Választási rendellenességek és csalások  

A magyarországi helyzet 

Egy jelentés szerint a legutóbbi, 2019-es európai parlamenti és önkormányzati választáson a szavazatszámlálók sok esetben tapasztaltak szavazóköri rendellenességet. Ezek között a szavazatvásárlást, a nyomásgyakorlást, a választók befolyásolását, illetve a szavazatszámláló bizottsági tagok telefonálását emelték ki. 

A választási eljárás bizalmasságát (azt, hogy mindenki titkosan tudja leadni a szavazatát) vagy önkéntességét (hogy senkit ne kényszeríthessenek a részvételre) garantálniuk kellene a hatóságoknak, a különféle résztvevő bizottságoknak és a rendőrségnek. Sok esetben azonban nem értesülnek a jogsértésekről, vagy nem járnak el ezekkel kapcsolatban.  

Ezért nagyon fontos, hogy választópolgárként mi is nyitott szemmel járjunk, felhívjuk a figyelmet a törvénysértésekre, és akár eljárást is indítsunk.  

Összegyűjtöttük, hogy mire kell figyelni a szavazás napján, amik választási szabálysértésre, rendellenességekre, vagy akár bűncselekményre utalhatnak, veszélyeztetik a választás tisztaságát, titkosságát vagy önkéntességét.  

Kampányolnak-e a választás napján a szavazóhelyiség körül?  

A szavazókörben és az azon kívüli 150 méteres területen nem lehet a választás napján kampányolni: például új plakátot kitenni, hangosbeszélőn kampányolni, szórólapozni. 

Vannak-e a szavazóhelyiségben vagy annak előterében bármilyen pártot népszerűsítő feliratok, plakátok, tárgyak?  

Mivel ezek sértik a jelöltek közötti esélyegyenlőséget, a kérésünkre a szavazatszámláló bizottságnak (SZSZB) haladéktalanul el kell ezeket távolítania. 

Vannak-e az SZSZB-tagokon pártlogók, kitűzők vagy pólók, náluk pártlogót tartalmazó tollak?  

Az előző ponthoz hasonlóan, ez is sérti az esélyegyenlőséget, a kérésünkre a bizottságnak haladéktalanul el kell távolítania.  

Van-e legalább 3 fő szavazatszámláló a helyiségben? 

Az SZSZB legalább öt főből áll, de lehet, hogy nem mindegyikük tartózkodik a helyiségben (étkezik vagy éppen mozgóurnát szállít a körzetben). Három főnek azonban mindig kell lennie a szavazóhelyiségben, a választás tisztasága érdekében. 

Jelen vannak-e a szavazókon és a hivatalos személyeken kívül más emberek is a helyiségben (pl. jelöltek, pártpolitikusok)?  

A szavazás megkezdésétől a lezárásáig az SZSZB tagjain, a jegyzőkönyvvezetőn és esetleg a nemzetközi megfigyelőn (akik mind hivatalos pecsétes kitűzőt viselnek) kívül csak a sajtó képviselője, valamint a választópolgárok tartózkodhatnak a szavazóhelyiségben, méghozzá utóbbiak csak a szavazáshoz szükséges ideig. 

Elkérik-e az azonosításhoz minden szavazótól a személyit, jogosítványt vagy útlevelet, illetve lakcímkártyát? 

Fontos garanciális szabály, hogy csak az szavazhasson, aki jogosult, és szerepel a helyi névjegyzékben.  

Választási csalás történhetett 2019-ben több esetben akkor, amikor egy-egy településre a lakosok beszámolói alapján helyi ingatlanokba tömegesen ott nem élőket jelentettek be (akár határon túli magyar állampolgárokat), gyakran lakóépület nélküli telkekre. 2021 óta viszont egy törvénymódosítás szerint nem kell már ténylegesen a bejelentett címen élnie annak, aki lakóhelyet létesít ─ így viszont teret nyitottak a büntetlen fiktív lakcím-létesítéseknek és a voksturizmus sem büntethető többé.  

Kapok-e elegendő szavazólapot?  

