Szebb jelent – a rendőrség biztosítson védelmet a hejőszalontai romáknak

Legutóbb Gyöngyöspatán tartott hasonló felvonulást a Jobbik, amelyet követően magukat polgárőrnek beállító szélsőséges csoportok járőröztek a faluban majdnem három hétig, a helyi roma lakosságot célzottan megfélemlítve és zaklatva. Ezen csoportok egyike volt a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület, amelynek törvényes működésével kapcsolatban már ügyészségi vizsgálatot kezdeményeztek.

Az Amnesty International figyelmeztette a magyar hatóságokat nemzetközi jogi kötelezettségükre, hogy minden állampolgárnak egyenlően biztosítsák a személyes biztonság védelmét, valamint tegyenek meg minden szükséges intézkedést azért, hogy megelőzzék, kinyomozzák, és megbüntessék a nem állami szereplők által elkövetett erőszakot, különösképp a rasszista indítékú erőszakos cselekményeket.

 

A Faji Megkülönböztetés Valamennyi Formájának Kiküszöböléséről Szóló Nemzetközi Egyezmény (ICERD) – amelynek Magyarország is részese – kimondja, hogy a hatóságoknak kötelességük azonnali intézkedéseket tenniük a rasszista erőszak vagy az arra való uszítás megelőzésére és megakadályozására. Továbbá, az ENSZ Faji Diszkrimináció Ellenes Bizottságának (CERD) 27. számú általános ajánlása alapján a részes államoknak diszkriminációmentesen biztosítaniuk kell a romák személyi védelmét, azzal, hogy intézkedéseket tesznek az ellenük irányuló rasszista erőszak megakadályozására.

 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága is kimondta, hogy az államok kötelessége az élethez való jog védelmével kapcsolatban magában foglalja azt is, hogy a hatóságok megfelelő lépéseket tesznek a joghatóságuk alá tartozó emberi életek védelmére (Osman kontra Egyesült Királyság, 1998).

 

Ezért a szervezet arra szólította fel a rendőrséget, hogy Hejőszalontán, és más falvakban, biztosítson megfelelő védelmet a roma lakosságnak, tegye meg a szükséges lépéseket a rasszista erőszak és félelemkeltés megakadályozására, és a törvényes rend fenntartása érdekében.

 

Az Amnesty International Magyarország igazgatója és munkatársai is a helyszínen lesznek több más civilszervezettel és civillel együtt, hogy figyelemmel kísérjék a helyzet alakulását, és élőláncot alkotva próbálják megvédeni a helyi romákat.

 

Az Amnesty International ezzel kapcsolatos nemzetközi levélírásra ösztönző sürgős akciója:

http://amnesty.hu/amnesty-international/a-romak-diszkriminacioja-ellen/jar%C5%91roz%C5%91-szels%C5%91segesek-fenyegetik-a-roma-kozossegeket

 

Téma