Szlovákia: Továbbra sincs igazságszolgáltatás a 2009-ben rendőrségen bántalmazott roma fiúk ügyében

Az Amnesty International sajnálattal veszi tudomásul a szlovák büntető igazságszolgáltatás kudarcát, hogy igazságot szolgáltasson annak a hat roma fiúnak, akiket 2009-ben brutálisan bántalmaztak egy rendőrállomáson.

HN

Egy
öt évig tartó bírósági eljárás után, 2015. február 27-én a Kassai
Járásbíróság felmentette mind a tíz jelenlegi és egykori rendőrtisztet,
akik ellen azért indítottak eljárást, mert hat roma fiút bántalmaztak
2009 márciusában a kassai rendőrőrsön. Az ügy 2009 áprilisában vált
ismertté, amikor az eseményekről készült videofelvétel
kiszivárgott.

Az Amnesty International örömmel fogadja az ügyész fellebbezését a bíróság határozata ellen.

A
szlovák kormánynak biztosítania kell a rendőrség teljes
együttműködését, illetve azt, hogy az ügyésznek lehetősége legyen
teljesen végigvinni az ügyet.

Az
Amnesty International és más nemzeti és nemzetközi emberi jogi
szervezetek kutatásai szerint a romák gyakran esnek áldozatul intézményi
diszkriminációnak Szlovákiában, sokszor bántalmazzák őket, és gyaran
részesülnek kegyetlen, embertelen bánásmódban a rendőrség által is.

Az
ügyben érintett hat roma fiút – az eset idején 11 és 15 év közöttiek –
rendőrtisztek bántalmazták 2009. március 21-én. Miután letartóztatták
őket annak gyanújával, hogy kiraboltak és megsebesítettek egy idős nőt
egy bevásárlóközpontban, a fiúkat a dél-kassai rendőrőrsre vitték. A
médiába kiszivárgott, és az Amnesty International által is
megvizsgált videofelvétel, valamint az áldozatokat képviselő civil
szervezet, a Polgári és Emberi Jogok Központja (Poradòa pre obèiannske a l’udské práva)
szerint a roma fiúknak – testi fenyítéstől való fenyegetettség és
fizikai bántalmazás mellett – megparancsolták, hogy üssék meg egymást és
csókolózzanak, végül pedig meztelenre
kellett vetkőzniük több rendőrtiszt szeme láttára, akik eközben fotókat
készítettek róluk. A rendőrök emellett töltött fegyverekkel és
felhergelt rendőrkutyákkal tartották rettegésben őket. Néhány
cselekményt mobiltelefonnal felvettek. A felvételen hallható az is,
ahogy a fiúkkal kiabáltak, és faji alapon gyalázták őket.

A média szerint a Kassai Járásbíróság a felmentő ítéletben úgy határozott, hogy „nincs elegendő [bizonyíték] ahhoz, hogy a vádlottak bűnösnek nyilváníthatóak legyenek, sőt, az sem
bizonyítható kétségbe vonhatatlanul, hogy a történtek az ügyész állításának megfelelően mentek végbe
”. A bíróság
érvelése szerint az ügyész nem tudta bebizonyítani, hogy az állítások
megfelelnek a valóságnak, rámutatva ezzel bizonyos látszólagos
ellentmondásokra a roma áldozatok és gyámjaik
vallomásaiban. A bíróság nem fogadta el bizonyítékként a videofelvételt,
mondván: a felvétel eredete nem lett tisztázva, és annak készítője sem
lett azonosítva. A bíróság emellett kijelentette, hogy a videó képei nem
elég egyértelműek, és nem egy összefüggő felvételből áll.

2009
nyarán a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának Ellenőrzési és
Felügyeleti Osztálya nyomozásba kezdett. Ennek eredményei alapján 2010
tavaszán a legfőbb ügyész vádat emelt tíz rendőrtiszt ellen, többek
között faji alapon elkövetett hivatali hatalommal való visszaélésért,
néhányukat emellett bántalmazással is megvádolták. A nyomozás alatt a
rendőrtisztek végig tagadták bűnösségüket, és visszautasították, hogy
tanúvallomást tegyenek.

A
bírósági eljárás közel öt évig tartott. Az eljárásban való késlekedést a
bíróság az egyik vádlott elhúzódó betegeskedésével indokolta, valamint
azzal, hogy a bizottságban az egyik bíró leváltásra került.

Az
Amnesty International továbbra is aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az
áldozatok majdnem hat évvel a bántalmazásuk után sem részesültek
jogorvoslatban az elszenvedett sérelmeikért.

Az
Amnesty International úgy véli, hogy a roma fiúk rendőrség általi
bántalmazása Szlovákia nemzetközi emberi jogi kötelezettségeinek
egyértelmű megsértése. Ezek tiltanak mindenféle kegyetlen, embertelen és
megalázó bánásmódot vagy olyan büntetést, amelyhez hasonlót a videóban
lehet látni – ideértve az Emberi Jogok Európai Egyezményét; A Polgári és
Politikai
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát; A kínzás és más kegyetlen vagy megalázó büntetések elleni nemzetközi egyezményét, és a
Gyermekek jogairól szóló egyezményt. A szlovák büntetőjog
bűncselekménynek tartja a kínzást és más embertelen, kegyetlen
bánásmódot és a hatalommal való visszaélést, valamint külön büntetéseket
szab ki az olyan bűncselekményekre, amelyeket nemzeti, etnikai és faji
gyűlölet motivált.

Az
Amnesty International arra kéri a szlovák igazságszolgáltatást, hogy
biztosítsák a hat roma fiú számára az igazságosságot és a jogorvoslatot.