Az Amnesty International felszólította az Európai Uniót a migrációs helyzet megfelelő kezelésére

(a teljes, angol nyelvű levél és a Bizottság közleménye csatolmányként letölthető a lap alján)

(for the complete letter in English and the EC Communication, please scroll down)

 

Nicolas Beger, az AI Európai Intézmények Iroda igazgatója és Jeney Orsolya, az AI Magyarország igazgatója közös levélben adtak hangot aggodalmaiknak, amelyet az idei harmadik, kizárólag a migrációs problémákkal foglalkozó BIT ülés alkalmából juttattak el a Tanács elnöke részére. Kiemelték: a szolidaritás hiánya elhomályosítja az EU hitelességét, mind a közösségen belül, mind Észak-Afrika államaival kapcsolatban, amelyekkel az Unió éppenséggel “nagyjavítást” szándékozott végrehajtani. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága kérésére, hogy a régióból származó menekültek és menedékkérők elhelyezésében vállaljon szerepet, az EU szégyenteljes választ adott – tavaly összesen ötezer menekültet fogadtak be az egész EU-térségben, ami a globális menekültszámokat tekintve csak marginálisan járult hozzá a felelősség megosztásához.

Az Európai Bizottság most kiadott migrációs bizottsági közleménye (COM(2011) 248 final) szintén szerepel az ülés napirendjén, azonban több ponton is problematikus. Nem nyújt megfelelő iránymutatást arra nézve, hogy a migrációs szakpolitikákban hogyan érvényesüljön a szolidaritás és az igazságos felelősségmegosztás elve, amit a Lisszaboni Szerződés 80. paragrafusa követel meg a tagállamoktól, épp annak érdekében, hogy az EU meghaladja a meglévő, az önkéntes tagállami segítségnyújtáson alapuló szabályozást és gyakorlatot.

Az Amnesty International csalódottságát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az EU elsődleges szándéka továbbra is az észak-afrikai államokból történő migráció megakadályozása. A szokásos, a Frontex mandátumát és erőforrásait megerősítő kérelmek mellett külkapcsolataiban is azt a hitelt nem érdemlő hozzáállást tanúsítja, amely részeként az érintett országokkal történő együttműködést a visszatérés és visszafogadás elősegítése, a hatékony határőrizet és az irreguláris migráció megelőzése függvényévé teszi.

A régió országaival történő együttműködést sokkal inkább a mobilitás elősegítése révén, átgondolt programokkal és vízum-rendelkezésekkel kellene elősegíteni. Hasonlóan, a hiteles migrációs politikának nem az “irreguláris migránsok hazatérésének valószínűségétől”, hanem a munkaerő-áramlás megfelelő szabályozásától kellene függenie, amely összekapcsolja a létező igényeket a munkaerő-piaci lehetőségekkel.

A Schengeni Rendszer irányításával összefüggésben az Amnesty International üdvözölte az értékelő rendszer megújítását. A tagállamok azonban továbbra is arra törekszenek, hogy biztosítsák az értékelő mechanizmus kormányközi, szakértői értékeléseken alapuló végrehajtását. Az Amnesty International úgy gondolja, a tagállamok hatóságainak ellenőrzését és annak figyelemmel követését, hogyan tartják be a schengeni határokról szóló szabályokat, csak független és demokratikus felügyeletű testületek hajthatják végre, ezért arra kérte az Európai Bizottságot, hogy dolgozza ki az ehhez szükséges mechanizmusokat – állt a levélben.

***** ENGLISH *****

Nicolas Beger (director, AI European Institutions Office) and Orsolya Jeney (director, AI Hungary) have expressed their concerns in a joint letter to the Chairperson of the third JHA Council dedicated to migration. They pointed out: lack of solidarity is tarnishing the EU’s credibility not just internally but also with the North African countries with

which it seeks to “overhaul” its relationship. The EU’s response to UNHCR’s appeal to resettle refugees and asylum seekers from the region has been shameful and, with only 5,000 refugees resettled in the entire EU last year, it only makes a marginal contribution to sharing responsibility for the global refugee population.

The recently published Commission Communication on migration (COM(2011) 248 final) to be discussed at the meeting is also problematic in many points. It fails to specify how to deliver the principles of solidarity and fair sharing of responsibility in migration policy, for which Article 80 of the Treaty of Lisbon calls, so as to overcome dependence of existing schemes and rules on member states’ willingness to volunteer assistance.

Amnesty International is disappointed that the EU remains obsessed with preventing migration from North African countries. Alongside the usual calls to reinforce Frontex’s mandate and resources, it is relying on the same discredited approach in its external relations: it makes cooperation with these countries conditional on return and readmission, effective border management and preventing irregular migration.

Cooperation with countries in the region should be based on facilitating mobility with meaningful incentives, like visa-related measures. Similarly, a credible migration policy is not so much a question of the “probability of return for irregular migrants” as of realistic labour migration policies which connect labour supply and actual needs.

Regarding issues concerning Schengen governance, Amnesty International welcomed the modification of the current Schengen Evaluation System. However, member states still seek to ensure that the Schengen Evaluation Mechanism remains an inter-governmental system of peer reviews. Amnesty International believes that evaluating how member state authorities apply the Schengen Border Rules should be independent and subject to democratic oversight, and have called on the Commission to develop a mechanism to do this – the letter stated.

Téma