Jogsértőek és elfogadhatatlanok az ukrán hadifoglyok elleni kirakatperek

Jogsértő és megtévesztő az orosz fegyveres erők bármilyen arra irányuló lépése, hogy egy úgynevezett “nemzetközi törvényszék” elé állítsák az ukrán hadifoglyokat Mariupolban. Ez egy újabb kegyetlen lépés az orosz háborús agresszió miatt már így is rengeteg áldozatot elszenvedő várossal szemben.

Az elmúlt napokban több beszámoló és kép is megjelent a közösségi médiában, amelyeken az látható, hogy a mariupoli filharmonikusok nagytermében ketreceket építenek állítólag az tárgyalásra váró hadifoglyok számára. Az Amnesty International Crisis Evidence Labben dolgozó szakértői igazolták, hogy a mariupoli városi tanács által a Facebookra feltöltött képek megegyeznek a filharmonikusok nagytermének berendezésével.

A mariupoli filharmonikusok nagytermében épülő ketrec, 2022. augusztus

A nemzetközi jog tiltja, hogy a fogva tartó hatalom eljárást indítson hadifoglyok ellen amiatt, mert azok részt vettek harci cselekményekben, vagy egyébként jogszerű cselekményeket hajtottak végre a fegyveres konfliktus során. A III. Genfi Egyezmény alapján a hadifoglyoknak joguk van a tisztességes eljáráshoz, amelyet csak egy rendszeresen működő bíróság biztosíthat számukra.

“Bármilyen, az Oroszország tényleges ellenőrzése alatt álló Mariupolban állomásozó fegyveres erő által indított eljárás az ukrajnai hadifoglyok ellen, jogellenes és elfogadhatatlan.” – mondta Marie Struthers, az Amnesty International kelet-európai és közép-ázsiai igazgatója.

“A nemzetközi humanitárius jog tiltja a kizárólag hadifoglyok ügyeit tárgyaló bíróságok felállítását. A hadifoglyok tisztességes eljáráshoz való jogának szándékos megsértése, pontosan az, amit a hírek szerint Oroszország tervez, háborús bűncselekmény. A genfi egyezmények világosak: hadifoglyok ellen nem lehet pusztán azért eljárást indítani, mert részt vettek a fegyveres konfliktusban.”

“Ezekkel a kirakatperekkel a megszálló hatalom, Oroszország gúnyt űz az igazságszolgáltatásból, a bíróságokból pedig színházat csinál, a propaganda eszközeiként használja fel azokat.”

“Különösen kegyetlen és sokkoló, hogy éppen Mariupolt választották ezeknek a “tárgyalásoknak” a színhelyéül, ahol az orosz ostrom már a város májusi elfoglalása előtt porig rombolt mindent. Az Amnesty vizsgálata szerint az orosz hadsereg a mariupoli színház elleni támadás során szándékosan vette célba a civileket, ezzel pedig egyértelműen háborús bűncselekményt követett el.”

Az ukrán hadifoglyok jogai

Az orosz erők illetve az Oroszország által támogatott más fegyveres csoportoknak is lehetővé kell tenniük, hogy a nemzetközi megfigyelők találkozhassanak a hadifoglyokkal. Az Amnesty osztja az ENSZ emberi jogi főbiztosának aggodalmait azzal kapcsolatban, hogy az ukrajnai hadifoglyokat anélkül tartják fogva, hogy a nemzetközi megfigyelők ellenőrizhetnék a körülményeiket, ez pedig “kínzás és a kényszervallatás veszélyének teszi ki őket”.

Hasonlóan az ENSZ emberi jogi hivatalához aggódunk orosz hatóságok nyilvános megszólalásai miatt is, amelyekben a hadifoglyokat “háborús bűnelkövetőknek” nevezik. Ezek a nyilatkozatok egyértelműen aláássák az ártatlanság vélelmét és a tisztességes eljárás más garanciális elemeit.

Az elmúlt években az Amnesty dokumentálta, hogy az orosz hatóságok rendszeresen megsértik a tisztességes eljáráshoz való jogot, embereket kínoznak, bizonyítékokat fabrikálnak és politikailag motivált eljárásokat indítanak. Ezek az aggodalmak sokszorosan igazak az orosz fegyveres csoportok megszállt területeken indított “tárgyalásaira”.

Az Amnesty kutatásai szintén számos alkalommal bizonyították azokat a jogsértéseket, amelyeket az Ukrajna keleti részét megszálló, Oroszország által támogatott fegyveres csoportok követtek el. Emberrablások, kivégzések, a személyes szabadság jogellenes korlátozása, kínzás és más kegyetlen embertelen bánásmód és az ellenvélemények elfojtása szerepel a jelentéseikben.

Az Amnesty egyúttal sürgeti egy azonnali nemzetközi vizsgálat megindítását az újabb háborús bűncselekmények ügyében, köztük a július 29-i Olenivkában történt robbantás kapcsán, amelyben több mint 50 ukrán hadifogoly halt meg, akiket az úgynevezett Donyecki Népköztársaság erői tartottak fogva. Nélkülözhetetlen, hogy az orosz hatóságok beengedjék a vizsgálatot lefolytatókat a kérdéses helyszínekre.

A III. Genfi Egyezmény

A hadifoglyok elleni indított büntetőeljárás tilalma a III. Genfi Egyezmény 82. és 108. cikke tartalmazza. A 84. cikk szerint csak olyan bíróságokon tárgyalható az ügyük, amelyek “a függetlenség és a pártatlanság létfontosságú garanciái általánosan érvényesülnek”.

A 13. cikk továbbá kimondja: “A hadifoglyokkal mindenkor emberségesen kell bánni. A fogva tartó Hatalomnak minden olyan jogellenes cselekménye vagy mulasztása, amely a hatalmában levő hadifogoly halálát okozza, vagy súlyosan veszélyezteti a hadifogoly egészségét, tilos és a jelen Egyezmény súlyos megsértésének tekintendő. Különösen, egyetlen hadifogoly sem vethető alá semmiféle természetű testi csonkításnak vagy olyan orvosi tudományos kísérletnek, amelyet az érdekelt hadifogoly orvosi kezelése nem indokol, és amely nem áll ennek érdekében. A hadifoglyokat ugyancsak mindenkor védelemben kell részesíteni, különösen minden erőszakos cselekményekkel vagy megfélemlítéssel, sértegetéssel és a nyilvános kíváncsiskodással szemben. Tilos velük szemben megtorló rendszabályokat alkalmazni.”

A háborús bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása

A háború kezdete óta az Amnesty International folyamatosan dokumentálja az Oroszország által elkövetett háborús bűncselekményeket és a nemzetközi humanitárius jogot sértő cselekményeket. Minden kutatásunk, jelentésünk, hírük és nyomozásunk elérhető ezen az oldalon.

Az Amnesty követeli, hogy a jogsértéseket elkövető orosz fegyveres erőket vonják felelősségre, és üdvözöljük a Nemzetközi Büntetőbíróság Ukrajnával kapcsolatos nyomozását. Annak érdekében, hogy minden elkövetőt felelősségre lehessen vonni, szükség van az ENSZ és szerveinek, illetve az egyes országoknak is az együttműködésére.

Címlapfotó: AFP/Getty Images