Véget kell vetni a romák alacsony szintű oktatásának Csehországban

„A roma gyerekek rendszerszintű diszkriminációja az oktatásban továbbra is folytatódik, a megismételt nemzetközi és nemzeti felhívások ellenére. A cseh hatóságoknak véget kell vetniük a roma gyerekek iskolai szegregációjának és tenniük kell a diszkrimináció alapvető okainak megszüntetéséért”, mondta Nicola Duchworth, Európai és Ázsiai Programigazgató.

Az Amnesty International „Átnevezett igazságtalanság: A romák oktatási szegregációja folytatódik a Cseh Köztársaságban (Injustice renamed: Discrimination in education of Roma persists in the Czech Republic)” c. jelentés a rendszerszintű diszkriminációval foglalkozik, ami még mindig jelen van a cseh oktatási rendszerben, az Emberi Jogok Európai Bíróságának 2007-es ítélete ellenére.

A Bíróság megállapította, hogy a Cseh Köztársaság diszkriminálja a roma gyerekeket, értelmi fogyatékosok számára fenntartott „speciális iskolákban” helyezi el őket, ahol a gyerekek az átlagnál alacsonyabb színvonalú oktatásban részesülnek.

Az új, 2005-ös Oktatási Rendeletben a cseh hatóságok csak átnevezték ezeket a „speciális iskolákat” „gyakorlati általános iskolákká”, de a rendszer, ami ezekben az iskolákban helyezi el a gyerekeket, ahol egyszerűsített tananyagot tanulnak, lényegében nem változott.

„A roma gyerekek normál szintű oktatásba történő bevonására vonatkozó új intézkedések, melyeket a cseh hatóságok múlt novemberben jelentettek be, nem eléggé hatásosak, mivel nem teljeskörűek és betartásukra nem kötelez törvény”, mondta Nicola Duckworth.

Az Amnesty International több iskolát is meglátogatott Ostravában, ahol 1999-ben 18 roma gyermek indította el azt a bírósági ügyet, ami végül az Európai Bíróság ítéletéhez vezetett.

A szervezet megállapította, hogy a roma gyerekek továbbra is felülreprezentáltak az úgynevezett gyakorlati iskolákban és azokban az osztályokban, melyeket „enyhe értelmi fogyatékos” diákok számára tartanak fenn, mivel a normál oktatási intézmények nem felelnek meg számukra.

Egyes helyeken a roma gyerekek a gyakorlati iskolák diákjainak több mint 80%-át teszik ki.

A teljesen roma iskolák is a szegregáció formái, gyakran alacsonyabb színvonalú oktatást kínálnak, gátat szabva a gyerekek jövőbeli továbbtanulásának és munkalehetőségeinek.

A gyakorlati iskolákban és az „enyhe értelmi fogyatékos” diákok számára létrehozott osztályokban való elhelyezés olyan felméréseken alapul, amik nem veszik figyelembe a roma gyerekek kulturális és nyelvi különbözőségét, és amik eredményét a felméréseket végző személyzet is befolyásolhatja.

„A roma gyerekek integrált normál oktatásba való bevonása a cseh hatóságok kötelessége, egyedülálló lehetőség van arra, hogy visszafordítsák a diszkrimináció és szegregáció évtizedeit”, mondta Nicola Duckworth.

„Az oktatás jelenti a kiutat a szegénység és marginalizáció ördögi köréből, amitől a roma népesség nagy része szenved Csehországban. Ha a cseh hatóságok nem adnak nekik egyenlő esélyeket, azzal megtagadják a roma gyerekektől a jobb jövő esélyét és az ország életében való teljes részvétel lehetőségét.”

Az Amnesty International felszólítja a cseh hatóságokat, hogy

Szüntessék meg a roma gyerekek gyakorlati iskolákban és „enyhe értelmi fogyatékos” gyerekek számára fenntartott osztályokban való elhelyezését a 2010/11-es tanévben, a speciális tanrend és iskolák szükségességének felülvizsgálatáig

Törvényben mondják ki az oktatás deszegregációját és állítsanak fel egy átfogó tervet, egyértelmű éves célokkal a roma gyerekek iskolai szegregációjának megszüntetésére.

Biztosítsák, hogy azonnali támogatáshoz jussanak azok a gyerekek, akiknek erre szükségük van, hogy adottságaiknak megfelelően hatékonyan tudjanak részt venni és fejlődni az integrált normál általános iskolai rendszerben.

Esetek

Frantisek normál általános iskolába járt, ahol a diákok többsége nem-roma volt, de negyedik osztályban a tanára elkezdett panaszkodni, hogy a fiú „túl élénk”. Egy pszichológiai értékelés alapján Frantiseket 4 hónapra egy gyakorlati iskolában helyezték el. Mikor Frantisek visszatért a normál általános iskolába, megbukott az év végi vizsgákon, mivel a gyakorlati iskolában egyszerűsített tananyagot tanult. Frantiseknek meg kellett ismételnie a negyedik osztályt és az új osztálytársai csúfolták, mert tudták, hogy a „különleges iskolába” lett küldve. Frantisek ez után nem akart iskolába járni. 2009 márciusában az édesanyja úgy döntött, hogy átteszi egy normál roma általános iskolába, ahol a tanárok és diákok nem diszkriminálják és csúfolják.

A jelentés (csak angol nyelven) itt olvasható.