Továbbra sem teljesítik a szlovák hatóságok a roma diákokkal kapcsolatos kötelezettségeiket

„Itt az
idő arra, hogy a szlovák hatóságok véget vessenek az oktatásban
tapasztalható elkülönítés diszkrimináló gyakorlatának és
felismerjék felelősségüket annak biztosításában, hogy az
országban élő összes gyermek egyenlő mértékben hozzájusson a
minőségi oktatáshoz. Amennyiben ez nem történik meg, az érintett
gyermekek életét örökre megpecsételi az alacsonyabb színvonalú
oktatás, a megaláztatás és a kirekesztés” – mondta Jereza
Tigani, az Amnesty International Európáért és Közép-Ázsiáért
felelős helyettes programigazgatója.

Az
Amnesty International „Be nem tartott ígéretek: nem szűnt meg a
roma diákok szlovákiai szegregációja” című jelentése
feltárja a szlovák hatóságok folyamatos és el nem ismert
kudarcát az oktatási rendszerben tapasztalható és a romákat
hosszú ideje sújtó diszkrimináció felszámolásában.

Az
Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjának 2012-es felmérése
alapján az általános tanrendű iskolákba beiratkozott romák
43%-a etnikai alapon elkülönített osztályban kezdte meg
tanulmányait. A szlovák kormányzat azzal, hogy elmulasztja egy
átfogó nemzeti reform megvalósítását, az oktatásra jellemző
jogtalan etnikai diszkriminációt tolerálja.

Egy
Lőcsében (szlovákul: Levoča) élő roma anya, akinek gyermekeit a
romáknak létrehozott osztályokba osztották be, a következőket
nyilatkozta az Amnesty Internationalnek: „Nem fogadom el az
elkülönítést; a gyermekemnek ugyanazt az oktatás jár, mint a
nem roma diákoknak”.

A
kelet-szlovákiai Eperjes (szlovákul: Prešov) területi bírósága
2012. október 30-i döntésének köszönhetően felcsillant a
remény a roma közösség számára: a szerv úgy határozott, hogy
a Szentmihályfalván (szlovákul: Šarišské Michaľany) található
általános iskolában megvalósuló gyakorlat, miszerint a roma
diákokat a többi tanulótól elkülönített osztályokba
helyezték, ellentétes a diszkriminációellenes törvény
rendelkezéseivel és sérti az emberi méltóságot. Az iskolát
kötelezték arra, hogy legkésőbb a 2013/2014-es tanévig
változtassák meg a roma diákok etnikai alapú beosztását.

Az ügy
rávilágított arra, hogy az egyes iskolák és a helyi hatóságok
nem értelmezik megfelelően a diszkrimináció és szegregáció
fogalmát, illetve nem áll rendelkezésükre az ahhoz szükséges
kiegészítő támogatás, hogy etnikailag és szociálisan sokszínű
diákságot teremtsenek, valamint egyenlő és befogadó oktatást
biztosítsanak.

„A
hatóságoknak világos útmutatásokkal és kiegészítő
forrásokkal kell ellátniuk a szentmihályfalvi iskolát annak
érdekében, hogy teljesíteni tudja a határozat rendelkezéseit.
Mindez más iskolákat is ösztönözni fog az etnikai alapú
szegregáció gyakorlatának beszüntetésére, valamint azt az
üzenetet közvetíti a társadalomnak, hogy az etnikai szegregáció
nem tolerálható. Az oktatáshoz való diszkriminációmentes
hozzáférés elősegítése a szlovák hatóságok felelőssége: a
változás egyrészt átfogó reformokkal, másrészt az oktatási
rendszeren érintett szerveinek történő célzott segítségnyújtás
útján valósítható meg” – mondta Jezerca Tigani.

A
szlovákiai roma iskolások elterjedt és folyamatos elkülönítése
szélesebb következményekkel is jár, hiszen az ország hatóságai
a nemzetközi emberi jogot és az Európai Unió
diszkriminációellenes jogszabályait is megsértik. Az Európai
Bizottság felelőssége és kötelessége az uniós jogszabályok
betartatása a tagállamokban, amelyhez különböző eszközök,
akár jogsértési eljárás megindítása is a testület
rendelkezésére áll. „Elérkezett az idő arra, hogy a Bizottság
határozottan állást foglaljon és fellépjen olyan tagállamokkal
– köztük Szlovákiával – szemben, amelyek kormánya nem képes
felszámolni az elterjedt és szisztematikus szegregációt. Az
elkülönítésnek nincs helye a 21. századi Európában, valamint
teljes mértékben ellentétes az uniós joggal, csakúgy, mint az
emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának
elveivel – azokkal az elvekkel, amelyek az Európai Unió alapját
képezik és amelyekre büszkék vagyunk” – nyilatkozta Tigani.

Téma