Bush vallomását követően az USA-nak meg kell kezdenie a kínzással kapcsolatos bűnügyi nyomozást / US must begin criminal investigation of torture following Bush admission

[for English, please scroll down]

A tegnap nyilvánosságra hozott memoárjában, valamint az NBC híradójában 2010. november 8-án adott interjúban a korábbi elnök megerősítette, hogy személyesen is érintett volt a „kiemelten kezelt fogvatartottakkal” szemben alkalmazott vízbefojtást imitáló kényszervallatás (ún. „waterboarding”) és egyéb módszerek engedélyezésében.

“A nemzetközi jog értelmében a korábbi elnök vallomása, miszerint a kínzás fogalmát kimerítő tettekre adott felhatalmazást, elegendő ahhoz, hogy az USA-ra háruló bizonyos kötelezettségek teljesítésére szólítson fel: egyrészt a vallomások kivizsgálására és – amennyiben azok bizonyítást nyernek – a korábbi elnökkel szemben bűnvádi eljárás indítására vonatkozóan,” mondta Claudio Cordone, az Amnesty International igazgatója.

“Beismerő nyilatkozatai ismételten rávilágítanak az USA által alkalmazott, a nemzetközi jog alapján bűncselekménynek minősülő kínzás és erőszakos eltűntetés gyakorlatával kapcsolatos elszámoltathatóság hiányára.”

Memoárjában Bush korábbi elnök a titkos program keretein belül őrzött két fogvatartott eseteit helyezte középpontba.

Abu Zubaydah-ot 2002 áprilisa és 2006 szeptembere között számos különböző, a nyilvánosság előtt ismeretlen helyszínen tartották fogva. 2002 augusztusában több mint 80 alkalommal vetették alá vízbefojtást imitáló kényszervallatásnak, mely során a vizet a fulladás folyamatának beindítására használják.

Khalid Sheikh Mohammed-et 2003. március 1-jén tartóztatták le Pakisztánban, majd titkos CIA-börtönbe szállították. Egy a CIA főfelügyelője által írt jelentés szerint még ugyanebben a hónapban 183 alkalommal vetették alá vízbefojtást imitáló kényszervallatásnak.

Miután három és fél évig titkos helyszíneken található magánzárkákban tartották, Khalid Sheikh Mohammed-et átszállították a Guantánamói katonai börtönbe, ahol őt és Abu Zubayhdah-ot, valamint több mint 150 társukat továbbra is tárgyalás nélkül tarják fogva.

A vízbefojtást imitáló kényszervallatás messze nem az egyetlen módszer, melyet állítólag a titkos program keretein belül fogvatartott Khalid Sheikh Mohammed-del, Abu Zubayhdah-val és másokkal szemben használtak, és amellyel megsértették a kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód nemzetközi tilalmát.

A további módszerek között szerepel a hosszú időn át tartó meztelenség, fenyegetések, hideg időnek való kitettség, stresszhelyzetek, fizikai bántalmazás, bilincsek hosszabb ideig történő viselése, valamint alvásmegvonás.

“A nemzetközi jog értelmében bárkit, aki kínzásban vesz részt, bíróság elé kell állítani és ez alól George W. Bush korábbi elnök sem jelent kivételt. Ha vallomása beigazolódik, az USA-nak kötelessége vádat emelni ellene,” mondta Claudio Cordone.

“Ha az USA nem vizsgálja ki az ügyet, más államoknak kell fellépnie és nekik szükséges hasonló vizsgálatot lefolytatni,” mondta Claudio Cordone.

Háttér

Az USA 1994-ben ratifikálta az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezményét (UNCAT). Az UNCAT rendelkezéseinek értelmében minden esetben, ahol bizonyíték van arra, hogy egy személy kínzást követett el vagy arra tett kísérletet, illetve kínzásban való bűnpártolással vagy bűnrészességgel felérő tettet hajtott végre, az ügyet büntető eljárás céljából az illetékes hatóságok elé kell terjeszteni.

Az UNCAT nem teszi lehetővé, hogy ne induljon vádemelési eljárás azon az alapon, hogy a vádlott bármilyen beosztásban közhivatalt viselt, illetve hogy „kivételes körülményekre” – legyen szó háborús állapotról vagy más vészhelyzetről – hivatkozva indokolják meg a mulasztást.

