Szomália: a háborús bűnök a gyerekeket is érintik

Az
In
the line of fire: Somalia’s children under attack” /
„Tűzvonalban: Szomália gyermekei támadás alatt

című tanulmány részletesen foglalkozik a hosszú ideje tartó
fegyveres konfliktus gyerekekre gyakorolt hatásával.

Szomáliában
rendszeresen toborozzák harcosoknak a gyerekeket, akik ezáltal
gyakran áldozatul esnek a sűrűn lakott településeket érő
hirtelen támadásoknak, illetve megtagadják tőlük az oktatáshoz
való hozzájutás jogát.

Szomáliában
nem egyszerűen humanitárius válsághelyzet van: hanem emberi jogi
krízis, valamint válságos a helyzet a gyerekekre nézve is” –
mondta Michelle Kagari, az Amnesty International Afrikáért felelős
helyettes igazgatója.

Szomáliában
a gyerekeknek folyamatosan szembe kell nézniük a halállal:
megölhetik, vagy akár katonává toborozhatják, és a harcmezőre
küldhetik őket; az al-Shabab megbüntetheti őket a
zenehallgatásért vagy akár a helytelen öltözködési stílusért.
Gyakran megesik, hogy kénytelenek a gyerekek saját magukról
gondoskodni, miután valamelyik szülőjüket elveszítik, vagy
életveszélybe kerülhetnek amiatt is, mert nem jutnak a megfelelő
orvosi ellátáshoz”.

A
gyermekeket sújtó szomáliai humanitárius válsághelyzet annak is
az eredménye, hogy az al-Shabab az utóbbi években megtagadta a
segélyhez való hozzájutás lehetőségét”.

A
jelentés több mint 200
szem
élyes
beszámolót elemez, amelyek kenyai és dzsibutibeli szomáliai
menekültektől, gyermekektől és felnőttektől származnak.
Közülük sokan számolnak be arról, hogy a fegyveres csoportok
gyerekkatonákat toboroznak, és nevezik ezt meg, mint a
Közép-Szomáliából délre való menekülésük indokát.

A
szomáliai átmeneti szövetségi kormány szerepel az ENSZ azon
szereplőket felsoroló szégyenlistáján, amelyek fegyveres
konfliktusokban gyermekeket toboroznak, alkalmaznak, csonkítanak és
ölnek meg. A kormány ezidáig elkötelezte ugyan magát a gyermekek
jogainak tiszteletben tartása mellett, de egyelőre semmilyen
konkrét lépést nem tett, hogy megakadályozza azt, hogy az oldalán
harcoló fegyveres csoportok gyerekkatonákat vessenek be.

Az
oktatási helyzet is romlott Szomáliában, miután iskolaépületek
sérültek és semmisültek meg a városokat érő támadásokban.
Mogadishuban több iskolát be kellett zárni, azért, mert a
gyerekek és a tanárok egyaránt attól tartanak, hogy megsérülnek
vagy életüket vesztik az iskolába vezető úton.

Az
al-Shabab, a legfőbb fegyveres csoport, amely a kormány ellen
harcol, szigorú korlátozásokat vezetett be az oktatáshoz való
jog terén. Többek között lányokat akadályoztak meg az
iskolalátogatásban, betiltották egyes tárgyak oktatását és
arra használták az iskolát, hogy a harcokban való részvételre
neveljék a gyerekeket.

Az
al-Shabab pedig egyre erőszakosabb toborzási módszerekkel él,
például telefont vagy pénzt ígérve csábítják csatlakozásra a
gyerekeket, vagy iskolákban, köztereken rabolnak el fiatalokat.

Az
Amnesty International helyi gyerekekkel készített interjúiból
kiderül, hogy többen szemtanúi voltak tanáraik megölésének, és
beszámoltak arról, hogy egyes lányokat házasságra
kényszerítettek a harcosokkal.

Egy
13 éves mogadishui lány a következőket mondta el az Amnesty
International-nek:

Az
al-Shabab reggel jött… Azt mondták a tanároknak, hogy az összes
gyerek hagyja el az osztálytermet. Kint várt egy kocsi, abba
kényszerítették be a gyerekeket. Egy tanárt megöltek, mert nem
engedelmeskedett. Bátor volt, ő volt az, aki kiállt a lányok
jogaiért.”

Egyes
szomáliai gyerekeket megbotoztak, mások pedig szörnyű emberi jogi
visszaélések szemtanúi voltak, így például az iszlamista
csoportok által a nyilvánosság előtt végre hajtott
megkövezéseknek, csonkításoknak és kivégzéseknek. Sokan
szintén tanúi voltak rokonaik és barátaik megölésének vagy
megkínzásának.

A
szomáliai menekültek , így a gyerekek között is, gyakoriak a
súlyos traumák a konfliktus során átélt vagy közelről látott
emberi jogi jogsértések miatt.

A
nemzetközi közösségnek ki kell terjesztenie különleges védelmi
intézkedéseit az egyre növekvő számú, családjától
elszakított szomáliai gyerekre és családjaikra, és
pszichoszociális támogatást és oktatási lehetőségeket kell
nyújtania a szomáliai gyerekek részére.

Ez
egy soha véget nem érő konfliktus, ahol a gyerekek
elképzelhetetlen szörnyűségeket tapasztalnak meg szinte minden
nap”, mondta Michelle Kagari. “Fennáll a veszélye, hogy egy
elveszett generáció válik belőlük, ha a világ továbbra is
figyelmen kívül hagyja a sokukat sújtó háborús bűnöket.”

VIDEÓ
a szomáliai gyermekek helyzetéről:

http://www.youtube.com/watch?v=LY1iWWxd6yg

ANGOL
NYELVŰ JELENTÉS itt érhető el:

http://amnesty.org/en/library/info/AFR52/001/2011/en