Szlovákia azt tervezi, hogy elválasztja a roma gyerekeket családjaiktól

A szlovák miniszterelnök, Robert Fico ma úgy nyilatkozott, hogy a kormány egy olyan rendszer felállítását javasolja, mely kiragadná a roma gyerekeket a romatelepekről és bentlakásos iskolákban helyezné el őket.

 

„A gyermekek érdekét egyáltalán nem szolgálná az, ha elszakítanák őket a családjaiktól és bentlakásos iskolákba küldenék őket ahelyett, hogy az otthonukhoz közeli iskolákba járnának. A gyerekek identitástudatára mért súlyos csapás volna, ha elszakítanák őket gyökereiktől és családjuktól eltávolítva őket megszokott környezetükből”-nyilatkozta Halya Gowan, Európáért és Közép-Ázsiáért felelős programigazgató.

 

A tény, hogy sok roma család – más szlovák családokhoz hasonlóan – telepeken él, ahol a szegénység, a nyelvi akadályok és más tényezők miatt nagy kihívást jelent a gyermekek megfelelő oktatása, rávilágít a kormány felelősségére, hogy segítséget és támogatást nyújtsanak ezeknek a családoknak, hogy azok leküzdhessék ezeket az akadályokat.

 

„Mivel a roma gyerekek el vannak zárva a külvilágtól, ezért különösen nehéz beilleszkedniük a szlovák társadalomba. A kormány javaslata állandósítaná a romák szegregációját, hivatalossá téve azt” – mondta Halya Gowan.

 

„A kormány által javasolt intézkedés nem felel meg az európai uniós normáknak. Amennyiben elfogadják, a rendelkezés teljes mértékben ellentmondana mind a szlovák törvényhozás, mind a nemzetközi emberi jogi antidiszkriminációs intézkedéseinek, melyek Szlovákiát is kötelezik”.

 

Az Amnesty International korábban már kifejezte aggodalmát a szlovákiai roma gyerekek diszkriminációjával és iskolai szegregációjával kapcsolatban, beleértve a roma gyerekek speciális iskolákba, és mentálisan hátrányos tanulók számára létrehozott osztályokba történő elhelyezését is.

 

„Ahelyett, hogy egy olyan újabb szisztémát dolgoznának ki, mely etnikum szerint elkülöníti a gyerekeket az oktatás során, szükséges volna, hogy a kormány arra törekedjen, hogy egy általános, minden gyermeket magába foglaló iskolarendszert hozzon létre függetlenül a gyerekek társadalmi hátterétől, anyanyelvétől vagy egyéb képességeitől” – jelentette ki Halya Gowan.

 

Az Amnesty International felszólítja a szlovák kormányt, hogy a problémák gyökerét jelentő kérdésekre koncentrálva hajtson végre reformokat az oktatás területén, mely megszüntetné a roma gyerekek meglévő iskolai szegregációját és minden gyerek számára elérhető oktatást tenne lehetővé. A kormánynak megfelelő támogatásban kell részesítenie a rászoruló családokat és tanulókat, hogy a gyerekek képességeiket teljes mértékben kiaknázva, hatékonyan vehessenek részt a rendes általános iskolai rendszerben.

 

Lásd még

Slovakia: Roma Children Still Lose Out: Segregation persists in Slovak schools despite new law – Campaign Digest