Éves Közgyűlés és Tavaszi Buli

Meghívó Éves Közgyűlésre

Időpont: 2016. április 22., péntek, 16:30

Helyszín: Spicc Stúdió, emelet (lift van), 1061 Budapest, Király u. 8-10. 

Tervezett napirend:
16:30 – Regisztráció, adategyeztetés, Rendes Közgyűlés megnyitása, Elnöki köszöntő
16:30 – Az ügyrend és a napirend elfogadása
16:45 – A 2015. évi Közhasznúsági melléklet elfogadása
17:15 – A 2015. évi Pénzügyi beszámoló és auditált beszámoló elfogadása
17:45 – A 2015. évi Ellenőrző Testületi beszámoló elfogadása
18:00 – szünet
18:15 – A 2016. évi Működési Terv és Költségvetés elfogadása
18:45 – Az Amnesty International Magyarország 2016-2019 Stratégiájának elfogadása
19:15 – Tisztségviselő-választás
19:45 – Egyebek

20:00 – Közgyűlés zárása

Amennyiben az eredetileg meghirdetett Közgyűlés nem határozatképes (a tagság több mint fele nem jelenik meg), úgy 15 napon belül megismételt Közgyűlést kell összehívni, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Ebben az esetben a napirendi pontok várhatóan 30 perccel tolódnak.

Megismételt Rendes Közgyűlés
Időpont: 2016. április 22., péntek, 17:00

Helyszín: Spicc Stúdió, emelet (lift van), 1061 Budapest, Király u. 8-10. 

A Közgyűlés dokumentumai
A Közgyűlésen megtárgyalandó dokumentumokat weboldalunkon a Szervezeti hírek között, továbbá az oldal alján is megtalálod, melyek a következők:
1. Auditált egyszerűsített éves beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2015, Független könyvvizsgálói jelentés
2. Ellenőrző Testületi beszámoló 2015
3. Működési terv és költségvetés 2016
4. Ellenőrző Testület véleményezése a beszámolókról
5. Amnesty International Magyarország 2016-2019 Stratégia

6. Tisztségviselő-választás dokumentumai: általános tájékoztató és jelentkezési lap

További tudnivalók
A Közgyűlés nyilvános. Az Egyesület tagjai szavazati joggal rendelkeznek, amely az összes rendes tagot (Alapszabály IV. pont 12. §) megilleti az 1 tag / 1 szavazat elve alapján, amelyet személyesen érvényesíthet, azaz meghatalmazással szavazati joga nem átruházható.

Miért különleges az idei Közgyűlés?

  • Mert amellett, hogy Elnökségünkbe és Ellenőrző Testületünkbe ekkor választják meg tagjaink az új tisztségviselőket, a mozgalom stratégiájáról is döntés születik. 
  • Mert nem csupán tagjainkra számítunk ezen az eseményen, hanem mindenkire, aki kiáll az emberi jogok mellett és aki egyetért az Amnesty International elveivel.
  • Mert ezúttal programokkal, játékkal és zenével készülünk.
  • Mert szeretnénk méltóképpen búcsúzni jelenlegi tisztségviselőinktől, és jó hangulatban köszönteni az újakat.

Regisztrálj most! Szeretettel várunk!

Téma