Az ENSZ ajánlásainak visszautasításával Irán „megvetést mutat” az emberi jogok iránt/ Iran ’shows contempt’ for human rights by rejecting UN recommendations

Az Irán által visszautasított ajánlások tartalmazták többek között a kiskorú elkövetők kivégzésének felfüggesztését, az igazságos tárgyaláshoz való jog védelmét, az állítólagos kínzások és nemi erőszaktevések kivizsgálását és azon fogvatartottak szabadon engedését, akiket emberi jogaik békés gyakorlása miatt zártak el.

 

Az iráni küldöttség csak színlelte az együttműködést az Emberi Jogi Tanáccsal.

 

Bár Irán beleegyezett, hogy együttműködik az ENSZ emberjogi szakértőivel, ugyanakkor nem engedélyezte a Tanács kínzásokkal foglalkozó különleges biztosainak, hogy meglátogassák az országot.

 

A küldöttség elfogadta a vallási szabadság tisztletben tartására vonatkozó ajánlást, ugyanakkor elutasított egy másikat, amely a Bahai hívők negatív diszkriminációjának felfüggesztését célozta.

 

„Azzal, hogy elutasították több tucat ország bizonyos ajánlásait, az iráni hatóságok megvetést mutattak nemzetközi kötelezettségeik iránt, mint ahogy ezt a saját embereikkel való bánásmód is jól mutatta,” nyilatkozta Hassiba Hadj Sahraoui, az Amnesty Internationa Közel-keleti és Észak-afrikai igazgatóhelyettese.

 

„Bár ígéretet tettek rá, hogy fontolóra veszik a kiskorú elkövetők kivégzéseire vonatkozó ajánlásokat, ezzel csak cinikusan leplezik már meglévő kötelezettségüket, mivel a Gyermekjogi Kongresszus keretein belül elfogadták a kisorú elkövetők kivégzéseinek eltörlését,” mondta Hassiba Hadj Sahraoui.

 

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Genfben átnézte az Iránra vonatkozó emberjogi feljegyzéseit melyekben az Iráni küldöttség ENSZ tagországok kérdéseire válaszolt.

 

A küldöttség 123 ajánlást fogadott el, 20 másik esetében tartózkodott, 45 ajánlást pedig elutasított.

 

Az Amnesty Internationalt meglepték az elfogadott és visszautasított ajánlások közötti ellentmondások.

 

Az a tény, hogy bizonyos elfogadott ajánlások nagyon hasonlítanak olyan ajánlásokhoz, melyeket a küldöttség határozottan visszautasított, kétsébe vonja a hatóságok hajlandóságát az elfogadott ajánlások végrehajtására.

 

Irán azt állította, hogy nyomozásokat folytat a 2009-es választásokat követő zavargások során történt kínzások és gyilkosságok ügyében.

 

A parlamenti vizsgálódások ellenére, még senkit nem állítottak bíróság elé Neda Agha Soltan ügyében, akit 200 júniusában egy békés tüntetés folyamán öltek meg, vagy Mohsen Ruholamini ügyében aki 2009 júniusában fogságban halt meg.

 

Másfelől Irán elutasította az állítólagos kínzásokra és törvénytelen gyilkosságokra vonatkozó vizsgálatok javaslatait, fenntartva ezzel a büntetlenség légkörét.

 

A iráni hatóságok azt is mondták, hogy megerősítik az emberjogi szervezetekkel való együttműködésüket, mégsem válaszoltak az Amnesty International többszöri kérésére, hogy találkozhassanak az ország küldötteivel.

 

„Ahhoz, hogy az emberi jogok helyzete ténylegesen javuljon Iránban, a hatóságoknak abba kell hagyniuk a köntörfalazást és konkrét lépéseket kell tenniük, mint például a kiskorú elkövetők kivégzéseinek felfüggesztése, igazságos tárgyalások biztosítása, a kínzások leállítása és a szabálysértők felellőségrevonása.”

*********************************

The recommendations rejected by Iran include: ending the execution of juvenile offenders; upholding fair trial guarantees, investigating torture allegations, including rape and releasing people detained for peacefully exercising their human rights.

 

The Iran delegation also only paid lip service to cooperation with the Human Rights Council.

 

While accepting a recommendation to cooperate with UN’s human rights experts, Iran rejected several others to allow the Council’s Special Rapporteur on torture to visit the country.

 

The delegation accepted the recommendation to respect freedom of religion but rejected a recommendation to end discrimination against the Bahai’s.

 

“By rejecting specific recommendations made by dozens of countries the Iranian authorities showed contempt for international obligations just as they have done in their treatment of their own people,” said Hassiba Hadj Sahraoui, Middle East and North Africa Deputy Director at Amnesty International.

 

“By promising to consider recommendations to eliminate the execution of juvenile offenders, the Iranian authorities are cynically camouflaging their existing obligation under the Convention on the Rights of the Child not to execute juvenile offending,” said Hassiba Hadj Sahraoui.

 

The UN’s Human Rights Council in Geneva has been reviewing Iran’s human rights record where the Iran delegation responded to a series of recommendations put to them by other UN member states.

 

The delegation accepted 123 recommendations, reserved its position on 20 other and rejected 45 recommendations.

 

Amnesty International is perplexed by the numerous contradictions between recommendations accepted and those rejected.

 

The cavalier rejection of some recommendations similar to others accepted cast doubt on the willingness of the authorities to implement the recommendations accepted.

 

Iran has said it is carrying out investigations into cases of torture and killing that occurred following the unrest that occurred following the presidential election in June 2009.

 

However, despite reports of parliamentary investigations, no one appears to have been brought to justice over the killing of Neda Agha Soltan, a peaceful demonstrator who was shot in a street in June 2009 or Mohsen Ruholamini who died in custody in July 2009.

 

On the other hand, it rejected recommendations on investigations of torture allegations and unlawful killings and thereby perpetuate a climate of impunity.

 

The country’s authorities also said they would strengthen cooperation with human rights organizations, yet they have failed to respond to repeated requests by Amnesty International to meet with members of the Iranian delegation.

 

”For human rights to really improve in Iran, the authorities must end the double-speak and take concrete measures, like ending the execution of juvenile offenders; ensure fair trials; halt torture and end impunity for all violations.”