Sajtóközlemény – Meleg Méltóság Menete, Budapest

Az Amnesty International népes és soknemzetiségű küldöttsége azért vesz részt a meneten, hogy támogassa az LMBT közösség szabad véleménynyilvánításhoz és békés gyülekezéshez való jogát, és a hátrányos megkülönböztetés ellen folytatott küzdelmüket az élet minden területén. Az Amnesty International delegációja abban a reményben jött el, hogy ez a nap az egyenjogúság, a sokszínűség és egymás elfogadásának ünnepléséről fog szólni. Az Amnesty International egyik alapvető tevékenysége a diszkrimináció elleni küzdelem. A hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának tilalma az emberi jogok védelmének és tiszteletben tartásának alapelve, amelyet semmilyen esetben sem lehet megsérteni és figyelmen kívül hagyni. A hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés elsősorban az állam feladata, amely nem merülhet ki abban, hogy az állam tartózkodik a közvetlen vagy közvetett diszkriminációtól, hanem jogszabályokkal, intézményi háttérrel és szakpolitikákkal védelmet kell nyújtania mindenki számára a nem kormányzati szereplők által elkövetett hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájától.

Az Amnesty International korábban már kifejezte aggodalmát, amikor a budapesti rendőr-főkapitányság megtiltotta az adott útvonalra a Meleg Méltóság Menetének megtartását. Később pedig üdvözölte a szervezet, amikor a Fővárosi Bíróság hatályon kívül helyezte ezt a tiltó határozatot. „A békés gyülekezés jogának tiszteletben tartása és védelme azt is jelenti, hogy a hatóságok garantálják a Menet láthatóságát, és nem korlátozzák azt megfelelő indokok nélkül és aránytalan mértékben.” – mondta Nicolas Beger, az Amnesty International Európai Intézetek Irodájának igazgatója. „A küzdelem homofóbia és a transzfóbia ellen még messze nem ért véget. Az Amnesty International-nek és partnerszervezeteinek továbbra is emlékeztetniük kell sokakat, különösen a nemzeti kormányokat, és az európai intézményeket, hogy a hátrányos megkülönböztetés egy súlyos emberi jogi kérdés.”

A magyarországi 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előremozdításáról tiltja a hátrányos megkülönböztetést többek között a szexuális irányultság és a nemi identitás alapján is. Azonban az Amnesty International szerint aggodalomra ad okot, hogy az új magyar alkotmány elmulasztja felsorolni a szexuális irányultságon, illetve a nemi identitáson alapuló diszkrimináció tilalmát. Továbbá aggasztónak tartja a szervezet, hogy az új magyar alaptörvény a házasságot, mint egy férfi és nő közötti életközösséget definiálja, amely akár elvezethet az azonos neműek házasságának kifejezett tiltásához is. Az Amnesty International ellenzi a szexuális irányultság vagy nemi identitás alapú hátrányos megkülönböztetést a házasság és az élettársi kapcsolatok szabályozásában, és arra kér minden államot, hogy ismerje el a szabad választáson alapuló családmodellt.

Az Amnesty International világszerte támogatja az LMBT felvonulások megtartását. Tavaly Vilniusban, Litvániában, széleskörű nemzetközi levélíró kampány és lobbizás után érte el több szervezettel együtt, hogy a korábbi tiltás ellenére mégis megrendezésre kerülhessen a meleg felvonulás. Idén pedig már Pozsonyban is részt vett a Pride felvonuláson egy nemzetközi Amnesty International küldöttség, amelynek magyar aktivisták is a tagjai voltak. Az Amnesty International felszólítja a magyar hatóságokat, hogy mindenki számára biztosítsák a véleménynyilvánítás szabadságát, a békés gyülekezés jogát, és tegyenek meg minden szükséges lépést a személyes biztonság garantálására mindenkinek megkülönböztetés nélkül.

A szervezet felhívja a figyelmet, hogy az államnak nem csak az a kötelessége, hogy tartózkodjon a közvetlen vagy közvetett diszkriminációtól, de az is, hogy megfelelő védelmet biztosít a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájával szemben – ennek értelmében, megfelelő módon kivizsgál és adott esetben szankcionál minden diszkrimináció vagy gyűlölet motiválta incidenst. Ezt kihangsúlyozta a szervezet több, a magyar kormányhoz és hatóságokhoz eljuttatott levelében is. A budapesti Meleg Méltóság Menetének előestéjén jött a hír, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa, az egyik legfontosabb nemzetközi emberi jogi fórum, történelmi határozatot fogadott el június 17-én, amely elítéli a szexuális irányultság vagy a nemi identitás miatti diszkrimináció és erőszak minden formáját. Ez az első, az LMBT közösségek jogait védő határozat, amelyet a Tanács elfogadott.