Szlovák Köztársaság: A roma gyermekektől megtagadják a megkülönböztetéstől mentes, egyenlő oktatást

Országszerte rengeteg roma gyermek kerül még mindig speciális iskolákba, és szellemi fogyatékkal élő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára kialakított osztályokba, vagy olyan közoktatási intézménybe, ahol csak roma gyerekek tanulnak, közölte ma az Amnesty International.

A szervezet Still separate, still unequal: Violations of the right to education for Romani children in Slovakia [Még mindig külön, még mindig egyenlőtlenül: a roma gyermekek oktatáshoz való jogának megsértése Szlovákiában] címû jelentése szerint a speciális iskolákban elhelyezett roma gyermekek még mindig csökkentett tanterv szerint tanulnak, és gyakorlatilag semmi lehetőségük sincs a rendes iskolákba való visszaintegrálódásra vagy a középfokú oktatásba való bejutásra.

A jelentés felszólítja a szlovák hatóságokat arra, hogy egyöntetûen adjanak hangot azon elkötelezettségüknek, hogy a roma gyermekek oktatásában jellemző, széles körû szegregálódást megszüntetik, illetve arra, hogy haladéktalanul tegyenek intézkedéseket e folyamat megfordítására.

“A roma gyermekek egyéni képességeiktől függetlenül a norma alatti szinten részesülnek oktatásban a szegregált osztályokban. Az, hogy a kormány nem biztosítja a megfelelő oktatást e gyermekek számára, akadályt jelent jövőbeli foglalkoztatásukat illetően, és fokozza a romák kirekesztődési és szegénységi ciklusának mûködését” – közölte Nicola Duckworth, az Amnesty International európai és közép-ázsiai programigazgatója.

Az Amnesty Internationalt aggasztja, hogy a vizsgálatok lebonyolítása és a gyermekek speciális iskolában vagy rendes iskolák speciális felzárkóztató osztályában való elhelyezésekor alkalmazott kritériumok megkülönböztetést jelentenek, hiszen ezek során nem veszik kellőképpen figyelembe a kulturális és nyelvi különbségeket. A folyamatok értékelése során kiderült, hogy a speciális iskolákban vagy osztályokban elhelyezett roma gyermekek 50%-a esetében az elhelyezés téves alapokon nyugodott.

“Azok a gyermekek, akik a semmi közepén élnek egy putriban, ahol se áram, se folyó víz nincs bevezetve, nem tudják, hogy kell lehúzni a vécét és hogy hogyan kell használni a fürdőszobát. Egy ilyen gyermek azt sem tudja, hogy fogja meg a ceruzát, hogy rajzoljon, és hogy hogy beszéljen szlovákul, de ettől függetlenül alapvető joga van a megfelelő oktatáshoz” – mondja Nicola Duckworth.

Az Amnesty Internationalt aggasztja továbbá a csak romák látogatta iskolák és osztályok széles körû elterjedtsége. Szlovákia egyes részein az iskolák 100%-a szegregált. A szlovák törvény szerint a szülők jogosultak gyermekeik iskoláinak megválasztására. Ez a stratégia első ránézésre semleges, a valóságban azonban a szegregálódás egyik mozgatórugója. A szülői választás szabadsága több beszámoló szerint is azt eredményezte, hogy egyre többen veszik ki nem roma gyermekeiket a főleg roma gyermekek látogatta iskolákból. A szülői választás és az, hogy a roma gyermekeket nem lehet ingyenesen az iskolába szállítani, együtt hat a szegregációra, és radikális mértékben csökkentette a szlovákiai roma és más gyermekek közötti interakciót. 

Bár Szlovákia kormánya határozottan állítja, hogy a szegregáció nem része a kormány hivatalos politikájának, mostanáig nem ismerték el ennek problémás mivoltát, és nem vállaltak valódi kötelezettséget ennek megállítására.

Az Amnesty International üdvözli a szlovák kormány által bevezetett különleges intézkedéseket, ideértve az előkészítő osztályokat, a tanárasszisztensek foglalkoztatását, az iskolák pénzügyi ösztönzését a roma gyermekek integrálására, illetve a roma gyermekekkel dolgozó tanárok képzését. Mindezen intézkedések azonban nem kötelezőek, számos esetben pedig nem kerülnek végrehajtásra helyi szinten. 

