Szomália: a háborús bűnök a gyerekeket is érintik / Somalia: Children facing war crimes

Szomáliában rendszeresen toborozzák harcosoknak a gyerekeket, akik ezáltal gyakran áldozatul esnek a sűrűn lakott településeket érő hirtelen támadásoknak, illetve megtagadják tőlük az oktatáshoz való hozzájutás jogát.

 

Szomáliában nem egyszerűen humanitárius válsághelyzet van: hanem emberi jogi krízis, valamint válságos a helyzet a gyerekekre nézve is” – mondta Michelle Kagari, az Amnesty International Afrikáért felelős helyettes igazgatója.

Szomáliában a gyerekeknek folyamatosan szembe kell nézniük a halállal: megölhetik, vagy akár katonává toborozhatják, és a harcmezőre küldhetik őket; az al-Shabab megbüntetheti őket a zenehallgatásért vagy akár a helytelen öltözködési stílusért. Gyakran megesik, hogy kénytelenek a gyerekek saját magukról gondoskodni, miután valamelyik szülőjüket elveszítik, vagy életveszélybe kerülhetnek amiatt is, mert nem jutnak a megfelelő orvosi ellátáshoz”.

A gyermekeket sújtó szomáliai humanitárius válsághelyzet annak is az eredménye, hogy az al-Shabab az utóbbi években megtagadta a segélyhez való hozzájutás lehetőségét”.

A jelentés több mint 200 személyes beszámolót elemez, amelyek kenyai és dzsibutibeli szomáliai menekültektől, gyermekektől és felnőttektől származnak. Közülük sokan számolnak be arról, hogy a fegyveres csoportok gyerekkatonákat toboroznak, és nevezik ezt meg, mint a Közép-Szomáliából délre való menekülésük indokát.

A szomáliai átmeneti szövetségi kormány szerepel az ENSZ azon szereplőket felsoroló szégyenlistáján, amelyek fegyveres konfliktusokban gyermekeket toboroznak, alkalmaznak, csonkítanak és ölnek meg. A kormány ezidáig elkötelezte ugyan magát a gyermekek jogainak tiszteletben tartása mellett, de egyelőre semmilyen konkrét lépést nem tett, hogy megakadályozza azt, hogy az oldalán harcoló fegyveres csoportok gyerekkatonákat vessenek be.

 

Az oktatási helyzet is romlott Szomáliában, miután iskolaépületek sérültek és semmisültek meg a városokat érő támadásokban. Mogadishuban több iskolát be kellett zárni, azért, mert a gyerekek és a tanárok egyaránt attól tartanak, hogy megsérülnek vagy életüket vesztik az iskolába vezető úton.

 

Az al-Shabab, a legfőbb fegyveres csoport, amely a kormány ellen harcol, szigorú korlátozásokat vezetett be az oktatáshoz való jog terén. Többek között lányokat akadályoztak meg az iskolalátogatásban, betiltották egyes tárgyak oktatását és arra használták az iskolát, hogy a harcokban való részvételre neveljék a gyerekeket.

 

Az al-Shabab pedig egyre erőszakosabb toborzási módszerekkel él, például telefont vagy pénzt ígérve csábítják csatlakozásra a gyerekeket, vagy iskolákban, köztereken rabolnak el fiatalokat.

 

Az Amnesty International helyi gyerekekkel készített interjúiból kiderül, hogy többen szemtanúi voltak tanáraik megölésének, és beszámoltak arról, hogy egyes lányokat házasságra kényszerítettek a harcosokkal.

 

Egy 13 éves mogadishui lány a következőket mondta el az Amnesty International-nek:

 

Az al-Shabab reggel jött… Azt mondták a tanároknak, hogy az összes gyerek hagyja el az osztálytermet. Kint várt egy kocsi, abba kényszerítették be a gyerekeket. Egy tanárt megöltek, mert nem engedelmeskedett. Bátor volt, ő volt az, aki kiállt a lányok jogaiért.”

 

Egyes szomáliai gyerekeket megbotoztak, mások pedig szörnyű emberi jogi visszaélések szemtanúi voltak, így például az iszlamista csoportok által a nyilvánosság előtt végre hajtott megkövezéseknek, csonkításoknak és kivégzéseknek. Sokan szintén tanúi voltak rokonaik és barátaik megölésének vagy megkínzásának.

