221 ajánlás 86 országtól – Magyarország az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa előtt

Összesen 86 ország vett részt a Magyarországot érintő Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) elnevezésű eljárásban, 13-an közülük előzetesen kérdést is nyújtottak be Magyarországnak, majd ezek az országok az interaktív párbeszéd során 221 ajánlást fogalmaztak meg az emberi jogok területén.

A JELENTÉS

Az
ajánlások nagyon sok emberi jogi területet érintenek a nők és
gyermekek jogaitól kezdve, az LMBTI emberek jogain át a hatalmi
ágak megosztása és a média szabadságáig. Mi most két
területről (gyűlölet-bűncselekmények és a menekültek és menedékkérők jogai)
írunk részletesebben, ezekben a témákban adott be ugyanis
önállóan vagy másokkal közösen jelentést az Amnesty
International.


Május 4-én 14.30-kor kezdődött Genfben az ENSZ Emberi Jogi Tanács
előtt Magyarország meghallgatása a második Egyetemes
Időszakos Felülvizsgálat (UPR)

keretében. 

Arról, hogy mi az UPR, és miért fontos, itt írtunk
részletesen
.


Hazánk
először 2011 májusában vizsgázott az emberi jogokból, akkor a
többi ország által megfogalmazott 145 ajánlásból 119-et
egészben vagy részben el is fogadott. Többek között kaptunk
ajánlásokat a nők esélyegyenlőségének növelésére, a
gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó törvények szigorítására,
a családon belüli erőszakra, az emberi jogokkal foglalkozó állami
intézmény létrehozására is.


Mint
az várható volt, idén nagyon hangsúlyos szerepet kaptak a
menekültek és menedékkérők emberi jogaival foglalkozó ajánlások
(37 ajánlás a 221-ből). Kemény kritikát kaptunk több országtól
a témában: Svájc, Kanada és Izland például arra szólította
fel a magyar törvényhozást, hogy helyezze hatályon kívül az
irreguláris határátlépés kriminalizálását (határzár tiltott
átlépése; határzár megrongálása és határzárral kapcsolatos
építési munka akadályozása); Svédország, Brazília, Honduras
és Izland a visszaküldés tilalmának (non-refoulement) a
nemzetközi sztenderdeknek megfelelő alkalmazására szólított
fel; Uruguay, Kanada, Chile, Kína, Guatemala, India, Irán,
Malajzia, Marokkó, Norvégia, Dél-Korea a menekültek befogadási
körülményeinek javítását és a körülmények nemzetközi
sztenderdeknek való megfeleltetését vette be az ajánlásai közé,
illetve Norvégia még arra is felszólította hazánkat, hogy a
menekültügyi őrizetet csak a legvégső esetben – ha más
alternatíva nem áll rendelkezésre – alkalmazzák. Több ország
(Indonézia, Pakisztán, Görögország, Németország, Egyiptom, Ecuador, Finnország) pedig arra hívta fel a magyar hatóságok
figyelmét, hogy a menekültek és menedékkérők számára egy
hatékony és a nemzetközi előírásoknak megfelelő
menekülteljárás garantálásával biztosítaniuk kell a
hozzáférést a nemzetközi védelemhez. Görögország
felszólította Magyarországot, hogy vegyen részt a Törökországból
történő áttelepítésekben és más humanitárius befogadási
programokban, Spanyolország pedig a biztonságos harmadik országokra
vonatkozó magyar lista felülvizsgálatát javasolta.


Az
Amnesty International ENSZ-nek küldött szeptemberi beadványában
szereplő ajánlások közül sok visszaköszön a tagállami
ajánlások között, reméljük, hogy Magyarország megérti és
elfogadja a nemzetközi kritikákat, érdemi változtatásokat
eszközöl a jelenleg emberi jogokat sértő menekültügyi
rendszerén, és kiveszi a részét az európai menekültválság
megoldásából azzal, hogy minél több biztonságos és legális
migrációs csatornát nyit meg a nemzetközi védelemre szoruló
emberek előtt, hogy biztonságos menedékre leljenek Magyarországon
is.

AMNESTY UPR JELENTÉS


Az
Amnesty International Magyarország egy másik jelentést is
eljuttatott az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának: a
Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport (GYEM) tagjaként
az előítélet motiválta bűncselekmények kapcsán felmerülő
jogalkalmazási problémákról készítettünk jelentést és
fogalmaztunk meg a magyar hatóságok számára ajánlásokat. Az
interaktív párbeszéd során 7 ország tett konkrétan a
gyűlölet-bűncselekmények elleni fellépésre vonatkozó ajánlást:
Kanada megismételte a GYEM ajánlását a 2012 óta létező
rendőrségi szakvonal (azok a nyomozók, akik speciális tudással
és tapasztalattal rendelkeznek a területen) fejlesztésére
vonatkozóan, vagyis, hogy megfelelő források legyenek a működésére
elkülönítve és képzést kapjanak a járőrök a témában;
Csehország a már létező jogszabályi keret hatékonyabb
alkalmazására tett ajánlást, Franciaország pedig arra szólította
fel hazánkat, hogy hatékonyan lépjen fel a rasszista
bűncselekmények (gyűlölet-bűncselekmények és gyűlöletbeszéd)
ellen. Görögország a menekültellenes gyűlöletkampány
befejezésére és a a gyűlölet-bűncselekmények elleni
hatékonyabb fellépésre koncentrált, míg Olaszország a
hatékonyabb nyomozásokat és az elkövetők igazságszolgáltatás
elé állításának fontosságát emelte ki. Irán a GYEM ajánlása
alapján azt ajánlotta hazánknak, hogy dolgozzon ki egy nyomozati
protokollt, és biztosítsa az áldozatok számára az
igazságszolgáltatáshoz és jogorvoslathoz való hozzáférést. 

A
GYEM jelentéséről és az ajánlásainkról itt írtunk
részletesen
.

GYEM UPR JELENTÉS


Magyarországnak
szeptemberig van ideje eldönteni, hogy a 221 ajánlás közül
melyikeket fogadja el egészben vagy részben, és melyeket utasítja
el.


A
fejleményekről természetesen beszámolunk.