Újra börtönbüntetésnek néz elébe a besorozott, aki nem hajlandó szembe menni a lelkiismeretével

A 19 éves, haifai Natan Blanc négy hónap alatt hétszer ment keresztül ezen.Blanc azt mondja, nem fog részt venni a megszállt területeken élő palesztinok ellen elkövetett jogsértések végrehajtásában. Először tavaly novemberben került börtönbe, mivel visszautasította katonai behívóját. Eddig 116 napot töltött börtönben. Néhány hetente kiengedik, majd újra bíróság elé állítják és lecsukják, miután ismételten megtagadja a hadsereghez való csatlakozást. Legutóbb március 19-én engedték szabadon, miután 20 napot töltött az észak-izraeli 6-os számú katonai börtönben.Március 21-én Natan Blanc-t az Izraeli Haderő „Alkalmatlansági” Bizottsága elé állították, amely felmenthet bizonyos személyeket a besorozás alól, amennyiben alkalmatlannak bizonyulnak a szolgálatra. Tegnap a Bizottság arra jutott, hogy Blanc köteles szolgálni hazája hadseregében, így a jövő hónap elején véget érő Pészahot követően újra visszakerül a börtönbe.Február elején, kevéssel a hatodik büntetésének letöltését megelőzően, Blanc az Amnesty International-nek beszélt a katonai szolgálat megtagadásával kapcsolatos indítékáról.„A mai Izraelben apartheid van” – mondta a tizenéves.„Senki nem beszél arról, hogy egyenlő jogokat adjanak a palesztinoknak, vagy egyáltalán szavazati jogot. Nem akarok részese lenni ennek a helyzetnek… Szeretnék kiállni a tetteimért, és nem tenni olyasmit, ami nem egyezik a lelkiismeretemmel.”Az Amnesty International felszólítja az izraeli hatóságokat, hogy fogadják el a katonai szolgálat lelkiismereti alapú megtagadását, és ne börtönözzék be a fiút nézetei miatt.Blanc azt mondja, négy évvel ezelőtt kezdte el megkérdőjelezni a besorozást, amikor Izrael az „Öntött ólom-hadművelet” keretében megszállta Gázát; ekkor ő még csak 15 éves volt.„Az  agresszív militarizmus hulláma, ami végigsöpört az országon akkortájt, a kölcsönös gyűlölet kifejeződései, és a terrorizmus megfékezése érdekében tett megelőző csapásról szóló üres beszéd volt a szolgálat megtagadásának elsődleges oka számomra” – magyarázta. A 2008-2009 között zajló konfliktus lezárásáig palesztinok százai és három izraeli civil halt meg, Gáza pedig romokban hevert.2009-ben, az „Öntött ólom-hadműveletet” követően nem sokkal legalább kilenc izraeli tizenévest börtönöztek be lelkiismereti szabadságuk gyakorlása miatt; ez a korábbiakhoz képest jelentős növekedést jelentett.Négy év elteltével Izrael elmulasztotta egy alapos, független vizsgálat lefolytatását az „Öntött ólom-hadművelet” során elkövetett háborús bűnökre vonatkozólag, és mostanáig semmi jel nem utal rá, hogy a 2012 novemberében lezajlott újabb gázai konfliktus során történt állítólagos nemzetközi jogi visszaéléseket függetlenül és önállóan kivizsgálnák majd.Blanc úgy gondolja, hogy a Netanjáhú-kormányt nem érdekli, hogy megoldást találjon a fennálló helyzetre.„Nekünk, polgárokként és emberi lényekként, morális kötelességünk, hogy megtagadjuk a részvételt ebben a cinikus játékban.”Sok fiatal izraeli úgy kerüli el a besorozást, hogy mentális vagy fizikai egészsége miatt kér halasztást; mások vallási alapon teszik ezt.2012 októberében egy 17 éves galileai drúz fiú, Omar Sa’ad a miniszterelnöknek és a védelmi miniszternek írt nyílt levélben tagadta meg, hogy részt vegyen az orvosi vizsgálaton, amely a szokásos eljárás mindenki számára, aki alkalmassá válik az izraeli hadseregbe való besorozásra.Levelében így nyilatkozott: „Megtagadom a vizsgálatot, mivel békés ember vagyok, és elítélem az erőszak minden formáját, és a katonai intézmény számomra a fizikai és mentális erőszak csúcsát képviseli.”A fiút bármelyik pillanatban letartóztathatják és elhurcolhatják a toborzóirodába, hogy alávessék az orvosi vizsgálatnak.Noam Gur-t tavaly áprilisban, 18 évesen börtönözték be, miután kijelentette, hogy megtagadja a besorozást „egy olyan hadseregbe, amely megalapítása óta egy másik nemzet fölött uralkodik, valamint kizsákmányolja és terrorizálja a civil lakosságot, amely az ellenőrzése alatt áll.”A lány két börtönbüntetést töltött le, mielőtt felmentették a katonai szolgálat alól.Amennyiben a hadsereg nem egyezik bele Blanc leszerelésébe, gyakorlatilag korlátlan alkalommal citálhatják újra és újra bíróság elé.„Úgy gondolom, az ismételt tárgyalások nagyon rossz módját jelentik a helyzet kezelésének” – mondta az Amnesty International-nek. 2003-ban az ENSZ önkényes fogvatartásokat vizsgáló munkacsoportja arra a következtetésre jutott, hogy a lelkiismereti szabadságukat gyakorló személyek ismételt letartóztatásával Izrael ugyanazért a bűnért bünteti őket újra és újra, és ezzel semmibe veszi a nemzetközi emberi jogi normában szavatolt kétszeres büntetés tilalmát.„Ha valaki elkövetne egy bűncselekményt, tudná, meddig fog börtönben ülni… Egy civilizált társadalomban egyszer kerültem volna bíróság elé és véget ért volna az ügy, akkor is, ha hosszabb börtönbüntetésre ítéltek volna.”Egy katonaság által működtetett „lelkiismereti bizottság” dönt a lelkiismereti alapon tiltakozók felmentéséről, de ezeket az igényeket általában csak azok számára engedélyezik, akik vallási alapon tiltakoznak.Az izraeli törvények engedélyezik a pacifisták felmentését, ám a lelkiismereti bizottság gyakran utasítja el kérlemeiket.Az Amnesty International álláspontja, hogy az izraeli kormánynak egy független és elfogulatlan szervet kell létrehoznia a lelkiismereti alapú tiltakozási igények igazságos és átlátható értékelésére.Akárhogy is, a katonai szolgálat lelkiismereti alapú megtagadását a nemzetközi emberi jog védelmezi.

Téma