A tegnapi nap másik fejleménye, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium bejelentette, senkinek sem kell vádemeléssel szembesülnie a 2005-ben a CIA által megsemmisített közel 100 videoszalag ügyében, melyek Abu Zubaydah és egy másik, a titkos CIA-program keretein belül fogvatartott személy, ‘Abd al-Nashiri kihallgatásáról készültek. A szalagok közül tizenkettőn a „kiterjesztett vallatási módszerek”, köztük a vízbefojtást imitáló kényszervallatás alkalmazása látható. ‘Abd al-Nashiri-t 2002. november végén vetették alá vízbefojtást imitáló kényszervallatásnak.

Mint már szó volt róla, a kínzás és az erőszakos eltűntetés a nemzetközi jog értelmében bűncselekménynek minősül. Mint ilyen, lehetséges, hogy a videoszalagok megsemmisítésével kormány által elkövetett bűntetteket titkoltak el.

Egy 2010. november 9-én kiadott rövid állásfoglalásban azonban az igazságügyi minisztérium bejelentette, hogy az üggyel kapcsolatos „kimerítő nyomozást” követően a szövetségi ügyész megállapította, hogy „a vallatásról készült szalagok megsemmisítésének ügyében nem fog bűnvádi eljárást folytatni”.


US must begin criminal investigation of torture following Bush admission

Amnesty International today urged a criminal investigation into the role of former US President George W. Bush and other officials in the use of “enhanced interrogation techniques” against detainees held in secret US custody after the former president admitted authorizing their use.

In his memoirs, published yesterday, and in an interview on NBC News broadcast on 8 November 2010, the former President confirmed his personal involvement in authorising “water-boarding” and other techniques against “high value detainees”.

“Under international law, the former President’s admission to having authorized acts that amount to torture are enough to trigger the USA’s obligations to investigate his admissions and if substantiated, to prosecute him,” said Claudio Cordone, Senior Director at Amnesty International.

“His admissions also highlight once again the absence of accountability for the crimes under international law of torture and enforced disappearance committed by the USA.”

In his memoirs, former President Bush focused on the cases of two detainees held in the secret program.

Abu Zubaydah was held at various undisclosed locations from April 2002 to September 2006, In August 2002, he was subjected to “water-boarding,” in which water is used to begin the process of drowning, more than 80 times.

Khalid Sheikh Mohammed was arrested on 1 March 2003 in Pakistan and transferred to secret CIA custody. That same month he was “water-boarded” 183 times, according to a report by the CIA Inspector General.

After three and a half years being held incommunicado in solitary confinement in secret locations, Khalid Sheikh Mohammed was transferred to military custody in Guantánamo, where he and Abu Zubayhdah remain held without trial, along with more than 150 others.

Water-boarding was far from the only technique alleged to have been used against Khalid Sheikh Mohammed, Abu Zubayhdah and others held in the secret program that violated the international prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment.

Other techniques included prolonged nudity, threats, exposure to cold temperatures, stress positions, physical assaults, prolonged use of shackles, and sleep depravation.

“Under international law, anyone involved in torture must be brought to justice, and that does not exclude former President George W. Bush. If his admission is substantiated, the USA has the obligation to prosecute him,” said Claudio Cordone.

“In the absence of a US investigation, other states must step in and carry out such an investigation themselves,” said Claudio Cordone.

Background

The USA ratified the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) in 1994. Under UNCAT, in every case where there is evidence against a person of their having committed or attempted to commit torture, or of having committed acts which constitute complicity or participation in torture, the case must be submitted to its competent authorities for the purpose of prosecution.

Failing to proceed with a prosecution on the basis that the accused held public office of any rank, or citing justifications based in “exceptional circumstances”, whether states of war or other public emergencies, is not permitted by UNCAT.

In another development yesterday, the US Department of Justice announced that no one will face criminal charges for the destruction by the CIA in 2005 of nearly 100 videotapes made of interrogations of Abu Zubaydah and ‘Abd al-Nashiri, another detainee held in the secret CIA program. Twelve of the tapes depicted use of “enhanced interrogation techniques”, including “water-boarding”. ‘Abd al-Nashiri was subjected to waterboarding in late November 2002.

Again, torture and enforced disappearance are crimes under international law. As such, the destruction of the tapes may have concealed government crimes.

In a brief statement released on 9 November 2010, however, the Department of Justice announced that after an “exhaustive investigation” into the matter a federal prosecutor had concluded that he would “not pursue criminal charges for the destruction of the interrogation tapes”.