Tüntetés a romák franciaországi kilakoltatása ellen

Július végén Nicolas Sarkozy francia elnök bejelentette tervét, miszerint 300 illegális roma tábort záratna be október végéig, és visszatoloncolna a hazájába több száz, Romániából és Bulgáriából származó romát. Augusztus végéig több, mint nyolcvan tábort evakuálták, és mintegy 850 embert küldtek haza Brice Hortefeux belügyminiszter elmondása szerint. A kiutasítások folytatódnak, az emberi jogi szervezetek, a Vatikán és az ENSZ által megfogalmazott éles bírálatok ellenére is.

A kilakoltatottak hajléktalanná váltak és semmilyen egyeztetés nem történt, semmilyen alternatívát nem ajánlottak fel nekik. Ennek fényében nem meglepő, hogy többen elfogadták a kormány által felajánlott hazatelepítési díjat, amelyet azoknak a romáknak fizettek, akik nem szegültek ellen az erőszakos kilakoltatásoknak.

Kilakoltatásokra, még ha engedély nélküli lakóhelyről történnek is, csak akkor kerülhet sor, ha már minden más lehetőséget kimerítettek, konzultáltak az érintett lakókkal és megfelelő szálláslehetőséget biztosítottak a kilakoltatottaknak. A romák deportálása mellett, Sarkozy, és belügyminisztere, Brice Hortefeux, egyre erősödő rasszista retorikát használnak, amit a bűnözés elleni kemény fellépésként állítanak be.

A francia kormány terve, hogy megoldja a „romák és utazók problémát” egy aránytalan reakció néhány nagyon konkrét eseményre, a St Aignan-ban történt zavargásokra, amelyekben paradox módon egyetlen bulgáriai vagy romániai roma sem érintett.

A második világháború óta az európaiak elfogadhatatlannak találják egyes csoportok etnikai alapú kollektív büntetését vagy tömeges elűzetését, ezért a romák begyűjtése, amely a legalapvetőbb emberi jogok egész sorát sérti, aggasztó precedenst teremt. Az intézkedés, diszkriminatív mivolta és kétes jogszerűsége mellett, teljes mértékben értelmetlen.

Az EU valamennyi polgárának joga az EU területén belüli szabad mozgás. Azok a román és bolgár állampolgárságú romák, akiket most kiutasítottak, semmilyen módon nem gátolhatóak abban, hogy visszatérjenek Franciaországba, vagy belépjenek bármely más EU-tagállamba, akár egy nappal azután, hogy megérkeztek hazájukba. Szeptembertől kezdődően, a hatóságok ujjlenyomatot fognak venni minden hazaküldött egyéntől, hogy megakadályozzák azt, hogy valaki egy egy második “hazatelepítési” kifizetést is felvegyen. Ez az eljárás is azt mutatja, hogy a kormány teljesen tudatában van a hazatelepítések hiábavalóságának és annak, hogy az egész színjáték kizárólag politikai és népszerűség szerzési célból történik.

 

Tiltakozunk a francia kormány jogsértő hazatelepítési politikája ellen.

 

Tiltakozunk Európa legnagyobb kisebbsége elleni intézményesített diszkrimináció ellen. A romák jelentős része azért ment külföldre, mert hazájukban küzdeniük kell a diszkriminációval. Nyilvánvaló, hogy a romák Európában mindenhol diszkrimináció áldozatai, ezért a romák integrációja európai probléma.

A romák szeretnének beilleszkedni, és be is tudnak, ha lehetőséget kapnak rá. Felhívjuk az összes EU-tagállamot, hogy konkrét és előremutató intézkedésekkel segítsék, a romák társadalmi integrációját. Az EU-nak fel kell ismernie, hogy a probléma páneurópai jellege átfogó és hatékony stratégiát követel meg a romák integrációja érdekében.

A kilakoltatások elleni tiltakozásul flashmob akciót szervezünk szeptember 4-én, szombaton 14:00 órától a budapesti Francia Nagykövetség előtt. Kérünk mindenkit, aki szeretné kifejezni elutasítását a diszkriminációval szemben, hogy jöjjön a Lendvay utca 27. szám alá, és vegyen részt a tüntetésen.

 

 

Protest against the expulsion of roma people from France

 

Amnesty International Hungary is taking part in the protest action organised on Saturday, the 4th of September 2 PM in front of the building of the French Embassy in Budapest. We meet with our activists before 2 PM on the spot ( 1062 Budapest, Lendvay utca 27 )

At the end of July, President Nicolas Sarkozy of France announced his plan to dismantle 300 illegal Roma camps by the end of October and expel hundreds of Roma back to their countries of origin, Romania and Bulgaria. As of the end of August, more than eighty camps have been evacuated and about 850 people have been sent home, according to Brice Hortefeux, the Interior Minister. The expulsions are being continued despite fierce criticism from human rights groups, the Vatican, and the UN. Evictions, even from unlawful settlements, should only take place after all other alternatives have been exhausted, following consultations with all affected residents, and the offer of adequate alternative accommodation. Besides the deportation of the Roma, Sarkozy, and his Interior Minister, Brice Hortefeux, have been using increasingly discriminatory and racist rhetoric masquerading as toughness on crime.

The French plan to tackle the so-called “Roma and Traveller problem” is disproportionate as a reaction to a very specific set of incidents, the riots in St Aignan, where no Roma from Romania and Bulgaria were involved.

Since WWII, Europeans have found it unacceptable to subject any group to collective punishment or mass expulsion on the basis of ethnicity, so, in casting aside fundamental rights in the name of security, rounding up Roma sets a worrying precedent. Besides the discriminatory nature and dubious legality of these measures, they are completely ineffectual. One of the basic rights of all EU citizens is the free movement within the territory of the EU. The Roma citizens from Romania and Bulgaria who are now being expelled cannot in any way be prevented from returning to France or entering any other EU member state a day after their arrival, or at any other time. Starting in September, the authorities will fingerprint deportees to prevent those who return to receive a second “repatriation” payment. This policy shows crystal clearly that the government is absolutely aware of the uselessness of its own measures against immigrants, and that the whole scheme is a charade with the sole purpose of scoring political points.

 

We are protesting against the French government’s repatriation policy violating basic human rights.

 

We are protesting against the institutionalized discrimination against Europe’s largest minority.

Roma want to and can integrate if they are given an opportunity. We are calling on all the EU member states to implement concrete and forward-looking measures to improve the social integration of the Romani people. Further we are calling on the EU to recognize that the pan-European nature of this problem demands a comprehensive and effective strategy for Roma inclusion.

To protest against the forced evictions, we organize a flashmob event on the 4th of September 2 PM in front of the building of the French Embassy in Budapest. We urge everyone who would like to express their rejection of discrimination to come to Lendvay street 27., and take part in the protest.