Tovább sanyargatja a magyar kormány a menedékkérőket

A kedden az Országgyűlésnek benyújtott határőrizeti eljárás szigorításával kapcsolatos törvénymódosító csomag súlyosan ellentétes Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeivel és a magyar szabályozással is, annak elfogadásával hazánk ismét a szégyenpadra kerülhet.

Az
Amnesty International Magyarország szerint téves a kormány
kiindulópontja: Magyarországon nincs bevándorlási válsághelyzet,
alig érkeznek menedékkérők az országba, ellátásuk a
rendelkezésre álló befogadó állomásokon megoldható lenne. Alig
négyszáz menedékkérő tartózkodik hazánkban a 2017 februári
adatok szerint, így szó sincs arról, hogy a Schengeni határ
védelme további szigorításokat indokolna.

A
tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet e heti
meghosszabbítását arra használja a kormány, hogy azt a látszatot
keltse, van mitől félnie a magyar állampolgároknak. Ezzel szemben
az Amnesty International munkatársainak legutóbbi szerbiai
látogatása során arra derült
fény
,
hogy ott menekültek százai a magyar hatóságok által önkényesen
bevezetett létszámkorlát miatt tengődnek embertelen körülmények
között. Január közepe óta mindössze naponta 5-5 embert engednek
be a magyar hatóságok a tranzitzónákba, míg rendőrségi adatok
szerint az év első hónapjában több mint háromezer esetben
tartóztattak fel vagy küldtek vissza menekülteket és migránsokat
jogellenesen a határzár közvetlen közeléből. Álláspontunk
szerint nem a bevándorlási helyzet, hanem a kormány
hangulatkeltése a veszélyes, amikor gumiszabályokra támaszkodva a
rendkívüli jogrendet teszik általánossá, és a menekülők
emberi jogait jogsértő módon korlátozzák.

A
T/13976.
számú törvényjavaslat
 szerint
minden Magyarországon jogellenesen tartózkodó külföldit
kikísérne a rendőrség a tranzitzóna elé, vagyis a háborúk és
üldözés elől menekülőket gyakorlatilag kollektív kiutasítással
távolítanák el az ország területéről, bármilyen eljárás
nélkül. A csoportos kiutasítás alaptörvény-ellenes és a
magyar történelem legszégyenteljesebb napjait idézi.

A
törvényjavaslat szerint azok a menedékkérők, akik bejutnak a
tranzitzónába, ott kerülnek kötelezően elhelyezésre, és a
tranzitzónát csak „a kiléptető kapun keresztül”, Szerbia
vagy Horvátország felé hagyhatnák el. A törvényjavaslat
indokolása szerint ezzel megvalósulna, hogy a menedékkérők
„lényegében őrizetben legyenek” egészen a kérelmük jogerős
elbírálásáig. Ez mindaddig így lenne, amíg a tömeges
bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány fenntartja.

Az
Amnesty International Magyarország álláspontja, hogy a
tranzitzónákban, egyéni mérlegelés nélkül elrendelt, őrizetbe
vételi határozat és jogorvoslati lehetőség nélkül
megvalósított folytatólagos fogvatartás jogszerűtlen. A javaslat
szerint semmilyen bírói fórum nem vizsgálja felül az őrizet
jogszerűségét, így a független bírói kontrollt teljesen
kiiktatná a kormány, ha menedékkérők fogvatartásáról van szó.
Ez ellentétes azzal az évszázadok óta érvényes jogi alapelvvel,
hogy egy ember személyes szabadságának elvonása, bebörtönzése
csak bírói ellenőrzés mellett lehetséges. A kedden benyújtott
törvénymódosító csomag – amely az eddigi menekültügyi
szabályozás mélypontja – újabb példája a magyar kormány hosszú
ideje tartó törekvésének, hogy kiszolgáltatott embereket
kriminalizáljon és démonizáljon.

