Mindenki ombudsmanja legyen az új ombudsman!

LEVÉL ÁDER JÁNOSNAK

Idén szeptember 25-én lejár Székely
Lászlónak, az alapvető jogok biztosának megbízatása. Az új ombudsman személyére
a köztársasági elnök június 26. és augusztus 13. között tesz majd javaslatot. A
civil szervezetek és volt ombudsmanok most azt kérik Áder Jánostól, hogy a
jelölés során ne csupán a hazai előírásoknak tegyen eleget, hanem „a nemzetközi
normáknak megfelelően folytasson széles körű konzultációt a civil
szervezetekkel és az érintett hivatásrendek képviselőivel”.

Az alapvető jogok biztosa Magyarország
nemzeti emberi jogi intézménye, és így az ENSZ egyik határozata is vonatkozik
rá, amely „Párizsi Alapelvek” néven is ismeretes. Ezek szerint a kijelölésnél
és megválasztásnál követelmény, hogy a pozíciót nyilvánosan és egyértelmű,
objektív feltételekkel hirdessék meg, valamint széleskörű konzultáció legyen az
ombudsman személyéről.

Az ENSZ egyik albizottsága azt is
egyértelművé tette, hogy a kiválasztásnak „egy független és hiteles testület
felügyelete alatt kell zajlania, továbbá a nem kormányzati szervezetekkel és a
civil társadalommal folytatott nyitott és tisztességes konzultációt kell magába
foglalnia”.

A hatályos magyar szabályozás jelenleg ugyan
sem nyílt pályázatot, sem kiterjedt konzultációt nem ír elő a köztársasági
elnöknek, de nem is tiltja meg azt. Semmi akadálya tehát annak, hogy az ENSZ
elvárásai és a hazai társadalom érdeke érvényesüljön az idei kiválasztási
folyamatban. Nagyon hasonló lenne ez ahhoz, amikor 2016-ban mégiscsak pályázat
útján választották ki a strasbourgi bíróság magyar bíróját, noha a hazai
törvények ezt nem írták elő.

Az aláíró civil szervezetek és egykori
ombudsmanok arra kérik Áder Jánost, hogy alakítson ki olyan eljárásrendet,
amely előre meghatározott, objektív kritériumok alapján és az érintett
szervezetek legszélesebb körének bevonásával találja meg az alkalmas jelöltet.
Erre most még van idő.

Az államfőnek azért is fontos volna az
ombudsmanjelöltet nem zárt ajtók mögött kiválasztani, mert az ENSZ albizottsága
már 2014-ben figyelmeztetett a hazai eljárás elégtelenségére. Idén októberben
pedig esedékes a mechanizmus újabb ENSZ-felülvizsgálata.

A levél aláírói szerint az alkalmas
jelöltnek olyan magas szintű elméleti és gyakorlati tudással rendelkező
jogásznak kell lennie, aki pártpolitikától és kormánytól független, sőt kész
vele szemben konfliktusokat vállalni, és az emberi jogi értékeket a
nyilvánosság előtt képviselni. Ezen túl tájékozott a környezetvédelem, a
kisebbségi jogok, az információszabadság és magánélet-védelem terén.

A civilek levelét kezdeményező Magyar Helsinki
Bizottság ma elindít egy online petíciót is. A „Mindenki ombudsmanja” kezdeményezéshez
minden olyan szervezet és magánszemély csatlakozhat, aki azt szeretné, hogy a
leendő ombudsman ne szakmailag alkalmatlan személy vagy pártkatona legyen,
hanem valóban „a nép ügyvédje”.

PETÍCIÓ

Téma