” – mondta Agnès Callamard.

“Tekintettel a komor globális helyzetre, sürgős intézkedésekre van szükség az emberiség védelmére hivatott nemzetközi intézmények újjáélesztése és megújítása érdekében. Lépéseket kell tenni az ENSZ Biztonsági Tanácsának megreformálására, hogy az állandó tagok ne használhassák a vétójogukat a civilek védelmének megakadályozására és a geopolitikai szövetségeik megerősítésére. A kormányoknak emellett átfogó jogalkotási és szabályozási lépéseket kell tenniük a mesterséges intelligencia által okozott kockázatok és károk kezelése, illetve a techóriások visszaszorítása érdekében.”

MEGJEGYZÉSEK

Az Amnesty International Az emberi jogok helyzete a világban című jelentése 155 országra vonatkozó bejegyzést, öt regionális áttekintést, egy globális elemzést valamint Agnès Callamard főtitkár előszavát tartalmazza.

A globális elemzés négy olyan kérdésre összpontosít, amelyek rávilágítanak a jelentés többi részében dokumentált jelenségekre: a civilek feláldozhatóként való kezelése a fegyveres konfliktusokban; a nemek közötti egyenlőséggel,illetve a szexuális és nemi kisebbségekkel szembeni támadások; a gazdasági válságok, az éghajlatváltozás és a környezetünk pusztulásának aránytalan hatása a leginkább kiszolgáltatott közösségekre; valamint az új és meglévő technológiák, köztük a generatív mesterséges intelligencia jelentette veszélyek. Az Amnesty International ezek szerint kritikus kihívásokat jelentenek az emberi jogokra nézve 2024-ben és azon túl is.

Téma