Nyílt levél Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter részére

Sajtójelentések szerint 2009. február 23-án meggyilkolták Csorba Róbert 27 éves roma férfit és ötéves kisfiát, Csorba Robikát Tatárszentgyörgyön, egy Budapesttől körülbelül 40 kilométerre délkeletre fekvő faluban. Állítások szerint a házukból való menekülés közben lőtték le őket, amely feltehetően gyújtogatás következtében lobbant lángra. Csorba Róbert felesége is könnyebben megsérült, azonban két másik, egy 3 és egy 6 éves gyermekük súlyos sérüléseket szenvedett.

Az Amnesty International abban a kérdésben érintett, hogy – sajtóközlemények szerint – a helyszínre érkező helyi rendőrség kezdetben hivatalosan azt közölte, hogy az apa és kisfia halálát egy elektromos meghibásodás miatt keletkezett tűz okozta. Ezt a jelentést pedig a helyszínen talált elhasznált vadászpuskatöltények és a hóban talált vérfoltok, valamint a szomszédok azon bejelentései ellenére tették meg, melyek fegyverlövések elhangzásáról tanúskodtak. A hivatalos bejelentés után néhány órával a helyi rendőrség elismerte, hogy nem baleset történt, és felállították a bűnügyi helyszínt.

Sajtótudósítások szerint 2009. február 27-én a Nemzeti Nyomozó Iroda bejelentette, hogy a jelen támadás egyike lehet azon számos hasonló támadásnak, amelyek végrehajtása talán ugyanahhoz az elkövetői csoporthoz köthető. Ugyanazon tudósítások arról is beszámolnak, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetője, Petőfi Attila állítása szerint nemrégiben hét hasonló, romák elleni támadás történt, melyek során négy ember vesztette életét. Az Országos Rendőr-főkapitányság szerint csupán 2008-ban 16 fegyverrel elkövetett incidens valósult meg romák otthona ellen, melyek legalább 4 roma személy halálához vezettek.

Az Amnesty International tudomással bír arról, hogy 2008 novemberében az Országos Rendőr-főkapitányság egy 50 főből álló csoportot hozott létre az említett 16 eset kivizsgálására. Szervezetünk abban a kérdésben érintett, hogy a roma személyek elleni támadásokat mégsem minden esetben vetik alá átfogó és hatékony nyomozásnak. A Rasszizmus és Intolerancia Elleni  Európai Bizottság 2009. február 24-én közzétett, Magyarországról készített jelentése szerint „folyamatosan kétségekről számolnak be afelől, hogy minden ügyet, melyben a bűncselekményeket feltehetőleg faji indokokból követték el, módszeresen kivizsgálnak-e, illetve hogy a vádeljárást  az ilyen ügyeknek megfelelően  indítják-e meg.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága a Nachova és társai vs. Bulgária ügyben 2005-ben hozott ítéletében kihangsúlyozta ki az átfogó, és pártatlan nyomozás fontosságát azon bűncselekmények esetében, melyek kiváltó oka valószínűleg a faji diszkrimináció lehetett:     „ Ahol gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy faji szempontok játszottak közre egy erőszakos cselekmény elkövetésében, ott különösen fontos az átfogó, és pártatlanul lefolytatott hivatalos nyomozás, figyelembe véve a szükségét annak, hogy ezáltal folyamatosan újból megerősödjön a társadalom elítélő magatartása a rasszizmussal és faji gyűlölettel szemben, valamint hogy fennmaradjon a kisebbségek bizalma abban, hogy a hatóságok képesek megvédelmezni őket az ellenük irányuló faji erőszak veszélyétől.

Az Amnesty International különösen érintett abban, hogy ez a legutóbbi eset és a múlt évben elkövetett többi eset is olyan közegben történt meg, melyben a közhatalmi személyek és politikusok egyre növekvő számban tettek olyan tartalmú nyilvános kijelentéseket, melyek a bűncselekmények elkövetését a roma közösség tagjaihoz kapcsolták. Például ez év január végén a miskolci rendőrkapitány, Pásztor Albert azon kijelentése vált ismertté, miszerint: „a banki és benzinkutas rablások kivételével 2008 decemberében és 2009 januárjában Miskolcon minden bűncselekményt cigányok követtek el.” 2009. február 11-én a Fidesz, a fő ellenzéki párt elnöke, Orbán Viktor egy interjúban tett azon állítását közölték le, mely szerint: „Nem beszélhetünk cigány bűnözésről, de a cigány származású súlyos bűncselekményeket elkövetők aránya napról napra érzékelhető mértékben növekszik.”

