Románia ismerje el a lakhatáshoz való jogot

A
különféle helyszíneken szegregált lakóövezetet, elégtelen
életkörülményeket, és az erőszakos kilakoltatástól rettegő
embereket láttunk. Meglátogattunk egykori csirkefarmon, városok
ipari területein lévő épületekben, kalyibákban,
-szennyvíztisztító üzemek, szemétlerakó helyek, vagy bauxit
halmok mellett- élő embereket.

Olyanokkal
beszéltünk, akiknek nem volt hozzáférésük sem ivóvízhez, sem
egészségügyi szolgáltatásokhoz, és akiknek kilométereket
kellett gyalogolniuk, hogy oktatási, foglalkoztatási, és
egészségügyi szolgáltatásokhoz juthassanak. Beszéltünk egy
asszonnyal házának romjai előtt, három héttel az után, hogy
otthonából a hatóságok erőszakkal kilakoltatták, és a házát
lerombolták. Minden eset, amit láttunk, az embertelen körülmények,
mind a helyi hatóságok tevékenységének, vagy mulasztásának
következményei voltak.

A
hatóságokkal való találkozásaink során rádöbbentünk, hogy
Romániában a lakhatáshoz való jogot nem tekintik olyan

alapvető
emberi jognak, amely mindenkit-társadalmi helyzetére, vagy
nemzetiségére való tekintet nélkül- megillet. Inkább úgy
tekintenek rá, mint egy árucikkre, melynek ára van. Ha nem
engedheted meg magadnak, vagy hátrányos megkülönböztetés miatt
nem férsz hozzá, akkor ezzel kell együtt élned. Jogilag, és
gyakorlatilag a lakhatáshoz való jogot nem ismerik el, annak
ellenére, hogy Románia aláírta azokat a nemzetközi és
regionális emberi jogi dokumentumokat, melyek mindenki számára,
hátrányos megkülönböztetés nélkül biztosítják a lakhatáshoz
való jogot.

Április
18-án, Csíkszeredán, a roma közösség tagjaival együtt 36.500
levelet adtunk
 át
a helyi hatóságoknak. Ezek az Amnesty International által
összegyűjtött levelek voltak, melyek azon roma családokra hívják
fel a városvezetők figyelmét, akiket 2004-ben erőszakkal
lakoltattak ki, és száműztek egy földdarabra a Primaveri utcában,
a városi szennyvíztisztító telep mellé, feltehetően ideiglenes
intézkedésként. Megközelítőleg 75
roma szem
ély
él itt, köztük nők és gyermekek is, akik Idén júniusban már
hetedik éve tartózkodnak majd ott.

Akciónkat
követően a helyi hatóságok nem adtak kielégítő választ, és
semmilyen konkrét intézkedést nem tettek a szóban forgó közösség
lakhatási helyzetének rendezése érdekében. A helyi hatóságok
voltak azok, akik ezeket az embereket erőszakos úton kilakoltatták
és a szennyvíztisztító mellé költöztették. Így tehát a
helyi hatóságoknak kell sürgős intézkedéseket hozniuk, és
egyeztetniük a Primaveri utcai roma közösséggel, azért, hogy
biztonságos helyen, megfelelő lakhatási körülményeket
biztosítsanak nekik. A helyi hatóságok és a központi kormányzat
együttes felelőssége annak biztosítása, hogy mindenki emberhez
méltó körülmények között élhessen, és a megfelelő
lakhatáshoz való emberi jog érvényesüljön.

Lehetséges,
hogy a csíkszeredai hatóságok nem méltányolják, hogy
világszerte aktivisták ezrei lépnek fel azért az ügyért, de a
roma közösség tagjai nagyra tartják ezt. Két napos látogatásunk
során megvitattuk az Amnesty International-nak, a közösséggel
kapcsolatos kampányát, és a további lépéseket.

Este
az Amnesty International által készített két filmet vetítettünk,
amely egy, a szennyvíz tisztító mellett élő gyermek, és egy
fiatal pár életét és reményeit örökíti meg. A közösség
filmben szereplő tagjai rendkívül büszkék és meghatottak
voltak, hogy láthatták magukat a vásznon. Ez az ő világhoz
intézett felhívásuk. Megköszönték az Amnesty International
aktivistáinak munkáját, és kérték őket, hogy folytassák a
kampányt, és segítsék az igazságért folytatott harcukat.

Továbbra
is emlékeztetni fogjuk a román hatóságokat arra, hogy „a
lakhatáshoz való jog emberi jog.”

Írta:
Barbora Cernusakova, az EU kutató, és Fotis Filippou, az EU csoport
képviselője.

Fordította: dr.
Sándor Gábor
 az
Amnesty International Magyarország tagja és aktivistája.