 

A szomáliai menekültek , így a gyerekek között is, gyakoriak a súlyos traumák a konfliktus során átélt vagy közelről látott emberi jogi jogsértések miatt.

 

A nemzetközi közösségnek ki kell terjesztenie különleges védelmi intézkedéseit az egyre növekvő számú, családjától elszakított szomáliai gyerekre és családjaikra, és pszichoszociális támogatást és oktatási lehetőségeket kell nyújtania a szomáliai gyerekek részére.

 

Ez egy soha véget nem érő konfliktus, ahol a gyerekek elképzelhetetlen szörnyűségeket tapasztalnak meg szinte minden nap”, mondta Michelle Kagari. “Fennáll a veszélye, hogy egy elveszett generáció válik belőlük, ha a világ továbbra is figyelmen kívül hagyja a sokukat sújtó háborús bűnöket.”

 

VIDEÓ a szomáliai gyermekek helyzetéről:

http://www.youtube.com/watch?v=LY1iWWxd6yg

 

ANGOL NYELVŰ JELENTÉS itt érhető el:

http://amnesty.org/en/library/info/AFR52/001/2011/en

Somalia: Children facing war crimes

 

 

The scale of war crimes affecting Somali children, including the systematic recruitment of child soldiers under 15 by armed Islamist groups, has been exposed in a new report by Amnesty International today.

 

In the line of fire: Somalia’s children under attack’ reveals the full impact on children of the on-going armed conflict. Children in Somalia are being recruited as child soldiers, denied access to education and killed or injured in indiscriminate attacks carried out in densely populated areas.

 

Somalia is not only a humanitarian crisis: it is a human rights crisis and a children’s crisis,” said Michelle Kagari, Amnesty International’s Deputy Director for Africa.

 

As a child in Somalia, you risk death all the time: you can be killed, recruited and sent to the frontline, punished by al-Shabab because you are caught listening to music or ‘wearing the wrong clothes’, be forced to fend for yourself because you have lost your parents or even die because you don’t have access to adequate medical care.”

The humanitarian crisis facing children in Somalia is also the result of al-Shabab denying access to aid in the last couple of years.”

 

The report analyses more than 200 testimonies from Somali refugees, children and adults, in Kenya and Djibouti. Many cite the recruitment of children by armed groups as one of the reasons for fleeing southern and central Somalia.

 

Somalia’s Transitional Federal Government is on the UN list of shame as a party recruiting, using, killing and maiming children in armed conflict. It has committed to respect children’s rights but has yet to adopt any concrete measures to end the use of children by forces fighting on its side.

 

Education has suffered in Somalia because school buildings have been destroyed or damaged during indiscriminate attacks in urban areas. In Mogadishu, many schools have closed down as children and teachers fear being killed and injured on their way to school.

 

Al-Shabab, the main armed group opposed to the government, has imposed severe restrictions on the right to education, preventing some girls from attending school, banning certain subjects from being taught, or using schools to indoctrinate children into participating in fighting.

 

Al-Shabab is also using increasingly threatening recruitment methods, luring children with the promise of phones and money or conducting raids on schools or abductions in public areas.

 

Some children interviewed by Amnesty International witnessed teachers being killed during attacks on schools and reported that some girls were even forced into marriages with fighters.

 

A 13 year old girl from Mogadishu told Amnesty International:

 

Al-Shabab came in one morning… They said to the teachers that all of the children should move out of class. There was a car waiting outside and they forced the children in. One teacher was killed because he refused to obey. He was brave, he was the one who was standing up for the rights of the girls.”

 

Children have been victims of floggings and witnessed other horrific human rights abuses, including stonings, amputations and killings carried out in public by armed Islamist groups. Children have also seen relatives and friends killed or tortured.

 

There is a high level of trauma among Somali refugees, including children, as a result of the human rights abuses they experienced or witnessed during the conflict.

 

The international community must expand specific protection measures for the rising number of Somali children separated from their families, and increase psychosocial support and education programmes for Somali children.

 

This is a never-ending conflict, where children are experiencing unimaginable horrors on a daily basis,” said Michelle Kagari. “They risk becoming a lost generation if the world continues to ignore the war crimes affecting so many of them.”