14 hónap 14 tanoda 280 tanodásával a Norvég Civil Támogatási Alap segítségével

A Norvég Civil Támogatási Alap közepes pályázatán nyertes Te, én, mi és az emberi jogok tanodai keretek között elnevezésű 14 hónapos projektünket (NCTA-2014-10876-G) április 16-án, a Madách Imre Gimnáziumban zárjuk le. Az egész napos programra meghívtuk a projektben résztvevő 14 tanoda diákjait, munkatársait, a gyerekek hozzátartozóit, hogy együtt tegyünk pontot a közös munkánk végére.

Az emberi jogok iránti
érzékenyítést nem lehet elég korán kezdeni. A nyitottság, a
tisztelet, a figyelem olyan alapvető értékek, amelyek hozzásegítik
a gyerekeket ahhoz, hogy az emberi jogok értői és követői
legyenek. Munkánk során a fiatalokból egymásra figyelő
közösséget igyekszünk formálni, hosszabb távon az értékrendszer
kialakítása, a tolerancia fejlesztése a cél. A foglalkozásokon
drámapedagógiai módszerekkel hangolunk, a különböző témákat
csoportokba rendezve dolgozzuk fel. Cél, hogy a fiatalok megértsék
és megérezzék az emberi jogok lényegét. Egy foglalkozás akkor
számít sikeresnek, ha a jelenlevők mertek bátran kérdezni,
válaszolni, vitatkozni.

Emberi Jogi Oktatásunk
eddigi leghosszabb és legmozgalmasabb időszaka zajlott 2015
márciusa óta, melyben 280 tanodással ismerkedtünk meg, s
ismertettük meg, mit jelent számunkra az elfogadás, a kiállás, a
tisztelet, egyenlőség és méltóság. Képzéseinken túl emberi
jogi táborokat és családi napokat is szerveztünk, ahol a gyerekek
egymással is találkozhattak.

Megismertük a szülőket,
testvéreket, a tanodás mentorokat és munkatársakat, beleláttunk
a nehézségekbe és a jól működő folyamatokba, és közben
tizenhét önkéntes képzőnk nélkülözhetetlen segítségével
megmutattuk, mi mit tudunk ezekhez hozzátenni.

Szombaton 14 órától a
gyerekek programjai mellett szervezünk egy kerekasztal-beszélgetést,
ahol a jelenlévő mentorokkal, vezetőkkel értékeljük a
programot. Sikerült-e megtalálnunk a Te, én, mi és az emberi
jogok címet viselő tematikánk helyét a Mátraverebélyi, Rimóci,
Nagybátonyi, Lucfalvai, Nagykörűi, Meszesi, Élmény-Tár,
Gilvánfai Nyitott Ház, Pátka Bárányai, Aranyalma, Fészek,
Domino, Szegedi és Tiszaszigeti Motiváció Tanodában?

Erre keresünk választ a
felnőttekkel.

A Madách Gimnáziumban
zajló program (VII. Barcsay u. 5.) nyilvános része, melyre
szeretettel várju
k:

10:45 megnyitó
(színházterem)

11:00 Gyűlölet nélküli
világban szeretnénk élni – tábori műsorok (színházterem)

14:00 Flashmob egy gyűlölet
nélküli világért – főpróba (nagy tornaterem)

Flashmobbal zárjuk a 14
hónapos Te, én, mi és az emberi jogok tanodai keretek között
elnevezésű projektünket, melynek helyszíne és pontos időpontja
egyelőre titkos. A Madách Imre Gimnáziumban április 16-án,
szombaton 14 órától összpróbára várjuk mindazokat, akik
tánccal is szeretnének tenni egy gyűlölet nélküli világért.
Osváth Adrienn koreográfus koreográfiájával, Whitney Houston My
love is your love című dalára fogunk táncolni. Minél többen és
együtt.

Háttér

A közoktatásban gyakran
szembesülünk kirekesztő, előítéletes megközelítésekkel, a
gyerekek készségeihez nem illeszkedő módszertannal. Így a
fiataloknak nincs eszköztáruk a konfliktusok megoldására, nem
megfelelő az önbecsülésük, önérdek-érvényesítő képességük,
otthonról sem mindig kapnak támogatást; ezért egyesek önként
döntenek a kilépés mellett, míg másokat az iskolák küldenek
el. Különösen igaz ez a különböző társadalmilag sérülékeny
csoportok tagjaira.

A sérülékeny fiatalok
kevésbé tudják érvényesíteni érdekeiket és alapvető emberi
jogaikat, különösen az oktatáshoz való jogukat. A Te, én, mi és
az emberi jogok tanodai keretek között projekt elsődleges
célja a 10-16 év közötti, társadalmilag sérülékeny fiatalok
és közvetlen környezetük érdekérvényesítési képességének
fejlesztése volt az emberi jogi szemlélet átadásán keresztül.