Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

A Nyilatkozatot, amelyet a második világháború borzalmai ihlettek 1948. december 10-én fogadta el az ENSZ Közgyűlése. 1950 óta ezt a napot az Emberi Jogok Világnapjaként ünnepeljük.

Szeretnél egy ingyenes A2-es méretű posztert az osztályodba? Rendeld meg még ma, és mi elküldjük postán.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának egyszerűsített verziója

1. cikk

Minden emberi lény szabadon születik, egyenlő méltósággal és jogokkal rendelkezik.

2. cikk

Az ebben a Nyilatkozatban szereplő emberi jogok mindenkit megilletnek függetlenül az illető származásától, bőrszínétől, nemétől, vallásától, politikai véleményétől, vagyoni helyzetétől vagy bármely más körülményétől.

3. cikk

Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a biztonsághoz.

4. cikk

Senkit sem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani. A rabszolgaság és a rabszolgakereskedés minden formája tilos.

5. cikk

Senkit sem lehet megkínozni. A kegyetlen, embertelen vagy lealacsonyító büntetés vagy bánásmód is tilos.

6. cikk

Bárhol is jársz a világban, a jogaidat el kell ismerni, a törvényeknek pedig védelmet kell nyújtaniuk a számodra.

7. cikk

A törvény előtt mindenki egyenlő.

8. cikk

Bírósághoz fordulhatsz, ha sérülnek az emberi jogaid.

9. cikk

Senkit sem lehet önkényesen letartóztatni, őrizetbe venni vagy száműzni.

10. cikk

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyét egy független és pártatlan bíróság, egy méltányos és nyilvános eljárásban tárgyalja meg.

11. cikk

Mindenkit ártatlannak kell addig tekinteni, ameddig bűnösségét egy tisztességes eljárásban be nem bizonyítják. Csak akkor lehet valakit elítélni, ha az, amit tett, az elkövetés pillanatában bűncselekmény volt. Csak olyan büntetést lehet kiszabni, amit a törvény megállapít.

12. cikk

Jogod van a magánélethez és a jó hírnévhez.

13. cikk

Az országodon belül jogod van szabadon mozogni és költözni. Elhagyhatod az országod és oda vissza is térhetsz.

14. cikk

Ha üldöznek, jogod van menedéket és védelmet kérni egy másik országban.

15. cikk

Jogod van ahhoz, hogy állampolgára legyél egy országnak, ettől önkényesen nem foszthatnak meg.

16. cikk

Jogod van összeházasodni és családot alapítani az általad választott emberrel, ha ezt mindketten akarjátok.

17. cikk

Tulajdonod lehet, és ettől nem foszthatnak meg önkényesen.

18. cikk

Szabadon döntheted el, hogy követsz-e és ha igen, akkor milyen vallást, és arról is te döntesz, hogyan gyakorlod azt.

19. cikk

Jogod van azt gondolni és mondani, amit akarsz.

20. cikk

Jogod van békésen tüntetni, és békés célok elérésére szervezeteket alapítani vagy ilyenekhez csatlakozni.

21. cikk

Jogod van részt venni a közügyekben. Rendszeresen választásokat kell tartani, ahol mindenki titkosan szavazhat. Mindenki szavazata ugyanannyit ér.

22. cikk

Jogod van a szociális biztonsághoz, és élhetsz a társadalom nyújtotta gazdasági, szociális és kulturális lehetőségekkel.

23. cikk

Jogod van az általad megválasztott munkához és ezért méltányos fizetést kell kapnod. Egyenlő munkáért egyenlő fizetés jár.

24. cikk

Jogod van a pihenéshez és a szabadidőhöz, beleértve a munkaidő észszerű korlátozását és a fizetett szabadságot.

25. cikk

Neked és a családodnak is jogotok van az egészségetek és jólétetek biztosítására alkalmas életszínvonalhoz. Ha ezt valamiért nem tudod előteremteni, segítséget kapsz az államtól. Az anyákat és a gyermekeket külön támogatások illetik meg.

26. cikk

Jogod van tanulni. Az elemi oktatás mindenkinek kötelező és legalább annak ingyenesnek is kell lennie. A szülők dönthetnek arról, hogyan nevelik a gyermekeiket.

27. cikk

Jogod van részt venni a kulturális életben, és élvezheted a művészetek és a tudományok előnyeit.

28. cikk

Jogod van ahhoz, hogy olyan társadalomban és nemzetközi rendszerben élj, amelyben az emberi jogok érvényesülnek.

29. cikk

Kötelességeid vannak a közösséggel szemben. Jogaidat törvény korlátozhatja annak érdekében, hogy mások jogai, illetve a demokratikus társadalom érdekei is érvényesülhessenek.  

30. cikk

Senkinek sincs joga ahhoz, hogy az emberi jogokat semmissé tegye.