A szlovák parlament jelenleg egy olyan törvényjavaslatot tárgyal, amely megnehezítené az abortuszhoz való hozzáférést. A javaslat nemcsak a terhességmegszakítás mellett döntő nők és lányok egészségére és jólétére veszélyes, hanem az emberi jogaikat is sérti. A jogszabály miatt jelentős mértékben visszaeshet a törvényesen végzett abortuszok száma, és fokozódna az abortusszal járó társadalmi megbélyegzés. A szlovák parlamentnek azonnali hatállyal el kell utasítania a tervezetet.

A szlovák parlament először 2020 júliusában tűzte napirendre az egészségügyről, egészségüggyel kapcsolatos szolgáltatásokról, valamint egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló 576/2004. számú módosított törvény módosításától és kiegészítéséről szóló törvény tervezetét (154. sz., 2020.06.19.), melyet a kormánykoalíciót vezető OLANO párt (Egyszerű Emberek és Független Személyiségek) nyújtott be.

A javaslatot első olvasatban augusztusban fogadta el a parlament, ezután három bizottság elé került, hogy azt szeptemberben külön-külön megvitassák. Szeptember 9-i állásfoglalásában az Alkotmányügyi és Jogi Bizottság támogatta a törvényjavaslatot, és azt javasolta a képviselőknek, hogy szavazzák meg a törvényt.A másik két bizottság (a Szociális Bizottság és az Egészségügyi Bizottság) várhatóan a napokban foglal állást.A második olvasati szavazásra szeptember 16. után kerülhet sor a plenáris ülésen. Ha ott megszavazzák, a javaslatot a harmadik olvasatban zárószavazásra bocsátják.

Szlovákiában jelenleg az első 12 hétben van lehetőség a terhesség megszakítására. Az utóbbi években azonban több olyan szabályozás is született, mely megnehezíti az abortuszhoz időben történő, biztonságos és törvényes hozzáférést. 2019. október 18-i jelentésében az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága is jelezte, hogy a Szlovák Köztársaságban a nők számos akadályba ütköznek a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés során, beleértve a fogamzásgátlást és a biztonságos abortuszt is. A jelenlegi törvényjavaslat elfogadása további akadályokat állítana az egészségügyben, és fokozottan érintené a vidéki vagy szegénységben élő nőket és a családon belüli valamint a szexuális erőszak áldozatait. 

Nem ez az első eset, hogy a szlovák parlament hasonló visszalépést jelentő szabályozással gátolná a biztonságos abortuszhoz való hozzáférést. Egy 2019 novemberében napirendre tűzött javaslat előírta volna, hogy a terhességet megszakítani kívánó nőknek kötelező legyen ultrahangos felvételen megtekinteniük az embriót vagy magzatot. A rendelkezést egészségügyi szempontból semmi sem indokolta, ráadásul sértette volna a magánélethez, személyes integritáshoz és az önálló egészségügyi döntéshozatalhoz való jogot. A nemzeti és nemzetközi felháborodást kiváltó javaslat végül nem kapott elég szavazatot, így azt elvetették.

A nemzetközi emberi jogi szabályokkal összhangban mindenkinek joga van szabadon döntenie a testével kapcsolatos kérdésekről, és mindenkinek joga van az olyan szexuális és reproduktív szolgáltatásokhoz hozzáférni, mint a biztonságos és legális abortusz.

Szlovákia: veszélyben a biztonságos abortuszhoz való jog