„Zéró toleranciát Európában a nők elleni erőszakkal szemben” – Amnesty International

Az
Amnesty International már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy
elfogadhatatlan, hogy minden nap 5
n
őből
egy elszenved valamilyen erőszakot. E probléma kezelése évente
a 47
tag
államnak 34
milli
árd
euró költséget jelent. Tehát minden férfire, nőre és gyerekre
az Európa Tanács tagországaiban, évente akár 555
eur
ó
költség hárul a nők ellen elkövetett erőszak miatt. Ez minden
ország számára jelentős anyagi teher. Összehasonlításképpen,
a francia kormány évente 32.15
milli
árd
eurót költ védelmi célokra.

Azért,
hogy a nők biztonságban érezhessék magukat az utcákon, a
munkahelyükön, és az otthonaikban, az államoknak és az EU-nak
együttesen kell fellépnie a nők elleni erőszak megelőzéséért,
a nők védeleméért, a megfelelő igazságszolgáltatási eljárás
és a kártérítés biztosításáért. Az első lépés az
Egyezményhez való csatlakozás valamint az, hogy a nők elleni
erőszak kérdése prioritást élvezzen.” –mondta Nicolas Beger,
az AI Európai Intézményei Irodájának Igazgatója.

Az
elmúlt két évben, az Európai Bizottság és az Európai Unió
Tanácsa Svédország, Spanyolország és Belgium elnöksége alatt
jelentős előrehaladást ért el a nők elleni erőszak leküzdése
terén, a Nők Kartájának elfogadásával, a nemek közti
egyenlőség stratégia elfogadásával és azzal az ígérettel,
hogy létre fognak hozni egy európai stratégiát a nők elleni
erőszak megfékezésére. Ugyanakkor a tényleges intézkedések még
elmaradnak az ígéretek mögött.

Erősíteni
kell az EU elkötelezettségét a nők elleni erőszak
megfékezésében. Az Európa Tanács Egyezményének aláírásával,
az EU biztosíthatja, hogy Európa egy olyan térség legyen, ahol a
nők elleni erőszakot semmilyen szinten
nem t
űrik
el, ahol a nők és lányok védve vannak az erőszaktól”-
összegezte Beger.

Háttérinformáció:

Az
Európa Tanács Egyezménye egy átfogó, jogilag kötelező
egyezmény, a megelőzésre, áldozatvédelemre és a támadók
felelősségre vonására vonatkozó előírásokkal. Az Amnesty
International üdvözölte az Egyezmény 2011
m
ájusában
történt elfogadását, mint a nők elleni erőszak leküzdéséhez
vezető út egyik fő mérföldkövét Európában.

Az
Isztambulban 2011. május 10-11. között megrendezett Európa Tanács
Miniszterek Tanácsának ülésén került elfogadásra A nők elleni
és a családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről
szóló egyezmény.

Az
Egyezmény 10 állam ratifikációja után automatikusan életbe lép.
Az Egyezmény nyitott az Európa Tanács összes tagállama számára,
ugyanakkor más országok és az Európai Unió is ugyanúgy
csatlakozhat hozzá. Már 17
tag
állam
írta alá a dokumentumot, de még egy sem ratifikálta azt. (A
legfrissebb információkért kattints az alábbi weboldalakra.)

Az
Egyezményt aláíró országok listája:

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=8&DF=18/11/2011&CL=ENG

Gyakori
kérdések, Állítsuk meg a családon belüli erőszakot kampány,
Európa Tanács:

http://www.coe.int/t/dg2/equality/DOMESTICVIOLENCECAMPAIGN/FAQ_en.asp#P59_4532

A
francia Védelmi Minisztérium Államtitkárságának honlapja:

http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/budget-finances-de-la-defense/budget/2010