Irene Khan főtitkár nyilatkozata a Nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján

A nők és lányok elleni erőszak az Amnesty International egyik legfontosabb
ügye, ennek érdekében 2004-ben világszerte kampányt indítottunk, Állítsuk meg a
nők elleni erőszakot! címmel. A kampány sikereként könyvelhető el, hogy jogi és
politikai változást idézett elő nemzeti szinten, valamint a nemzetközi fórumon
hozzájárult ahhoz, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta az 1325-ös és
1820-as határozatot. A határozatok a Nők Békéjéről és Biztonságáról a nők
egyenlő részvételét szorgalmazzák a konfliktusok megelőzésében, megoldásában,
és az ezeket követő béketeremtésben, valamint célja a nők és lányok emberi
jogainak védelme a konfliktushelyzetekben.

Az előremutató lépések ellenére a lányok és nők elleni erőszak továbbra is az
egész világon elterjedt. A legutóbbi kutatások Afganisztánban, Örményországban,
Kanadában, az Elefántcsontparton, a Kongói Demokratikus Köztársaságban,
Jamaikában, Haitin, Libériában, Mexikóban, Nigériában, Peruban, Sierra
Leonéban, Dél-Afrikában, Venezuelában és az Egyesült Államokban azt mutatják,
hogy ez a fajta erőszak nemcsak az emberi jogok megsértése, hanem
kulcsfontosságú tényező, amely megakadályozza, hogy megvalósuljon nők
biztonsághoz, otthonhoz, egészséghez, élelemhez, oktatáshoz és képviselethez
való joga.

A szegénységet olyan mindennapi emberi jogi sértések jellemzik, amelyek az
embereket a nélkülözésbe, bizonytalanságba, és kirekesztésbe taszítják. A
szegénység az emberi méltóságot rombolja, és a világon a legrosszabb emberi jogi
krízishelyzet. Minden országban létezik, és a nőket aránytalanul sújtja – a
világ szegényeinek 70 százaléka nő.

Sem a nők elleni erőszak, sem pedig a szegénység nem elkerülhetetlen, bár
együtt korlátozzák a nők lehetőségeit, és őket az erőszak kockázatának teszik
ki. Minden lánynak joga van az oktatáshoz, amely létfontosságú ahhoz, hogy
szabadon dönthessenek a jövőjükről, ezen jogukat gyakran csorbítja az erőszak
és a szegénység. Olyan országokban, mint Haiti, a lányoknak sokszor nincs más
választásuk, mint szexuális szolgáltatásokat nyújtani, hogy az iskolai tandíjakat
kifizethessék. Más lányokat, akik nyilvános, megvilágított helyet keresnek,
hogy megírhassák a leckéjüket, mivel otthon nincs áram, férfiak csoportjai
támadnak meg. Az erőszak miatt valószínűsíthető, hogy a lányok oktatása
megszakad, vagy abbamarad.

A nők elleni erőszak olyan emberi jogi sértés, amelyért az államok a
felelősek. Az Amnesty International továbbra is követeli ezen erőszakos
cselekmények nemzeti és nemzetközi elkövetőinek felelősségre vonását. Az
Amnesty International továbbra is felhívja az államokat és a nemzetközi
közösséget, hogy biztosítsanak a nők és lányok számára a jogokhoz és
szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést. EZ azt is jelenti, hogy minden, a
szegénység mérséklésére és a Millenniumi Fejlesztési Célok elérésére irányuló
stratégiának, programnak és jelentésnek magába kell foglalnia a nők és lányok
emberi jogainak hatáselemzését. Ennek részét kell képezzék a nemi alapú erőszak
megszűntetése terén elért eredmények. Az emberi jogi sértéseket nem lehet
megakadályozni, a szegénységet nem lehet felszámolni, és nem lehet valódi
fejlődést elérni azon emberek aktív közreműködése nélkül, akiket ezen erőszakos
cselekmények érintenek, különösen a nők és lányok bevonása nélkül.