Táborozás az emberi jogi iskolával


A
számos program között szerepelt a TASZ által szervezett workshop,
az Amnesty International Magyarország szervezésében az emberi jogi
képzés és filmvetítés, melyek a többi interaktív programmal
együtt közvetlen ismereteket biztosítottak, valamint hozzájárultak
a kommunikációs készségek fejlődéséhez, a kölcsönös
tisztelethez, és a tábor tagjai közötti közös felelősség
érzéséhez. A tábor célja egy olyan környezetet teremteni, ahol
az emberi jogokat tiszteletben tartják, és ahol többek között
olyan témákról vitázhatnak a résztvevők, mint a kisebbségi
jogok, vagy a választójog.

Ez
egy egyedülálló kezdeményezés, mivel más középiskolákban
korlátozott mértékben tudnak időt szentelni arra, hogy beépítsék
az emberi jogi oktatást a tantervbe, vagy olyan tanításon kívüli
foglalkozásokat szervezzenek, mint a diákönkormányzati tábor.
Törekszünk arra, hogy a diákokat ellássuk mindazokkal az
eszközökkel, tudással, hozzáállással, értékekkel és
képességekkel, amikre szükségük van, hogy az emberek jogaiért
felléphessenek, az emberi jogokat fenntarthassák, és érvényre
juttathassák a mindennnapi életük során. Hiszünk benne, hogy a
projekt olyan módszerekkel és eszközökkel segíti a roma
közösséget, mely megerősíti őket, és képesek lesznek a
jövőben jogaikat hatékonyabban érvényesíteni.

Az
emberi jogi baráti iskola projekt keretében arra törekszünk, hogy
egy olyan környezetet biztosítsunk, ahol a tisztelet, egyenlő
bánásmód, egyenlőség és méltóság azok az alapvető értékek,
melyek az oktatást, és az iskolai közösségen belüli
kapcsolatokat alakítják.

Az
együttműködés az Amnesty International Magyarország és a Dr.
Ámbédkar Gimnázium és Szakképző Iskola között 2011
augusztus
ában
kezdődött.

Az
iskolában az egymás iránti kölcsönös bizalom olyan szabályokkal
és intézményi kultúrával alakítható ki, amely az
iskolaközösség minden tagjának megadja a lehetőséget, hogy
megértse és részt vegyen az iskolai döntésekben és konfliktusok
feloldásában.

Írta Forgács
Viktória
 az
Amnesty International Magyarország gyakornoka.