A kormányoknak fel kell lépniük az iskolás lányok elleni erőszakkal szemben

“A kormányok cserbenhagyják a lányokat. Elfogadhatatlan, hogy nem  foglalkoznak megfelelően a lányokkal szembeni iskolai erőszakkal.” mondta Widney Brown, az Amnesty International főigazgatója.

“Látszólag minden kormány elítéli a lányok és a nők elleni erőszakot. Az iskolákban a kormányoknak közvetlen felelőségük van, és szavaikat konkrét intézkedésekkel is támogathatják.”

A Minden lánynak joga van a biztonságos iskolához c. jelentés rámutat, hogy az oktatási intézmények körüli erőszak továbbra is átható. Mexikótól Kínáig a lányok folyamatosan ki vannak téve a szexuális zaklatások és megfélemlítések veszélyeinek az iskolába menet és az iskolákban.

Vannak lányok, akiket fokozottabban érint az erőszak, mint másokat. Bizonyos csoportok (például etnikai kisebbségek, leszbikusok vagy fogyatékosok) veszélyeztetettebbek a társaiknál.

Az iskolákban sok lány szenved pszichológiai erőszaktól, megfélemlítéstől és megalázásoktól. Előfordul, hogy a lányokat diák társaik szexuálisan zaklatják, a tanáraik jobb jegyeket ajánlanak nekik szexuális szolgáltatásokért vagy akár megerőszakolják őket a tanári szobában.

Egy 2006-os Malawi-ban készült tanulmány szerint a diáklányok fele állította, hogy engedély nélkül szexuálisan megérintette őket a tanáruk vagy diák társuk.

Hasonló eredményre jutott egy amerikai felmérés is, amely szerint a nyolcadikostól – tizenegyedikesig tartozó korosztályban (12-16 év) a lányok 83%-a tapasztalt már valamilyen szexuális visszaélést az állami iskolákban.

Az iskolában ért támadásoknak azonnali és hosszú távú hatásai is vannak.

A lányok nem csak az erőszak testi és lelki hatásitól szenvednek, de az oktatásukat is veszélyeztetik; hiszen fennáll a veszélye, hogy kimaradnak az iskolából és ezáltal minden reményüket elveszítik, hogy kimeneküljenek a szegénységből és a politikai mellőzöttségből.

“A nők helyzetének javításához az oktatás a kulcs. A nők egész életére kihat, ha nem részesülhetnek megfelelő képzésben” mondta Brown.

A fiúk agresszív szexuális viselkedését az iskolákban nagyon gyakran annyival tudják le, hogy “a fiúk már csak ilyenek”. Az ilyen viselkedés gyakran titokban és büntetlenül marad, ami azt az üzenetet hordozza, hogy a lányok és a nők elleni erőszak elfogadható, illetve, hogy a férfiak agresszivitása normálisnak számít.

Az Amnesty International által Haiti-n megkérdezettek egyetértettek abban, hogy jelentős mértékû erőszak folyik az iskolákban, de alig jelentik az eseteket. A testi fenyítés, ostorozás, elektromos kábelekkel történő fenyítés, napon térdepeltetés, ételmegvonás, szexuális visszaélés, támadások és pszichológiai bántalmazások általánosan elterjedtek a tanárok és az iskolai személyzet köreiben.

A háborús övezetekben lévő iskolák különösen nagy veszélyt jelentenek a lányok számára. Az oktatással való ellátottság is problémás azokon a területeken, ahol a tanárok és a diákok fegyveres erők támadásainak vannak kiszolgáltatva. Afganisztánban, ahol gyakorta felégetik az iskolákat (különösen a lányiskolákat) az iskoláslányokat érő fenyegetések és az erőszak folyamatosan növekedett az elmúlt években.

Habár a nemzetközi jog kötelezővé teszi az alapszintû oktatás ingyenességét, sok iskola mégis tandíjakat szed. Az iskolai költségek sokak számára leküzdhetetlen akadályt jelentenek, különösen a lányoknak, mert ahol a család nem taníttathatja az összes gyermekét, ott általában a lányokat nem járatják iskolába.

Az Amnesty International egy hat pontból álló tervet vázolt a kormányzati szerveknek és az iskolai dolgozóknak, a következő javaslatokkal:

Megfelelő szabályokat, illetve eljárásokat kell elrendelni és betartatni, amelyek tiltják a lányok elleni erőszak minden formáját, beleértve a testi fenyítést, szóbeli megalázást, zaklatást, lelki bántalmazást és szexuális erőszakot és kihasználást.

Nemzeti terveket kell kialakítani, hogy biztonságos környezetet teremtsenek a lányoknak. Ezeknek útmutatást kell nyújtaniuk az iskoláknak és kötelező tréningeket kell tartalmazniuk a tanároknak és a diákoknak egyaránt.

A tanároknak, az iskolai hatóságoknak és más állami szerveknek azonnal reagálniuk kell az erőszakos cselekményekre és megfelelő eljárást kell biztosítaniuk. Hatékony kivizsgálásokat és bûnvádi eljárást kell alkalmazniuk és megfelelő támogatást (orvosi kezelést is beleértve) kell nyújtaniuk az áldozatoknak.

Végül, az Amnesty International felszólítja azokat kormányokat, amelyek a 2000-ben meghatározott Millenniumi Fejlesztési Célok megvalósításán dolgoznak, hogy visszaszorítsák a lányok elleni erőszakot és diszkriminációt. Ezek a célok, melyek a szegénységet hivatottak csökkenteni, közölnek felhívásokat az általános alapszintû oktatásért és a nemek közti egyenlőségért, azonban a fejlődést az iskolába járó lányok számarányában mérik, és nem  foglalkoznak az erőszakkal és a diszkriminációval, ami sokukat távol tart az iskolától.

“Amellett, hogy támogatjuk a Millenniumi Fejlesztési Célok megvalósításáért hozott erőfeszítéseket, az Amnesty International szerint nagyobb elkötelezettségre és azonnali erőfeszítésekre van a szükség lányok elleni erőszak megfékezésére ahhoz, hogy valódi nemek szerinti egyenlőséget teremtsenek az oktatásban. Nehéz a tanulásra koncentrálni, ha minden nap meg kell küzdeni az erőszakkal” mondta Brown.

A Minden lánynak joga van a biztonságos iskolához c. jelentést itt olvashatja angol nyelven: https://www.amnesty.hu/Safe_schools.pdf