Roma családok erőszakos kilakoltatása Belgrádban / Roma families in Belgrade forcibly evicted

[for English, please scroll down]

 

A 36 érintettet erőszakkal lakoltatták ki abból a Vojvodjanska utca 15 szám alatti házból ahol 2003 óta éltek, miután szintén erőszakkal kilakoltatták őket egy korábbi belgrádi lakóhelyükről.

„Ezeket az embereket 10 éven belül már második alkalommal lakoltatják ki otthonaikból, és most már nincs hova menniük”, mondta David Diaz-Jogeix, az Amnesty International Európai és Közép-Ázsiai Programjának igazgató-helyettese.

Úgy tűnik, a belgrádi hatóságok terve a nem-hivatalos romatelepek felszámolása, de a hajléktalanságon kívül nem kínálnak más megoldást ezek közösségek számára.

Az Amnesty International tudomása szerint a kilakoltatás egy tervezett új út és egy lakóépület megépítése érdekében került sor.

„A belgrádi hatóságok sem másik lakóhelyet, sem egyéb segítséget nem ajánlottak fel a kilakoltatott családoknak. A kilakoltatás elkerülését célzó egyeztetéseket sem folytattak velük. A kilakoltatottak számára jogi képviselet sem volt elérhető, melynek segítségével kifogással élhettek volna a kilakoltatással szemben. Ezen emberi jogokkal való visszaélések következtében az érintett családok jelen pillanatban hajléktalanok” mondta David Diaz-Joqeix.

A helyi hatóságok képviselői ma 11 órakor érkeztek a telepre a rendőrség kíséretében, hogy végrehajtsák a kilakoltatást. A házakat fél 2 körül rombolták le. A Kisebbségi és Emberi Jogok Minisztériumának képviselői a helyszínen voltak, de nem tudták megakadályozni a kilakoltatást.

„Nincs hová mennem. Múlt héten elmentem az önkormányzathoz, hogy segítséget kérjek vagy valamilyen menedéket, ahol a gyermekeimet biztonságban tudhatom, de senki nem volt hajlandó beszélni velem. Most mit tegyek?” tette fel a kérdést az Amnesty International-nak Lepa, egy háromgyermekes várandós asszony.

A helyi hatóságok augusztus 24-én kézbesítették a lakosoknak a döntésről szóló határozatot, valamint az első kilakoltatási végzést, egyetlen napot hagyva az érintetteknek a terület elhagyására. Azonban ez a döntés átmenetileg felfüggesztésre került olyan helyi civil szervezetek tiltakozása miatt, amelyek próbálták megakadályozni a kilakoltatást.

Szeptember 28-án a Vojvodjanska utca 15. alatti lakosok újabb értesítést kaptak a kilakoltatásról.

A nemzetközi jog értelmében kilakoltatás kizárólag abban a legvégső esetben hajtható végre, ha az érintettekkel folytatott konzultáció során valamennyi egyéb lehetőség megvizsgálásra került.

Ebben az esetben a hatóságok kötelesek az érintetteket megfelelő módon értesíteni, számukra megfelelő alternatív elhelyezést és kártérítés biztosítani; továbbá kötelességük gondoskodni arról, hogy egy család se kerüljön utcára illetve, hogy a kilakoltatás következtében ne sérüljenek egyéb emberi jogaik. Ebbe beletartozik a jogaik megsértése miatti hatékony jogorvoslat biztosítása is.

A szerb kormány feladata gondoskodni arról, hogy a belgrádi hatóságok tartsák magukat a nemzetközi joghoz.

 

Roma families in Belgrade forcibly evicted

Amnesty International has urged the Belgrade authorities to stop forced evictions after Roma families, including 17 children and one pregnant woman, were evicted from their homes in the city.

The 36 people were forcibly evicted from their houses at 15 Vojvodjanska Street, where most of them had been living since 2003 after being previously forcibly evicted from another site in Belgrade.

“These people are being forcibly evicted from their homes for the second time in less then 10 years and now they have nowhere to go,” said David Diaz-Jogeix, Deputy Director of Amnesty International’s Europe and Central Asia Programme.

“The Belgrade authorities appear to be planning to remove all the city’s informal Roma settlements, but they have no real plan – other than homelessness – for these communities..”

Amnesty International learnt that the forced eviction was carried out in order to make way for the building of a new road and an apartment building.

“The Belgrade authorities offered the evicted families no alternative accommodation or assistance. They did not discuss alternatives to the evictions with them. No legal assistance was available to the evicted people to challenge this eviction. These human rights abuses have serious and immediate consequences for these families who are now homeless.” said David Diaz-Joqeix.

Representatives of the municipal authorities accompanied by police came to the settlement today at 11 am to execute the eviction order. The houses were demolished around 1.30 pm. Representatives of the Ministry of Human Rights and Minorities were at the site but were unable to prevent the eviction.

Lepa, a pregnant mother of three, told Amnesty International: “I have nowhere to go. I went to the municipality last week to ask for help, any shelter to keep my children safe, but nobody wanted to speak to me. What am I supposed to do now?”

The Belgrade city authorities issued the residents of the settlement with a first eviction notice on 24 August, giving the people one day to leave the site. This decision however was temporarily suspended after protests by local civil society organizations, who have been trying to prevent the eviction from taking place.

On 28 September residents of 15 Vojvodjanska Street received a further notice that the eviction was to take place.

Under international law, evictions may be carried out only as a last resort, once other alternatives have been explored in genuine consultation with the affected communities.

The authorities then have a duty to provide them with adequate notice; alternative adequate accommodation and compensation and must ensure that no families are made homeless or vulnerable to the violation of other human rights as a consequence of eviction. This includes providing them with effective remedies for violations of their rights,

The Serbian government has a duty to ensure that the authorities in Belgrade abide by international law.