Magyarország: a Kúria törvényellenesnek találta a kényszerkilakoltatásokat Miskolcon

Magyarország legfelsőbb bírói fóruma megállapította, hogy Miskolc város nem csak az ország egyenlő bánásmódra vonatkozó jogszabályait sértette meg azáltal, hogy több száz roma lakost kényszerít arra, hogy kiköltözzenek egy általuk hosszú ideje lakott környékről, hanem a lakóhely szabad megválasztásához, a magán és családi élethez, valamint az otthonhoz való jogot is.

ITT ÍRD ALÁ PETÍCIÓNKAT!

Az
Amnesty International pozitív fejleményként üdvözli a Kúria
2015. május 13-án a Miskolcon zajló tömeges
kényszerkilakoltatások ügyében közzétett döntését. A
Számozott utcákban 2014 nyara óta több mint 160 családot
fenyegetett a kényszerkilakoltatás. 2015 májusában nagyjábol 30
családról lehet tudni, akik továbbra is a környéken maradtak, és
akiket továbbra is fenyeget a kényszerkilakoltatás veszélye.

Gyerekek a Számozott Utcákból

A
döntés azt követően született, hogy a Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatalhoz fordult. A NEKI azt a 2014. május 8-án
elfogadott önkormányzati rendeletet kifogásolta, amely a szociális
bérlakások bérlőinek fizetendő pénzbeli térítésről
tartalmazott egy rendelkezést, és volt benne egy csavar. Az
alacsony komfortfokozatú lakások bérlői csak akkor lettek volna
jogosultak a térítésre, ha azt egy Miskolc közigazgatási határán
kívül eső ingatlan vásárlására fordítják. A rendelet továbbá
megtiltja, hogy 5 éven belül elidegenítsék az ingatlanokat, ami
megnehezíti hogy Miskolcra vagy bárhova máshova költözzenek az
érintettek. A NEKI megkeresését követően a Kormányhivatal kérte
az önkormányzatot, hogy módosítsa a kérdéses rendelkezést.
Ugyanakkor Miskolc 2014. december 18-án úgy döntött, hogy ennek
nem tesz eleget. Ennek eredményeként a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal a Kúriához fordult.

Demonstráció a Miskolci Polgármesteri Hivatal előtt

A
Kúria azért döntött az önkormányzati rendelet rendelkezésének
megsemmisítéséről, mert az a lakhatás biztosítására vonatkozó
szabályozásával megsértette a diszkrimináció tilalmát. A
rendelet szociális alapon diszkriminál, valamint megsérti a romák
magán- és családi élethez, valamint a lakóhely szabad
megválasztásához Magyarország Alaptörvényében rögzített
jogát. A Kúria megállapította, hogy „törvénysértő az az
önkormányzati szabályozás, amely a lakásbérleti jogviszony
térítési díj ellenében történő megszüntetését ahhoz köti,
hogy a bérlő a település közigazgatási határain kívülre
költözzön.”

Bár
a Kúria döntése a Miskolci romák kényszerkilakoltatásának
csupán egyetlen aspektusát érinti, nevezetesen a jóvátételt, és
nem kérdőjelezi meg az önkormányzati döntés egészének a
jogszerűségét, mégis egy nagyon fontos üzenetet küld a magyar
hatóságoknak. Megerősíti azt, hogy az önkormányzatok önkényesen
nem korlátozhatják a lakóhely szabad megválasztásához való
jogot, és nem használhatják a térítési díjról szóló
rendelkezést arra, hogy „megszabaduljanak” a roma lakosoktól.

Tizedik utca, Miskolc

A
pozitív döntés ellenére az Amnesty International aggasztónak
találja, hogy Miskolcon – Magyarország nemzetközi és regionális
emberi jogi kötelezettségei ellenére – továbbra is a
kényszerkilakoltatás veszélye fenyegeti a Számozott utcák ott
maradt lakóit, valamint a más városrészekben élőket. Nem minden
lakos számára ajánlottak jóvátételt, aminek eredményeként a
hajléktalanná válás és a nélkülözés veszélye fenyegeti
őket. Az Amnesty International továbbra is kiáll a számozott
utcák lakóinak jogaiért, azért hogy elérje, jóvátételben
részesüljenek mindazok, akiknek a jogait megsértették.

Miskolc polgármesterének írt levelünket ITT találod.

Téma