Az oktatás szabadsága

Mindenkinek egyenlő joga van a minőségi, egyenlőségen alapuló oktatáshoz, hogy képességeinek és tehetségének megfelelően a legjobb tudást szerezhesse meg.

A gyerekeknek muszáj kételkedni: ne fogadják el, amit más mond.

Törley Kata, francia nyelvtanár, a Tanítanék Mozgalom tagja

Kata 1969-ben született Budapesten. 1992-ben szerzett francia szakos diplomát a Pécsi Tudományegyetemen ahol tanársegédként is dolgozott a francia tanszéken. Néhány évnyi szabadúszó fordítás és tolmácsolás után, 1999-től dolgozik a közoktatásban. Ma is abban a gimnáziumban tanít francia nyelvet és civilizációt, ahol az érettségijét szerezte.

Tizenöt éven át volt osztályfőnök is: ez volt az a terület, ahol a leginkább tudott arra koncentrálni, ami számára a tanításban a legfontosabb: a 14 és 20 év közötti fiatalok személyére személyiségfejlődésére,.

2010 óta aktívan részt vesz az oktatással kapcsolatos megmozdulásokon, 2016-ban az elsők között csatlakozott a Tanítanék Mozgalomhoz, amelynek azóta is az egyik ismert arca a nyilvánosságban. Az aktivizmus Kata számára elsősorban lelkiismereti kérdés. 2019 óta részt vesz a roma fiatalok oktatását és továbbtanulását segítő Romaversitas Alapítvány munkájában is.

Két nagykorú gyermeke van. Szabadidejében a kóruséneklés és a színházi performanszok határait feszegető Magamnál jobban Kórusban énekel.

Mi közöd hozzá?

Magyarországon a tanárok, szülők és szakértők nagy része szerint egyre aggasztóbb az oktatási rendszer állapota: központosított, gyenge és elavult. A külföldön továbbtanuló diákok nagy része pedig jó eséllyel nem tér vissza Magyarországra.

Sok esetben szakmailag nem megalapozott, politikai döntések születnek az oktatásban, miközben egyre több pénzt vonnak el belőle, a tanárokat továbbra is alulfizetik és túlhajszolják, a szakszervezetek jogköreit pedig megnyirbálták. Az új Nemzeti Alaptanterv (Nat.) bizonytalanságot és zavart teremtett, hiszen a strukturális változáshoz nem volt idő átállásra, és szakmai véleményeket sem kértek ki az erről való egyeztetések során. Az új Nat. korlátozza a tanítás szabadságát, és jelenlegi formájában legfeljebb a kormány politikai ideológiájához hű, szétaprózott tudás közvetítésére képes, és egyáltalán nem alkalmas a közoktatásban tanulók demokratikus nevelésére. Ősztől pedig egyenruhás iskolaőröket küldenek több száz iskolába.

Az olyan elhivatott tanárok nélkül, mint Kata, akik mindezek ellenére nem engednek a szakmai és emberi értékeikből, generációk nőhetnek fel úgy, hogy nem ismerkednek meg a kritikus gondolkodás és a társadalmi ügyekben való részvétel fontosságával, és eszköztelenek maradnak a jogsértésekkel és az igazságtalanságokkal szemben.

Mi a magas minőségű, értékalapú és előremutató oktatási rendszerben hiszünk. Fontosnak tartjuk, hogy az oktatás a legmagasabb színvonalon biztosítsa minden diák számára, hogy képességének és tehetségének megfelelően a legjobb tudást szerezze meg. Az oktatásban senkit sem érhet hátrány amiatt, hogy honnan származik, melyik iskolába jár vagy ki tanítja. Mindenki számára hozzáférhető, magas minőségű oktatást kell biztosítani, mivel minden társadalom közös érdeke, hogy tájékozott, aktív emberek vegyenek részt a közügyekben. A tanárok munkájának segítése és megbecsülése, valamint az elfogadó, emberi jogokat tiszteletben tartó légkör megteremtése az oktatás lelke. A diákok jövője az oktatáson múlik: nyitott, emberi jogokat tisztelő generációkat kell nevelni, ehhez pedig minden támogatást meg kell adni a gyerekeknek, a szülőknek és a tanároknak. 

Állj ki te is az értékalapú, minőségi oktatás mellett! Ne elégedj meg azzal, amit rád erőltetnek tanárként vagy szülőként, hiszen diákjaid, gyermeked és Magyarország jövője a tét.

Gondoskodj arról, hogy diákjaid vagy gyermekeid elsajátítsák a megfelelő készségeket: gondoskodj emberi jogi oktatásukról. Hívd el az Amnesty képzőit emberi jogi órákat tartani vagy vegyél részt képzőként emberi jogi oktató programunkban!

Mi az a jogállam?

A jogállam olyan állam, ahol a jog uralma érvényesül, a közhatalom a jognak alárendelt, vagyis a hatalmat nyilvános és írott jogszabályok alapján, arra feljogosított szervezetek és személyek gyakorolják.

A jogállam az önkény ellentéte, ahol a hatalommal felruházott emberek sem állnak a jog felett, egy olyan hely, ahol a törvény előtt mindenki egyenlő és a törvények mindenkire egyenlően vonatkoznak.

Jogállamban nincs korlátlan hatalom, mert annak gyakorlását folyamatosan ellenőrzik a független intézmények és az egész társadalom.

És mi közöd a többiekhez?

Olvass a jogállamról: