Romák százaira vár erőszakos kilakoltatás Romániában // Romania to forcibly evict hundreds of Roma

Nagybánya polgármestere egy helyi lapnak nyilatkozva kijelentette, hogy a városban elő, iratokkal nem rendelkező romák házainak lerombolására „legkésőbb” a jövő hét során fog sor kerülni.

A roma családok, állításuk szerint még nem kaptak hivatalos értesítést a tervekről.

„A román hatóságok újfent nyíltan diszkriminálják a roma közösségek tagjait” – jelentette ki Jezerca Tigani, az Amnesty International Európáért felelősrészlegének igazgatóhelyettese.

„A bejegyzett lakcím nélkül rendelkezők kilakoltatása egy olyan büntető jellegű intézkedés, amely kifejezetten azokat célozza, akiknek nincs hivatalos lakhelyük. Nagybánya polgármesterének azonnal le kell állítania az erre vonatkozó terveket.”

„Amikor ugyanis a hatóságok a roma közösségeket szándékuk ellenére és megfelelő egyeztetés, figyelmeztetés, illetve alternatív lakhatás nélkül szólítják fel lakhelyük elhagyására, megsértik a Románia által aláírt nemzetközi egyezményeket” – tette hozzá Tigani.

A tervezett kilakoltatások a Craica, Pirita, Ferneziu és Horea negyedekben lakó romákat fogják érinteni, akiket a születési helyükre akarnak visszaküldeni, egyben megakadályozva a városba történő visszatérésüket is.

„Ezeknek az embereknek a kitelepítése és a környékről való erőszakos eltávolítása sérti a választott lakhelyhez való jogot. A nagybányai hatóságok minél hamarabb el kell kezdjék az egyeztetéseket, hogy megfelelő alternatív lakhatási lehetőséghez jussanak a családok” – jelentette ki az európai részleg igazgatóhelyettese.

A jelenlegi a második, romák kilakoltatására irányuló próbálkozás a helyi hatóságok részéről.

Tavaly júliusban a polgármester-helyettes mintegy 200 roma család kilakoltatásának tervét jelentette be a Craica negyed engedély nélküli telepeiről, és csak az országos és nemzetközi nyomás hatására visszakozott később.

Habár a kilakoltatással fenyegetett családok engedélyek nélkül és rossz körülmények között laknak, azt mondják, hogy nem akarják elhagyni otthonaikat, mert nincsen hova menniük.

„Mivel nincs megfelelő vízelvezető rendszerünk, amikor esik, a víz befolyik a lakásokba. De nem szeretnénk elmenni innen, inkább megpróbáljuk kijavítani ezeket” – mondta a Ferneziu negyedben egy ott lakó az Amnesty International-nek.

Sokaknak komoly problémákkal kell szembenézniük. Egy roma asszony elmesélte, hogy miután a lakása leégett, a városháza dolgozója azt mondta neki, hogy eszkábáljon egy kunyhót magának, amíg sikerül újra felépítenie a házat. „De tíz gyerekem van, és nincs semmi pénzünk” – tette hozzá.

Romániában mintegy kétmillió roma él jelenleg, amely a teljes lakosság tíz százalékát teszi ki.

Kormányzati statisztikák szerint a romák körülbelül 75 százaléka él szegénységben, miközben az országos átlag 24 százalékot tesz ki.

A roma közösségek ritkán rendelkeznek saját földtulajdonnal vagy lakással, a helyzetüket pedig tovább súlyosbítja a szociális lakások hiánya, hiszen az ország lakásainak 97 százaléka magántulajdonban van.

Habár a roma családok egy kisebb részének állandó lakhelye van bérleti jogviszonnyal, a hatóságok sok, régóta fennálló roma házat „engedély nélkülinek” vagy „illegálisnak” tartanak. Mivel pedig az ott lakóknak nincs hivatalos, a bérleményt igazoló szerződésük, sokkal sebezhetőbbek a kilakoltatásokkal szemben.

A jelenlegi román törvények nem biztosítanak védelmet ezeknek az embereknek az erőszakos kilakoltatás gyakorlatával szemben.

Az Amnesty International, más jogvédő szervezetekkel együtt, több olyan esetet is dokumentált, amikor roma közösségek kilakoltatása és áttelepítése a szegregáció létrejöttéhez vagy a már létező körülmények romlásához vezetett.

***** ENGLISH *****

Romania to forcibly evict hundreds of Roma

Hundreds of Roma people could be made homeless as Romanian authorities reportedly prepare to demolish their houses in the north-western town of Baia Mare.

The Mayor of Baia Mare has told a local paper that plans to demolish the homes of hundreds of Roma living without identity papers in the town will go ahead by next week “at the latest”.

The Roma families say they have not been formally notified of the plans.

“Once again, Romanian authorities are openly discriminating against members of the Romani community,” said Jezerca Tigani, Amnesty International’s Deputy Director for Europe.

“Forcing out people who do not have a registered address in Baia Mare is a punitive measure that deliberately targets those with no official residence. The Mayor of Baia Mare must immediately put a stop to these plans.

“When the authorities evict Romani communities against their will, without proper consultation, notice or alternative housing, they are violating international treaties that the government of Romania has signed up to, ” she added.

The planned evictions will affect Roma people living in the Craica, Pirita, Ferneziu and Horea areas of Baia Mare, who will be sent back to their places of origin across Romania and prevented from returning to the town.

“Evicting these people and forcing them out of the area violates their right to live in a place of their choice. The authorities in Baia Mare need to start a dialogue with these families as soon as possible and provide them with proper alternative housing,” Jezerca Tigani said.

This is the second attempt by local authorities in Baia Mare to evict Roma.

In July last year, the then Deputy Mayor announced a plan to demolish the homes of approximately 200 Romani families from an informal settlement in the Craica area. He backtracked after national and international criticism.

Although those currently threatened with eviction live in informal settlements in poor conditions, they say they want to remain in the area because they have nowhere else to go.

One man in Ferneziu told Amnesty International: “We do not have proper drainage systems and when it rains the water gets into the houses. But we don’t want to move, we would like to improve our houses here.

Many are struggling. A Roma woman told Amnesty International: “After my house burned down, the municipality official told me to build a shack here until I manage to rebuild my house again. But I have ten children and I don’t have any money,”

About two million Roma live in Romania, making up about 10 per cent of the total population.

According to government statistics, as many as 75 per cent live in poverty, compared to 24 per cent of Romanians in general.

Roma rarely own land and property and they are further disadvantaged by the lack of social housing in a country where 97 per cent of housing is private.

Although some Roma people live in permanent structures with legal tenancy, the authorities consider many longstanding Romani dwellings as “informal” or “illegal”, and their inhabitants do not have any documentary proof of tenancy, which makes them more vulnerable to evictions.

Currently, Romanian law does not protect these people from forced evictions.

Amnesty International and other NGOs have documented a series of cases where Roma communities had been forcibly evicted and resettled in a way that created or entrenched segregation.

26 August 2011  / 2011. augusztus 26.