Sajtóközlemény / Press Release

Mindenkit arra buzdítunk, hogy csatlakozzon hozzánk, és a parlament előtt betapasztott szájjal tiltakozzon a törvény ellen, amelynek számos rendelkezése járhat olyan súlyos következményekkel, mint a véleménynyilvánítás szabadságának csorbulása. A tüntetéssel egy időben az Amnesty International Ausztria munkatársai és támogatói is részt vesznek egy szolidaritási demonstráción(http://www.amnesty.at/informiert_sein/pressefreiheit_bedroht/) a bécsi magyar nagykövetség előtt. Osztrák kollégáink egy, a törvénycsomaggal kapcsolatos kritikáinkat és aggodalmunkat kifejező hivatalos levelet adnak át a magyar nagykövetnek Bécsben. Ugyanezt a levelet még ma több más európai Amnesty International iroda is eljuttatja a helyi magyar diplomáciai képviseleteknek, ezáltal is nemzetközi nyomást gyakorolva.

Magyarország nemzetközi emberi jogi kötelessége a véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartása, amelyhez hozzátartozik a különböző ismeretekhez és információkhoz való hozzájutás szabadsága is. A szabad, cenzúrázatlan, és korlátoktól mentes média és sajtó működése a véleménynyilvánítás szabadon való gyakorlásának elengedhetetlen feltétele, amelyet a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, az Emberi Jogok Európai Egyezménye, és az EU Alapjogi Kartája is garantálnak.

A televíziós, rádiós, nyomtatott és elektronikus média tartalomra egyaránt vonatkozó szabályozás túlzott kiterjedtsége, az egyértelmű iránymutatások hiánya, a nem pontosan meghatározott fogalmak alapján súlyos pénzbírságok és egyéb jogkövetkezmények kilátásba helyezése, a rendkívüli széles döntéshozói jogkörrel megbízott médiahatóság létrehozása szükségtelen és aránytalan mértékű korlátozásokkal sújthatják a véleménynyilvánítás szabadságát Magyarországon. Ezen korlátozás mértéke már túlmegy azon, amit a nemzetközi emberi jogi normák megengednek, és veszélyes módon öncenzúrát és cenzúrát idézhet elő.

Ezért arra kérjük a magyar kormányt, hogy vegye figyelembe kifogásainkat, és minél előbb változtassa meg a törvényt úgy, hogy az az emberi jogi normákat, többek között a véleménynyilvánítás szabadságát, teljes mértékben tiszteletben tartsa.

*********

We encourage everyone to join us and demonstrate with taped mouth in front of the Parliament, to protest against the media legislation that contains a number of articles that could risk placing unnecessary and disproportionate restrictions to freedom of expression in Hungary. Simultaneously, colleagues and supporters of Amnesty International Austria will participate at a solidarity demonstration (http://www.amnesty.at/informiert_sein/pressefreiheit_bedroht/) outside the Hungarian Embassy in Vienna. Our Austrian colleagues will hand over an official letter to the Ambassador of Hungary in Vienna that lists our concerns regarding the Hungarian media legislation. The same letter will be sent today by other AI sections to several Hungarian diplomatic missions all over Europe, in this way mounting international pressure on the Hungarian government to amend the law.

Hungary is under international obligation to respect and protect the right to freedom of expression which, as outlined in international human rights standards, includes the freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds. A free, uncensored and unhindered media and press is indispensable to exercise the freedom of expression, a right that is protected by the International Covenant on Civil and Political Rights, the European Convention of Human Rights and the EU Charter of Fundamental Rights.

This legislation is alarming in several ways: it imposes restrictions on all media content, whether broadcast, print or web-based; it gives unusually broad powers to a central media authority, while it suffers from the lack of clear guidelines and vagueness of restrictions, makes room for heavy fines, and could thus endanger freedom of expression in Hungary. The scope of this legislation goes beyond the narrow range of restrictions international human rights norms allow, and could generate censorship and self-censorship.

Amnesty International thus urges the Hungarian Government to take note of our concerns, and amend the legislation as soon as possible to bring them in line with human rights standards, including the right to freedom of expression.

Téma