KIK VAGYUNK?

Az Amnesty International (AI) több mint 7 millió ember globális mozgalma. Olyan embereké, akik mind kiállnak az igazságtalanságok ellen. Egy olyan világért kampányolunk, ahol mindenki jogai érvényesülnek. Olyan emberek támogatnak minket, mint te. Mindenfajta politikai ideológiától, gazdasági vagy vallásos érdekektől függetlenek vagyunk. Egy kormány sem mentesülhet a megfigyelésünk alól. Egy eset sem reménytelen.

A KEZDETEK

Az Amnesty International világméretű emberi jogi mozgalmát 1961-ben egy angol ügyvéd, Peter Benenson és barátai indították el. Petert annyira felháborította, hogy Portugáliában két diákot csak azért börtönöztek be, mert a szabadságra koccintottak, hogy azonnal levelet írt a portugál hatóságoknak a diákok szabadon bocsátása érdekében, és erre buzdította ismerőseit is. Mire az Observer című angol lapban megjelent cikke „Az elfelejtett foglyok” címmel, addigra levelek áradata érkezett a világ kormányaihoz a lelkiismereti foglyok elengedése érdekében.

Többek között a magyar Mindszenty bíborosért is írtak leveleket. A gyertya lángja fellobbant, hogy fénye rávilágítson a világ legsötétebb pontjaira, biztosítva ezáltal, hogy a kínzás, a kivégzések, az illegális bebörtönzések, egyes közösségek hátrányos megkülönböztetése, és semmilyen más jogsérelem ne maradjon titokban a világ előtt. Számos országban önkéntes csoportok alakultak, a levélíró kampányból világméretű mozgalom lett.

STRATÉGIA 2019-2021

AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG

Az Amnesty International Magyarország (AI Magyarország) a nemzetközi AI mozgalom része, munkája szorosan kapcsolódik a nemzetközi kampányokhoz. A magyar szervezet feladatának tekinti azt is, hogy egyes magyarországi emberi jogi problémákkal kapcsolatban szót emeljen és fellépjen, ezáltal hozzájárulva a magyarországi emberi jogi helyzet javításához. Az AI Magyarországon egyesületi formában működik. Központi szervei a közgyűlés, valamint a tagok által megválasztott elnökség, az ellenőrző testület, és az iroda. Társadalmi bázisát több száz tagja, támogatója, valamit aktivistái, és az általuk formált csoportok alkotják.

Az Amnesty International Magyarország csapata