Attól függően kaphatsz 5, 4 vagy 3 szavazólapot, hogy Budapesten, megyeszékhelyen, 10 000 fő alatti vagy feletti településen laksz-e. Itt tudod ellenőrizni, hogy hány szavazólapot kell kapnod. Tedd meg még a névjegyzék aláírása előtt, és azonnal jelezd az SZSZB-nek, ha hibát tapasztalsz!  

Helyesen tájékoztatják-e a jogaikról a szavazókat az SZSZB tagjai?  

Felmerülhet a kérdés például, hogy hány X-et húzhatsz be, erre az SZSZB-nek helyes választ kell adnia, megtévesztés nélkül.  

Megtörtént eset, hogy egyéni listás választási rendszerű szavazókörben (ahol legfeljebb annyi jelöltre szavazhatunk, ahány egyéni listás mandátum kiosztható) azt mondták a szavazóknak, hogy érvénytelen, ha nem négy, csak három jelöltet választ. Ezzel szemben azokon a településeken, ahol a maximálisan kiosztható mandátumok száma négy, annak a választópolgárnak a szavazata minősül csupán érvénytelennek, aki négynél több jelöltre szavazott, viszont érvényesen lehet ennél kevesebb jelöltre is. 

A szavazat akkor érvénytelen, ha nincs a körön belül legalább két egymást keresztező vonal. Zöld keretben az érvényes, a pirosban pedig az érvénytelen szavazat látható.

Forrás: Választási füzetek 219/5., Nemzeti Választási Iroda

Előtted lepecsételt szavazólapokat kapsz-e?  

Csak akkor érvényes a szavazólap, ha rajta van az SZSZB pecsétje a bal felső sarokban, és azt előtted teszik rá. Pecsét nélkül nem számít a szavazatod. 

Aláíratják-e velem a névjegyzéket arról, hogy átvettem a szavazólapokat? 

Ez is egy garanciális szabály, mert a számoknak a szavazás végén egyezniük kell: amennyien aláírták a névjegyzéket, és ahány embernek kiosztottak szavazólapokat.  

Az SZSZB tagjai adnak-e maguktól borítékot vagy kérik-e azt, hogy ne tedd be a borítékba a szavazólapot? 

A választás titkosságát garantálja, hogy borítékba tett szavazólappal tudj szavazni, ezt az SZSZB-nek kérés nélkül kell adnia, de mondhatod, hogy nem kéred azt.  

Biztosítja-e a titkosságot a szavazófülke vagy más is láthatja, hogy mit ikszelek? 

Garantálni kell a választás során, hogy senki ne lássa, hogyan szavazok ─ erről nem csak a boríték, hanem az elkülönített szavazófülke is gondoskodik.  

Bekíséri-e valaki a szavazófülkébe?  

Főszabály szerint mindenki csak egyedül mehet be a szavazófülkébe. Aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, az általa választott segítő – ennek hiányában az SZSZB két tagjának együttes – segítségét veheti igénybe. 

Próbál-e engem vagy más szavazót az SZSZB tagja befolyásolni abban, hogyan szavazzak, vagy abban, hogy szóljak ismerőseimnek, hogy jöjjenek ők is szavazni?  

Ez egy nyilvánvaló választási szabálysértés, és ha ilyen történik, javasolt jegyzőkönyveztetni az egyik SZSZB-taggal, és kifogást is benyújthatsz a választási bizottsághoz.   

Sérült(ek)-e az urna/ák? 

A nyitáskor az első szavazóval együtt az SZSZB-nek ellenőriznie és biztosítania kell, hogy az urnák üresek és sértetlenek-e. 

Megmutatja-e a szavazatát a szavazó a szavazatszámlálóknak? 

Sokszor voltak a korábbi választásokon olyan szavazók, akik félelemből vagy más okból bemutatták a szavazólapukat az SZSZB egyes tagjainak. Ez súlyosan sérti a választás titkosságát, a bizottság tagjainak nem szabad ezt lehetővé tenniük.  

Telefonál-e a helyiségben bármelyik szavazatszámláló bizottsági tag, különösen a névjegyzéket vezető tag? Használnak-e egyéb adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt a szavazóhelyiségben? 

