Az igazságügyi reformcsomag véleményezése

Az Országgyűlés 2023. május 3-án fogadta el az egyes igazságügyi tárgyú törvényeknek a magyar helyreállítási és ellenállóképességi tervhez kapcsolódó módosításáról szóló 2023. évi X. törvényt. A magyar kormány azt állítja, hogy az Európai Unió által befagyasztott pénzek lehívásához szükséges és a bíróságok függetlenségének helyreállítása érdekében előírt négy szupermérföldkő mindegyikét teljesítette.

A Magyar Helsinki Bizottság, az Amnesty International Magyarország és az Eötvös Károly Intézet közös értékelése szerint az elfogadott igazságügyi reform jelentős előrelépést jelent a kormány által 2023. januárjában társadalmi konzultációra bocsátott törvénytervezethez képest. Míg a korábbi tervezet azt jelezte, hogy a magyar kormány a bírósági szervezetrendszerrel kapcsolatos legfontosabb kérdésekben nem kíván eleget tenni a szupermérföldkövekben foglalt elvárásoknak, a most elfogadott reform a legtöbb kérdésben a feltételek teljesítésére irányuló szándékot tükröz.

A Reform ugyanakkor továbbra is hiányosan tesz eleget a szupermérföldkövekben vállalt kötelezettségeknek.

A fennmaradó problémák egyike sem tekinthető elhanyagolhatónak. Az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében előírt igazságügyi reform kiemelkedő jelentőségű, mivel hosszú évek óta fennálló jogállamisági problémák felszámolását célozza és a magyar bírósági szervezetrendszer függetlenségének helyreállítása szempontjából minimálisan szükséges jogszabályi keretet kíván megteremteni. Emiatt a szupermérföldköveknek való megfelelés vizsgálatát is kellő körültekintéssel és kompromisszumok nélkül kell elvégezni, még akkor is, ha a hiányosságok látszólag csupán technikai részletkérdésnek tűnnek. A Reform legfőbb hiányosságai világosan jelzik, hogy az uniós pénzekhez való hozzáférés érdekében tett előremutató lépések a magyar kormány részéről nem társulnak a jogállamiság helyreállítása iránti valódi elkötelezettséggel.

A három civil jogvédő szervezet közös értékelése rámutat a Reform legfontosabb hiányosságaira és felhívja a figyelmet a bíróságok függetlenségének helyreállításával kapcsolatos kilátásokra és jövőbeli kockázatokra.

A közös értékelés itt érhető el angolul.

A szupermérföldkövek teljesítését áttekintő táblázat itt érhető el.