Álláspontunk
és eddigi tapasztalataink szerint a határmenti konténertáborokban
lehetetlen emberséges fogvatartási körülményeket teremteni. A
súlyosan traumatizált, sokat szenvedett menekülők helyzetét
tovább nehezíti, hogy zsúfolt és nem megfelelő körülmények
közé zárják őket.

Az
Európai Unióban a menedékkérők fogvatartása csak kivételesen
rendelhető el, akkor, ha más eszközzel nem lehet biztosítani,
hogy részt vegyenek az eljárásban, és akkor is csak bírósági
felülvizsgálat mellett. Az unió eljárási irányelve szerint
főszabály szerint „a kérelmezők a fogadó tagállam területén
vagy az e tagállam által számukra kijelölt területen belül
szabadon mozoghatnak” illetve tilos kizárólag azon az alapon
fogva tartani valakit, mert az illető menedéket kért. A
javaslat ezeket az előírásokat figyelmen kívül hagyja, így
idős, beteg emberek és kisgyermekes családok is őrizetbe
kerülnének. A benyújtott javaslat kiüresíti a jelenlegi
szabályozásban legalább elvi szinten még meglévő jogi
garanciákat, hogy menekültügyi őrizet csak egyéni mérlegelés
alapján és csak kivételes esetekben rendelhető el. A tényeken az
sem változtat, ha ez a törvénymódosítás nem nevezi őrizetnek a
tranzitkonténerekben végrehajtott fogvatartást.

Különösen
súlyos, hogy a 14-18 éves kísérő nélküli kiskorúakat a
javaslat kiveszi a gyermekvédelmi ellátórendszerből, és
megengedi, hogy őket is bezárják a konténerekbe. Ezzel a
bevándorlási státuszuk és életkoruk miatt súlyosan
diszkriminálják ezeket a gyerekeket, és megfosztják őket a
gyermekeket megillető gondoskodástól, amely többek között sérti
a Gyermekjogi Egyezményt és a magyar Alaptörvényt is. Az
indokolás szerint azért van erre a lépésre szükség, mert sokan
magukat 18 év alattinak hazudták, és visszaéltek a kedvezőbb
eljárási szabályokkal illetve a gyermekvédelmi ellátással. Ha
voltak is ilyen esetek, automatikusan őrizetbe venni kísérő
nélküli kiskorúakat szükségtelen és aránytalan intézkedés,
amely ellentétes azzal a nemzetközi elvvel, amely kimondja, hogy
minden esetben a gyermekek érdekeit szem előtt tartva kell eljárni.

Erkölcstelen
és jogellenes ezeket a gyerekeket állítólagos korábbi
visszaélések miatt büntetni ahelyett, hogy védelmet kapnának és
iskolába járhatnának, mint akármelyik 14 éves. Tudjuk, hogy az
életkor meghatározása nem egyszerű folyamat, mert nincs rá
pontos módszer, csak becsülni lehet az adott személy fejlettségét
és érettségét. Ennek gyakorlata sosem volt problémamentes
Magyarországon, de az Amnesty International Magyarország
álláspontja szerint ez nem szolgálhat annak alapjául, hogy a
14-18 éves menedékkérő gyerekeket tömegesen zárják be. A
gyermek védelme elsőrendű kötelessége minden magyar hatóságnak,
ezért javasoljuk, hogy szakértőkkel egyeztetve inkább dolgozzanak
ki megfelelő és kellőképp alapos életkor-meghatározási
módszertant.

Tavaly
az ENSZ adatai szerint 1221 kísérő nélküli kiskorú menedékkérő
érkezett Magyarországra. Szomorú és felháborító, hogy a
jogalkotó kész akár ezres nagyságrendben is fogva tartani a
családtagjaiktól elszakított kiskorúakat.

Az
Amnesty International Magyarország az alapvető emberi jogi
kötelezettségeket figyelmen kívül hagyó törvénymódosító
csomag elfogadása ellen minden lehetséges fórumon tiltakozik.

Téma

    © 2024 Amnesty International Magyarország