 
A közszereplők ezen megjegyzései teljesen összeegyeztethetetlenek  az államoknak „A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről” szóló nemzetközi egyezményben vállalt azon kötelezettségével, hogy intézkedéseket tegyenek a faji diszkriminációhoz vezető előítéletek elleni küzdelem és a faji csoportok közötti megértés és tolerancia elősegítése céljából.
Tekintettel a roma kisebbség tagjai ellen elkövetett erőszakos támadások számának közelmúltbeli megnövekedésére és a Magyarországon növekvő romaellenes hangulatra, a következő intézkedések megtételére szeretném ösztönözni Önt:
 
A nem állami szereplők romák elleni támadását illetően:

  • Biztosítsa, hogy a végrehajtó erők hatékony lépéseket tegyenek a romák megvédése érdekében az ellenük irányuló, faji indokok által vezérelt támadásokkal szemben, illetve hogy azonnali és határozott intézkedést tegyenek válaszlépésül, amennyiben ilyen támadások megtörténnek!
  • Biztosítsa, hogy minden romákat ért támadást azonnal, átfogó és hatékony nyomozásnak vessenek alá, és hogy az elkövetőket bíróság elé állítsák, mely bíróság az ügyeket a nemzetközi szabályoknak megfelelő eljárásban tárgyalja!
  • Biztosítsa, hogy a végrehajtó tisztek megismerjék a vonatkozó irányelveket, és megkapják a szükséges képzést annak érdekében, hogy képesek legyenek felismerni, és mint ilyet kivizsgálni a faji okokból elkövetett bűncselekményeket! A képzésnek ki kell terjednie a rasszizmus különféle megnyilvánulási formáiról való tájékoztatásra és az azok ellen teendő intézkedésekre is.
  • Az igazságszolgáltatásban és a végrehajtásban résztvevő köztisztviselők kiválasztásának, képzésének és ellenőrzésének magában kell foglalnia sajátos intézkedéseket – beleértve a rasszizmus ellenes képzési programokat is – annak biztosítására, hogy a tisztviselők magatartása semmilyen módon, sem közvetlenül, sem közvetve ne legyen rasszista vagy megkülönböztető.
  • A köztisztviselőknek és a politikusoknak nyilvánosan és határozottan el kell ítélnie a roma otthonok elleni mindennemű támadást.

A köztisztviselők által tett romaellenes állításokat illetően:

  • Gondoskodjon arról, hogy a köztisztviselők – beleértve a végrehajtásban és a közigazgatásban résztvevő köztisztviselőket is – által tanúsított fajellenes magatartás ne legyen megengedett! A tisztviselők által, roma személyekkel kapcsolatban tett lealacsonyító vagy rasszista megjegyzéseknek fegyelmi és büntető intézkedéseket kell maguk után vonniuk.
  • Gondoskodjon arról, hogy a tisztviselők és politikusok ne tegyenek, olyan megjegyzést vagy ne használjanak olyan nyelvezetet, amely bárkit is romák elleni támadásokra felbujthat, vagy ilyen elkövetésére bátoríthat!
  • Gondoskodjon arról, hogy a köztisztviselők ne teremthessék meg megjegyzéseikkel a roma közösséggel szembeni a gyűlölet, ellenségeskedés és megkülönböztetés  megbélyegző légkörét. A köztisztviselőknek meg kell küzdeniük a romák elleni negatív előítéletekkel.
  • Az Amnesty International várja a mielőbbi tájékoztatását azon intézkedésekről, amelyeket Csorba Róbert és Robika Tatárszentgyörgyön történt halála körülményeinek, valamint a 2008-ban elkövetett 16 másik, roma otthonok elleni, fegyveres támadás körülményeinek kivizsgálásában tesznek.
 
Kérem, szíveskedjen tudomásul venni, hogy levelünk egy másolatát Bencze József országos rendőrfőkapitánynak is elküldjük.
 
Tisztelettel:

Álmosd Róbert/Robert Almosd
Igazgató/Director, Amnesty International Magyarország/Hungary
1064 Budapest, Rózsa u. 44. II/4., Hungary / Office tel/fax: +(36) 1-321-4799 / Mobile: +(36) 70-610-5691

Téma