A tilalom célja, hogy az SZSZB tagjai ne jegyezhessék fel, hogy ki volt már szavazni és ki nem, illetve, hogy az őket jelölő pártok ne mozgósíthassák a még nem szavazókat. Ezért garanciális szabály, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazás időtartama alatt nem használhatnak adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt a hivatalos választási iratok és toll kivételével a szavazóhelyiségben, csak azon kívül. Azt is érdemes azonban jelenteni az SZSZB-nek, ha egyik tagja a szavazóhelyiségen kívül számol be jól hallhatóan arról, hogy áll a szavazás, ki nem jött még el stb. 

Észlelünk-e gyanús tevékenységet a szavazóhelyen kívül? 

Ilyen lehet például a láncszavazás: amikor valakinek a szavazás előtt át kell vennie valakitől egy már kitöltött szavazólapot és bedobnia az urnába, a saját üres szavazólapját pedig át kell adnia ugyanannak az embernek, aki kitölti a megfelelő pártra és átadja a következő szavazónak. 

Ide tartozik a szavazatvásárlás gyanúja is: 2019-ben Ferencvárosban több szemtanúi beszámoló szerint az érintett választók, miután kijöttek a szavazókörből, fehér borítékot kaptak az őket szállító emberektől.  

Ilyen tevékenység a szavazószállítás: amikor embereket hoznak szavazni őket láthatóan nem ismerő emberek (tehát nem a nagymamát hozzuk el autóval). 2019-ben például Budapest IX. kerületében órákon át vittek választópolgárokat azonos rendszámú személygépjárművek a szavazóhelyiségek elé, vagy Járdánházán a szavazás napján szervezetten szállították őket a szavazóhelyiségek elé. Ugyan a szabály szerint „szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhető” csak, de a kisbuszos, autós szállítás is jogsértő lehet, ha bizonyíthatóan a visszaélés szándékával, szervezett módon történik.

Mit mondanak a jogszabályok? 

Bizonyos választási jogsértések elkövetése egyben bűncselekmény is, amelyet szankcionálnak. Ezek közül néhány: 

  • valaki jogosulatlanul ír alá, hamis adatokat tüntet fel, 
  • valaki akadályoz a választásban, vagy erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel, esetleg anyagi juttatással befolyásolni törekszik, 
  • valaki megsérti a választás vagy a népszavazás titkosságát. 

Ezek bűntettnek minősülnek, és három évig terjedő szabadságvesztéssel járnak. Bizonyos cselekmények (pl. a szavazók buszoztatása) nem bűncselekmények, „csak” választási jogsértések, így azokban a rendőrség nem, csak a bizottság jogosult eljárni. 

Mit tehetünk? 

A szavazóhelyiségben észlelt jogsértést jelezhetjük, és kérhetjük bármelyik SZSZB-tagot, hogy azonnal orvosolja, hagyja abba, vagy szólítson fel a jogsértés abbahagyására, illetve vegye jegyzőkönyvbe azt. A jogsértéssel kapcsolatban kifogást is benyújthatunk a választási bizottsághoz, illetve, ha bűncselekmény gyanúja merül fel, az SZSZB vagy akár mi is feljelentést tehetünk a rendőrségen.  

Ha a szavazóhelyiségen kívül tapasztalt jogsértések esetén nem az SZSZB illetékes, a választási bizottságokhoz lehet kifogással fordulni, vagy bűncselekmény esetén feljelentéssel a rendőrséghez. 

A kifogásodat a jogsértéstől számított 3 napon belül el kell juttatnod a megfelelő szervhez, és csatolnod kell hozzá az összes bizonyítékodat (pl. fotó, videó, dokumentum).  

Ha a választási kampánnyal kapcsolatban gyanakodsz jogsértésre vagy választási csalást sejtesz, a TASZ eljárási kisokosait ajánljuk, például itt és itt , illetve a választási iroda honlapján is vannak hasznos információk és formanyomtatványok, amiket használhatsz.  

A választás az egyik legfontosabb lehetőség arra, hogy részt vegyünk a közügyekben és alakítsuk azt. Fontos, hogy ne csak szavazzunk, hanem a választások tisztaságáért is fellépjünk!

Téma