A kormány igazságügyi tárgyú törvénymódosításainak véleményezése

A kormány 2023. január 18-án tette nyilvánossá társadalmi egyeztetés céljából a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervhez kapcsolódó igazságügyi tárgyú törvények módosításaira vonatkozó javaslatát. Bár a kormány a javaslat indokolásában „a magyar jogi környezet sajátosságainak félreértéséről” beszél, és „egyes szereplők oldaláról jelentkező szándékos félreértelmezésekkel” indokolja a módosítások szükségességét, valójában arról van szó, hogy az Európai Unió a jogállamiságot és a bíróságok függetlenségét veszélyeztető rendszerszintű problémák orvoslásához kötötte az uniós források lehívásának egy jelentős részét.

Az Amnesty International Magyarország, az Eötvös Károly Intézet és a Magyar Helsinki Bizottság szakértői a megadott határidőn belül elkészítették és az Igazságügyi Minisztérium felé benyújtották közös véleményüket a társadalmi egyeztetés keretében. A bíróságok függetlenségével aktívan foglalkozó jogvédő civil szervezetekként hosszú évek óta most először van lehetőségünk a törvényi előírásoknak megfelelően hivatalosan is megfogalmazni véleményünket a kormány felé. A véleményt abban a reményben készítettük el, hogy ezúttal érdemi szakmai párbeszédre is lehetőségünk nyílik a döntéshozókkal.

Véleményünk szerint a kormány által javasolt módosítások semmi esetre sem jelentenék a bíróságok függetlenségének teljes körű helyreállítását és megerősítését, azok kizárólag az EU által megfogalmazott ún. szupermérföldkövekhez kapcsolódnak. Sokkal többre lenne ahhoz szükség, hogy a több mint egy évtizede fennálló alapvető problémákat – például az Alkotmánybíróság függetlenségét vagy a bírák véleménynyilvánítási szabadságát korlátozó rendelkezéseket – orvosolják, egyelőre azonban úgy tűnik, hogy erre nincsen kormányzati szándék. Habár a kormány figyelme kizárólag a szupermérföldkövek teljesítésére terjed ki, a javaslat annak kapcsán is nagyon vegyes képet mutat. Van olyan mérföldkő, amit a kormány megfelelően teljesít, van viszont számos olyan is, ahol a javaslat csak részben vagy látszólagosan felel meg a szupermérföldkőben megfogalmazott vállalásoknak.

A három civil szervezet közös véleménye itt érhető el.

Téma