USA: Új megvilágításban a CIA által szervezett eltûnések és “fekete helyek”

Al-Maqtari-nak nemrég fejeződött be
több éves fogva tartása. Kezdetben titkos fogoly volt Abu Ghraibban,
aztán a CIA tartotta őrizetben Afganisztánban, majd ismeretlen helyeken
tartották teljes elszigeteltségben, vádemelés, illetve mindennemû jogi
eljárás nélkül több mint két és fél évig. Vallomása alapján megkínozták
és egyéb embertelen és megalázó bánásmódnak vetették alá.

“Khaled al-Maqtari beszámolója fényt derít az USA terrorellenes
intézkedései során alkalmazott törvénytelen eljárásra”, mondta Anne
FitzGerald, az Amnesty International főtanácsadója, aki az interjúkat
készítette. “Elmondta, hogy nemzetközi bûncselekményeknek, például
erőszakos eltûnésnek és kínzásnak vetették alá, ám ezeket az
állításokat soha nem vizsgálták ki. A programot körüllengő titkolózás a
számonkérhetőség teljes hiányával párosul.”

Khaled al-Maqtarit
akkor fogták el, amikor amerikai katonák 2004 januárjában Falludzsában
megrohamoztak egy feltételezett fegyverpiacot, és legalább 60 embert
fogtak el. Al-Maqtarit a hírhedt Abu Ghraib-i börtönbe szállították,
mint nyilvántartásba nem vett titkos foglyot. Verésről,
alvás-megvonásról, fejjel lefelé lógatásról, kutyák általi
megfélemlítésről, lehûtésről és más kínzásokról számol be.

Elmondta,
hogy egy alkalommal, azután, hogy egy kis helyiségben három férfi
megverte, meztelenül kellett állnia egy széken egy nagyteljesítményû
légkondicionáló előtt, miközben egy karton ásványvizet kellett
tartania. Időnként hideg vízzel öntötték le, amitől annyira reszketett,
hogy alig tudott állva maradni. Azt is elmondta, hogy lábánál fogva
felakasztották, miközben kezét a háta mögött megbilincselték, és
csörlővel húzták fel és le egy palackos láda fölött.

Kilenc napig
tartó kihallgatás után repülővel egy titkos CIA-börtönbe vitték
Afganisztánba, ahol további három hónapot töltött. Az Amnesty
International által megszerzett járatadatok megerősítették, hogy egy
CIA-fedőcég által üzemeltetett gép kilenc nappal al-Maqtari elfogása
után felszállt a bagdadi nemzetközi repülőtérről, és a kabuli Khwaja
Rawas repülőtér felé indult.

Khaled al-Maqtari elmondása szerint
Afganisztánban ismét kínzásoknak, és más embertelen és megalázó
bánásmódnak vetették alá, pl. magánzárka, kényelmetlen testtartások
kikényszerítése, alvásmegvonás, rendkívüli hideg, rendkívüli forróság,
megkötözés, érzékelés megvonása, érzékszervek elleni támadás: a
cellában folyamatos erős fények, hangos zene és hangeffektusok.

Khaled
al-Maqtari így fogalmazott: “Nem is zene volt az, hanem ijesztő zajok,
amit a félelmetes mozifilmekben is hallani… Féltem. Kutyák nem
voltak, de az a zaj. Ha aludni próbáltam, hangosan és erőszakosan
dörömböltek az ajtón.”

Khaled al-Maqtari azt is elmondta, hogy
amikor a zene vagy a zajok egy időre elcsitultak, beszélni kezdett a
többi fogolyhoz, és kiderült, hogy a körülötte lévő cellákban nagyjából
20 embert tartanak fogva, köztük Majid Khant, a CIA titkos börtönéből
2006 szeptemberében a Guantánamo-öbölbe átszállított “kiemelt” foglyok
egyikét.

Khaled al-Maqtarit és néhány fogolytársát 2004
áprilisában átszállították egy másik titkos CIA “fekete helyre”, talán
Kelet-Európába. Ott 28 hónapig raboskodott, majd Jemenbe vitték, ahol
2007 májusáig tartották fogva.

“A 32 hónap alatt egyszer sem
közölték Khaled al-Maqtarivel, hol van és miért. Nem kapott ügyvédet,
nem érintkezhetett rokonokkal, a Nemzetközi Vörös Kereszttel,
egyáltalán senkivel, csak kihallgatóival és őrzőivel. Ez az USA
nemzetközi kötelezettségeinek egyértelmû megszegése. Ezért az amerikai
kormánynak felelnie kell”, mondta Ann FitzGerald.

Khaled
al-Maqtari jelenleg Jemenben van, próbál a hosszú lelki és testi kínzás
következményeivel együtt élni. Az amerikai hatóságoktól semmiféle
kártérítést nem kapott, még fogva tartásának tényét sem ismerték el.
Elmondása szerint a legrosszabb az éveken át tartó, vég nélkülinek
tetsző elszigeteltség volt, a teljes bizonytalanság a jövőt illetően, a
kamerák folyamatos jelenléte, és a külvilágtól való elzártság,
különösen a családdal való kapcsolat hiánya.

Az Amnesty
International felszólítja az amerikai hatóságokat, vessenek véget a
titkos fogva tartásnak, vonják felelősségre azokat, akik a program
során a bántalmazásokat véghezvitték, tegyék közzé az ún.
“terrorellenes háború” ürügyén fogva tartott személyek nevét, sorsát és
hollétét, helyezzék vád alá azokat, akiket törvény által elismert
bûncselekmények miatt ma is fogva tartanak, állítsák őket független
bíróság elé, vagy engedjék őket szabadon.

Al-Maqtari esete
mellett a Diego Garcia-i események is a független és alapos vizsgálat
szükségességét mutatják az európai országok részéről. Mostanra már
nyilvánvaló vált tény ugyanis, hogy az előzetes cáfolatok, és az
amerikai kormánytól érkezett biztosítékok ellenére az Egyesült
Királyság fennhatósága alá tartozó Diego Garcia-ban 2002-ben mégis
leszállt két, a CIA titkos fogolyszállítási programban résztvevő járat.
(Idevágó cikkünket ld. itt)
Ennek alapján az Amnesty International indokoltnak tartja, hogy az
európai országok alapos kivizsgálást kezdeményezzenek, ezért levélben
fordul a magyar kormányhoz is, hogy haladéktalanul és mélységeiben
indítson független vizsgálatott a már nyilvánosság elé került kétes
járatokról, és hozzá nyílvánosságra az összes ilyen járatot. Továbbá
hozza nyilvánosságra a vizsgálat eredményeit.

Az USA: egy megválaszolásra váró eset – Abu Ghraib-ból titkos CIA-őrizetbe: Khaled al-Maqtari esete c. angol nyelvû jelentés itt olvasható.