Az oktatáshoz való jog más fontos emberi jogokhoz kapcsolódik, például a megfelelő lakhatás jogához. A szlovákiai roma lakosság kb. egyharmada él a városokon és falvakon kívüli településeken, ahol korlátozott vagy hiányzik a víz- és villamosenergia-ellátás, a higiéniás rendszerek, a burkolattal ellátott közutak és egyéb alapvető infrastruktúra. A romák nem megfelelő lakhatása jelentősen befolyásolja az oktatáshoz való joguk gyakorlásának képességét. A kelet-szlovákiai Letanovce melletti roma településen élő Katarina Kru�tenová a következőket mondta az Amnesty Internationalnak: “Csak egy gyertyánk van, és szeretnénk, ha a gyerekek itthon tanulnának, de ez nagyon hamar elég…”

“A romák ugyanazokra a dolgokra vágynak, mint Szlovákia lakosságának túlnyomó többsége. A kormánynak felelősséget kell vállalnia, és a roma gyermekek oktatáshoz való jogát támogatnia, óvnia kell, és eleget kell ennek tennie. Meg kell szüntetnie továbbá a romák szegregált és elszegényedett településeit.” nyilatkozta Nicola Duckworth.

“Igen fontos, hogy az Európai Unió, melynek Szlovákia is tagja, támogassa a kormány valódi törekvéseit a roma gyermekek oktatáshoz való joga rendszeres megsértésének kezelésében. Az Európai Unió ezt megteheti a szükséges pénzügyi és technikai segítségnyújtás útján, illetve annak biztosításával, hogy a roma közösség részt vesz az életét befolyásoló szakpolitikák és programok meghatározásának és végrehajtásának valamennyi szakaszában.” 


Lásd:

Still separate, still unequal: Violations of the right to education for Romani children in Slovakia [Még mindig külön, még mindig egyenlőtlenül: a roma gyermekek oktatáshoz való jogának megsértése Szlovákiában] , AI Index: EUR 72/001/2007
http://web.amnesty.org/library/index/engeur720012007

Slovakia: Roma and the right to education, Factsheet [Szlovákia: a romák és az oktatáshoz való jog – Tények és adatok], AI Index: EUR 72/005/2007 
http://web.amnesty.org/library/index/engeur720052007″http://web.amnesty.org/library/index/engeur720052007

Europe: Discrimination against Roma [Európa: a romák elleni megkülönböztetés], AI Index: EUR 01/012/2007  http://web.amnesty.org/library/index/engeur010122007″http://web.amnesty.org/library/index/engeur010122007

Az Amnesty International néhány szlovák iskolában arra kérte a roma gyermekeket, hogy rajzolják le, hogy mik szeretnének lenni, ha felnőnek. Ezekből a rajzokból kiderül, hogy a roma gyerekeknek ugyanolyan vagy hasonló elképzelésük és ambíciójuk van a jövőt illetően, mint a nem  roma társaiknak. A Szlovák Kormánynak kötelessége a roma gyerekek szegregált oktatásának felszámolása és számukra egyenlő esélyek megteremtése, hogy a rajzaikban megfestett álmaikat megvalósíthassák.

Az Amnesty International javaslatai a szlovák kormánynak:

  • azonnal hozza nyilvánosságra az egyértelmû és kétségtelen politikai elkötelezettségét a szegregált roma oktatás megszüntetésére,
  • prioritásként kezelje a roma gyerekek oktatáshoz való jogát, mert az oktatas ingyenes és kötelező
  • fordítsa vissza az oktatásban való szegregációt,
  • módosítsa az iskolákról szóló törvényt, hogy a roma nyelv ugyanolyan elismerésben részesüljön, mint más kisebbségi nyelvek,
  • dolgozzon ki egy hatékony mechanizmust a panaszok kivizsgálására. Ennek függetlennek és semlegesnek kell lennie, hogy minden elkülönítéssel kapcsolatos bejelentést pártatlanul vizsgálhasson,
  • prioritásként kezelje a megfelelő lakhatást, tiszta vízhez való hozzáférést és a megfelelő higiéniai viszonyok megteremtését a roma közösség számára.