Jogalkotási javaslatok az Országos Bírói Tanács elnökének felhívására

Az Amnesty International Magyarország, az Eötvös Károly Intézet és a Magyar Helsinki Bizottság az Országos Bírói Tanács (OBT) elnökének 2020. július 30-i felhívására az alábbi jogszabályok módosítására és felülvizsgálatára tesz javaslatokat:

  • Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény)
  • a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.)
  • a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.)

A javaslatok illeszkednek az OBT elnökének felhívásában megjelölt tárgykörökhöz, ugyanakkor nem tartalmazzák a javaslatot készítő szervezeteknek az igazságszolgáltatás függetlensége, valamint a tisztességes eljáráshoz való jog biztosításához szükséges valamennyi javaslatát.

A javaslatok figyelembe veszik a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (Velencei Bizottság) vonatkozó véleményeit, a Korrupció Elleni Államok Csoportjának (GRECO) ajánlásait, az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatát valamint a magyar alkotmányos hagyományok által megkövetelt védelmi szintet.