Nemzetközi akciónap Darfurért

2007. április 29.
Nemzetközi akciónap Darfurért

FOGYTÁN AZ IDő!

Aktivisták ezrei hallatták hangukat a világ 35 országában vasárnap. Az AI Magyarország aktivistái a Parlament előtt tartottak demonstrációt.

Fotókiállítás, egy óriási és 100 kicsi homokóra, koporsó, csörömpölő vekkerek.

Éppen 4 éve, hogy Nyugat-Szudánban fegyveres konfliktus dúl, melynek eddig 200 ezer civil áldozata van és több mint 2,5 millió ember kényszerült menekülttáborba. A humanitárius helyzet minden eddiginél súlyosabb, az Afrikai Misszió (AMIS) mandátuma pedig 2007 június 30-án lejár, mindenféle védelem nélkül hagyva a civil lakosságot.

Az aktivisták célja, hogy a szudáni kormány egyezzen bele ENSZ / Afrikai Uniós békefenntartók azonnali Darfurba küldésébe, és ennek érdekében a magyar döntéshozók is gyakoroljanak nyomást a nemzetközi közösségre és a szudáni kormányra. Az aktivisták a Parlament előtt 20 db, darfuri menekülteket ábrázoló fotót állítottak ki. Egy Darfurt jelképező koporsó tetején 100 kicsi, Darfur feliratot formázó homokórát, valamint egy nagy, egyméteres homokórát indítottak el, jelezve: fogytán az idő.

Éppen ma negyedik éve, hogy Darfurban fegyveres konfliktus dúl, amely azóta átterjedt a szomszédos Csádra is. Egyik oldalon a kormányerők és az arab Janjawid milicisták állnak, velük szemben pedig fegyveres ellenálló csoportok harcolnak. A civilek viselik e harc minden terhét: ők az áldozatai a gyilkosságoknak, a nemi erőszaknak, a fosztogatásoknak és a tömeges erőszakos kitelepítéseknek. A civileket harci eszközként használják a konfliktusban. A szudáni kormány továbbra sem egyezik bele abba, hogy ENSZ / Afrikai Unió békefenntartók nyújthassanak védelmet a civil lakosságnak Darfurban. Június végén lejár az AMIS hadsereg (Afrikai Unió Szudáni Missziója) megbízatása – amely kevés sikerrel ugyan, de eddig próbálta védeni a civileket -, és mindenféle védelem nélkül még több emberi jogsértés vár a darfuriakra. Most a nemzetközi közösségen a sor, hogy nyomást gyakoroljon a szudáni kormányra.

Az Amnesty International felszólítja a szudáni kormányt a jogsértések azonnali beszüntetésésre, a Janjawid milicisták lefegyverzésére, az AMIS békefenntartókkal való együttmûködésre, valamint arra, egyezzen bele és mûködjön együtt az ENSZ- AU vegyes békefenntartó kontingens Darfurba telepítésével, továbbá hogy segítse a Nemzetközi Büntetőtörvényszék nyomozását és a háborús bûnökkel vádlottak kézrekerítését. Az AI az ENSZ-t és az Afrikai Uniót is sürgeti, tegyenek meg mindent a civil lakosság azonnali hatékony védelme érdekében.

További információ: Fodor Márk igazgató, tel: 06 70 3296418
www.dayfordarfur.orgHáttér

Az itteni békefenntartó csapatok nem elég nagy létszámúak, nincs elegendő felszerelésük, ezért nem tudják hatékonyan végezni a feladatukat – meg kellene védenünk a civilkaosságot, de nincs hozzá elegendő emberünk” – jelentette ki Ephraim Rurangwa, az AMIS (Afrikai  Unió Szudáni Missziója) helyettes parancsnoka 2007 áprilisában.

A konfliktus kezdete

Darfur egy Franciaország méretû régió Szudán nyugati részén. Hosszú éveken át szórványos összecsapásokra került itt sor a földmûvelő közösségek és a nomád csoportok között, melynek hátterében a kormány szerint az erőforrások szûkössége állt. 2003-ban egy új fegyveres ellenzéki csoport, a Szudáni Felszabadító Hadsereg fegyvert fogott a kormány ellen, hiányolva a régió támogatását – támogatóik főleg a földmûvelő közösség soraiból kerültek ki. Nemsokkal ezután egy újabb fegyveres csoport jelent meg Igazság és Egyenlőség Mozgalom néven. A kormány válasza az volt, hogy szabad kezet adott a Janjawid elnevezésû (jelentése: puskák lóháton) arab milicistáknak, akik sorra rohanták le a falvakat, megölték és megerőszakolták az ott lakókat, felforgatták és lerombolták házaikat, tönkretették ivóvíz forrásaikat és elrabolták állataikat. Időnként a kormánycsapatok is támadásokat intéztek a falvak ellen, karöltve az általuk támogatott  Janjawid milicistákkal, akik ma már a szudáni hadsereg egyenruháját viselik.

Nemzetközi nyomás a békéért

2006 májusában nemzetközi nyomásra békemegállapodást kötött a szudáni kormány és az egyik darfuri fegyveres ellenálló  csapat. Ugyanebben a hónapban az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatot hozott (Oroszország és Kína tartózkodása mellett) ENSZ békefenntartók Darfurba küldéséről, hogy az Afrikai Unió (AU) csapatait segítse a békemegállapodás betartatásában (1706-os határozat). A térségben 2004 óta jelen levő Afrikai Uniós csapatok ugyanis önmagukban nem képesek érvényt szerezni a civil lakosség védelmébek a kormány által támogatott fegyveresek támadásaivel szemben. A békemegállapodás összeomlóban van, a szudáni kormány pedig eddig még nem egyezett bele az ENSZ-határozat végrehajtásába.

2006 novemberében az Afrikai Unió Béke- és Biztonsági Tanácsa meghosszabbította az Afrikai Unió Szudáni Missziójának (AMIS) mandátumát 2007 június végéig, valamint egy háromlépcsős tervet fogadott el a békefenntartás megerősítésére, melynek utolsó szakasza egy közös, ENSZ – Afrikai Unió békefenntartó kontingens Darfurba telepítése.
Az első szakasz (Light Support Package) 2007 januárjában megkezdődött.

 

2007 februárjában a Nemzetközi Büntetőtörvényszék ügyésze bizonyítékokat tárt a bíróság elé arról, hogy Szudánban háborús bûnöket követtek el, az elkövetők között megnevezte a humanitárius ügyek államminiszterét (Ahmed Haroun) és a Janjawid vezért (Ali Kosheib) is. Szudán azonban nem mûködik együtt a nemzetközi bírósággal.
2007 márciusában – a darfuri emberi jogi helyzetről szóló ENSZ-missziós jelentés eredményeként – az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága határozatban rögzítette mélységes aggodalmát az emberi jogi sérelmek miatt, és független szakértőkből (ENSZ-raportőrök) álló csoport Darfurba küldéséről határozott, hogy figyelemmel kísérje az ajánlások szudáni kormány általi betartását.

2007 áprilisában a szudáni kormány beleegyezett a háromlépcsős terv második szakaszába (Heavy Support Package), amely megerősíti az AMIS békefenntartó erőit. A szudáni kormány azonban egyelőre akadályozza a harmadik szakasz bevezetését, azaz  ENSZ – AU békefenntartók telepítését, amely valódi védelmet biztosítana a humanitárius katasztrófa felé sodródó civil lakosságnak.

Téma