Taggyűlés

Az
Amnesty International Magyarország Alapszabályának módosítását
kezdeményeztük az idei éves Taggyűlésünkön április 25-én,
melynek hátterében a hatályos Ptk-nak való megfeleltetés állt.
A Fővárosi Törvényszéknek benyújtott változtatási kérelmünkre
válaszként további változtatásokat kért tőlünk a Fővárosi
Törvényszék. Ezek alapján elvégeztük a szükséges
módosításokat, és most szeretnénk azokat elfogadtatni a
tagsággal.

RENDES
TAGGYŰLÉS

Időpont:
2015. szeptember 1., kedd, 18:00

Helyszín:
az Amnesty International
Magyarország irodája (1064 Budapest, Rózsa u. 44., 2/4.)

Amennyiben
azonban az eredetileg meghirdetett Taggyűlés nem határozatképes
(a tagság több mint a fele nem jelenik meg), úgy 15 napon belül
megismételt
Taggyűlést kell összehívni,
amely az eredeti napirendi pontokba felvett kérdések tekintetében
a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

MEGISMÉTELT
RENDES TAGGYŰLÉS

Időpont:
2015. szeptember 1., kedd, 18:30

Helyszín:
Amnesty International
Magyarország irodája, 1064 Budapest, Rózsa u. 44., 2/4., 15-ös
kapucsengő

Várunk
téged Taggyűlésünkre, melynek mindösszesen egy napirendi pontja
lesz:

Napirend-tervezet:

18:00
– 18:30, Rendes Taggyűlés – regisztráció (amely
a megfelelő taglétszám hiányában érvénytelennek tekinthető,
ebben az esetben a Megismételt Taggyűlés időpontja érvényes.)

18:30
– 18:45, A Megismételt Rendes Taggyűlés megnyitása, ügyrend és
napirend elfogadása.

18:45
– 19:30, A
Fővárosi Törvényszék 13.Pk.61.515/1990/69 számú végzésében
foglaltaknak megfelelően az Alapszabály vonatkozó pontjaira tett
változtatási javaslatok elfogadása.

19:30,
A Taggyűlés lezárása.

További információk: https://www.amnesty.hu/szervezeti-hirek 

Részvételi szándékodat itt tudod jelezni.