Sajtóközlemény: Az emberi jogok tiszteletben tartásának elmulasztása azt jelenti, hogy a Millenniumi Fejlesztési Célok a legszegényebbeket rekesztik ki / Failure to respect human rights means MDGs are excluding the poorest people

[for English, please scroll down]

Több mint egy milliárd nyomornegyedben élő ember marad ki az MFC erőfeszítésekből, mert az MFC erre vonatkozó célja csupán 100 millió nyomornegyedben élő életkörülményeinek javítása melletti elköteleződésről szól.

“Ha a világ vezetői nem tesznek sürgősen lépéseket a szegénységben élők emberi jogainak védelme érdekében, a világon a legszegényebb és leginkább hátrányos helyzetű emberek továbbra is kimaradnak majd a Millenniumi Fejlesztési Célokból,” mondta az Amnesty International főtitkára, Salil Shetty, aki a szervezet delegációját vezeti a csúcstalálkozón.

“De a szóbeli ígéretek önmagukban nem elegendőek, az emberek számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a kormányokat felelősségre vonhassák, ha azok nem képesek garantálni az emberi jogokat. A bíróságokon és különböző felügyeleti szerveken keresztül szembe kell tudniuk szállni a korrupcióval vagy a gondatlansággal, ezáltal biztosítva, hogy a kormányok valóban eleget tesznek kötelezettségeiknek.

Becslések szerint a szegénységben élők mintegy 70 százaléka nő. Ennek ellenére sok országban az MFC erőfeszítések nem veszik figyelembe a széleskörű diszkriminációt, mely a nőket az élelmiszerhez, vízhez, közegészségügyi ellátáshoz és lakhatáshoz való hozzáférésben éri, miközben tovább élnek azok a diszkriminatív politikák, törvények és gyakorlatok, melyek támogatják a nemi alapú erőszakot és mindegyik MFC-vel kapcsolatos fejlődést aláássák.

Számos ország hajt végre erőszakos kitelepítéseket, melyek még mélyebb szegénységbe taszítják a nyomornegyedekben élőket és sértik a lakhatáshoz való jogukat. Például Nigéria csupán egyetlen városában jelenleg több mint 200 ezer emberre vár kilakoltatás, mert a hatóságok tervei szerint Port Harcourt vízparti területén több mint 40 informális telepet kívánnak felszámolni. Ha a házak bontását valóban végrehajtják, ezrek veszítik majd el megélhetésüket csakúgy, mint otthonukat.

Kenya a példa egy másik országra, amely – miközben igyekszik megfelelni az MFC célkitűzéseinek – a gyakorlatban semmibe veszi a nyomornegyedekben élő nők szükségleteit. Miközben a közösségi mosdókat próbálják használni, főképp, ha már sötét van, a nyomornegyedekben élő nőket az ellenük való támadás veszélye is fenyegeti. A nemi alapú erőszak megelőzésére, felderítésére és büntetésére irányuló és a nőknek és lányoknak tényleges jogorvoslatot biztosító hatékony rendőri tevékenység hiánya azt eredményezi, hogy a nők elleni erőszak legtöbbször büntetlenül marad.

Egy másik eset Nicaragua, amely – annak ellenére, hogy elkötelezte magát az anyai egészségügy fejlesztésére irányuló MFC célkitűzés mellett – minden körülmények között törvénytelennek nyilvánította az abortuszt. A nemi erőszak vagy vérfertőző kapcsolat eredményeképpen létrejövő terhességek túlnyomó többsége a 10 és 14 év közötti lányok körében fordul elő, akik egészsége és élete a kockázatos abortusz vagy a korai életkorban való szülés következtében veszélybe kerül.

A kormányok felelősségre vonását célzó hatékony mechanizmusok azonban megerősíthetik az MFC erőfeszítéseket. 2001-ben az indiai Legfelsőbb Bíróság úgy döntött, hogy egy iskolai ebéd biztosítására vonatkozó projektnek meg kell felelnie bizonyos minimális minőségi elvárásoknak és minden iskolás gyermek számára hozzáférhetőnek kell lennie. Azóta becslések szerint további 350 ezer lány iratkozik be minden évben iskolába a megnövekedett étkezési lehetőségek miatt.

„A szegénység elleni küzdelem globális ígérete nem feledkezhet meg a legszegényebb és leginkább kiszolgáltatott emberekről”, mondta Salil Shetty.

„De mégis ez történik – és a továbbiakban is ez fog történni –, hacsak a világ vezetői nem kötelezik el magukat a valódi változás elérését célzó cselekvés és a szegények emberi jogainak védelme mellett. Ez a csúcstalálkozó az utolsó esély, a kudarc itt és most egyben garantálja a kudarcot 2015-ben is.”

Failure to respect human rights means MDGs are excluding the poorest people

The Millennium Development Goals are failing the world’s poorest people because governments are ignoring and abusing their human rights, Amnesty International said as heads of states prepare to meet to review progress on the MDGs at a UN summit in New York on 20-22 September.

More than a billion people living in slums are not even included in MDG efforts because the MDG target on slums only commits to improving the lives of 100 million slum dwellers.

“Unless world leaders agree to take urgent steps to uphold the human rights of people living in poverty, the poorest and most disadvantaged people around the world will continue to be left out of the MDGs,” said Amnesty International’s Secretary General, Salil Shetty, who will be leading the organization’s delegation to the summit.

“But language alone is not enough, people must be able to hold governments accountable when they fail to uphold human rights. They should be able to challenge corruption or neglect through courts and regulatory bodies to ensure governments actually fulfil their obligations.”

An estimated 70% of those living in poverty are women. Yet MDG efforts in many countries fail to address the wide-spread discrimination women face in accessing food, water, sanitation and housing, while discriminatory policies, laws and practices that underpin gender-based violence and undermine progress on all the MDGs, have been left to fester.

Many states are carrying out mass forced evictions that drive slum dwellers even deeper into poverty and violate their right to housing. For example, in just one city in Nigeria over 200,000 people are currently facing eviction because the authorities plan to demolish more than 40 informal settlements in Port Harcourt’s waterfront area. Thousands will lose their livelihoods as well as their homes if the demolitions go ahead.

Kenya is an example of another country whose policies have ignored the needs of women living in slums while trying to meet its MDG targets. Women living in slums risk being attacked when trying to use communal toilets, particularly after dark. The lack of effective policing to prevent, investigate and punish gender-based violence or provide an effective remedy to women and girls, means violence against women goes largely unpunished.

Another case is Nicaragua, which despite committing to the MDG target on improving maternal health, has outlawed abortion in all circumstances. The overwhelming majority of pregnancies as a result of rape or incest are amongst girls aged between 10 and 14, whose health and life are put at risk by unsafe abortions or by having to give birth at an early age.

But effective mechanisms to hold governments accountable can strengthen MDG efforts. In 2001 the Indian Supreme Court ruled that a programme to provide midday school meals must meet minimum quality standards and be available to all school children. Since then an estimated additional 350,000 girls are enrolling in school every year because of the increased availability of meals.

“A global promise to tackle poverty cannot leave the poorest and most vulnerable people behind, said Salil Shetty.

“But that is what is happening – and will continue to happen – unless world leaders commit to take the action necessary to achieve real change, and to uphold the human rights of the poor. This Summit is the last chance; failure here and now all but guarantees failure in 2015.”