Rendkívüli Közgyűlés, 2010. szeptember 26.

 

Amennyiben az eredetileg meghirdetett Közgyűlés nem határozatképes (a tagság 50 %-a +1 fő nem jelenik meg), úgy 15 napon belül megismételt Közgyűlést kell összehívni, amely az eredeti napirendi pontokba felvett kérdések tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

*******A megismételt Rendkívüli Közgyűlés*******:

Időpontja: 2010. szeptember 26. vasárnap
Kezdés: 9.30
Helyszín: Független Médiaközpont, VIII. Kerület, Vas u. 6., I.em.5.

A Rendkívüli Közgyűlés napirend-tervezete:

9.30-10.00:     Regisztráció
10.00-11.00:    Az Alapszabály 77. paragrafusának kiegészítése
11.00-12.00:    A megbízott Igazgató kinevezésének megvitatása

 

Ki vehet részt a Közgyűlésen?
Az Egyesület bármely rendes tagja. Megfigyelőként részt vehetnek az Elnökség által meghívott külföldi Amnesty szervezetek tagjai is.

Szavazati jogok, választhatóság
A szavazati jog az összes rendes tagot megilleti az 1 tag/1 szavazat elve alapján, amelyet személyesen agy meghatalmazott képviselő által érvényesíthet. 1 tag legfeljebb 1 további tagot képviselhet. A hatályos Alapszabály rendelkezései értelmében rendes tagnak számít az, aki aláírt tagsági nyilatkozattal és érvényes tagdíjbefizetéssel rendelkezik, a tagdíj és a nyilatkozat beérkeztétől számított 5. munkanaptól. Tehát amennyiben szeretnél a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkezni, mindenképp ellenőrizd, hogy befizetted-e az éves tagdíjat és aláírtad-e a Belépési Nyilatkozatot. Ha nem vagy biztos benne, hogy rendes tagnak számítasz-e, mindenképp hívd az irodát (321 47 99) vagy írj (office@amnesty.hu).

Várunk a Közgyűlésen!

Üdvözlettel,

Az Elnökség

Balaci Adrián
Csonka Dániel
Dancs Ákos
Denke Diána
Eisenstein Adele
Fülöp Ágnes
Hevesi Flóra
Szabó Árpád
Takács Dóra

Téma