Nem a menedékkérők tömeges elzárására! – közös nyilatkozat

Hét magyar civil szervezet – köztük az Amnesty International Magyarország – közös nyilatkozatban tiltakozik az országgyűlési képviselőknél a menedékkérők automatikus és tömeges bezárását célzó törvényjavaslat ellen. Ha a jogellenes, embertelen és idegengyűlölő tervezetet elfogadják, azzal Magyarország végleg kiiratkozik az európai menekültügyi rendszerből.

Az Országgyűlés hamarosan újabb, a menedékkérőket érintő törvényjavaslatról szavaz. A javaslat szerint egyrészt a rendőrség minden
Magyarországon jogellenesen tartózkodó külföldit visszakísérne
a határkerítés túloldalára; másrészt azokat a menedékkérőket,
akiket beengednének a tranzitzónába, kötelezően fogva tartanák,
és a tranzitzónát csak „a kiléptető kapun keresztül”,
Szerbia vagy Horvátország felé hagyhatnák el. Mindezt a kormány
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre hivatkozva teszi,
ugyanakkor az országban jelenleg alig 400 menedékkérő
tartózkodik, a válsághelyzet meghosszabbítása csupán az
idegengyűlölő, félelemkeltő propaganda fenntartását szolgálja.

Mi számos okból ellenezzük ezt a javaslatot. Ha mindez
megvalósulna, a menekülők hozzáférése a nemzetközi védelemhez
ellehetetlenülne. A tervezet ráadásul nem tesz kivételt még a
gyermekek, idősek, családok esetében sem. Minden menedékért
folyamodó embert őrizet sújtana, pedig a védelemért folyamodás
önmagában nem lehet alapja a szabadság megvonásának.

A helyzet jelenleg is aggasztó. A kerítés
felépülése óta már így is egyre több jelentés tanúskodik a
szerb-magyar határnál folyamatosan erősödő erőszakról. A
nemzetközi védelmet kereső emberek, amint megkísérlik átlépni
a határt, az útjuk során sok esetben a rendőrség által
végrehajtott ún. ’visszakísérésekkel’ szembesülnek. A
visszakísérés során megvalósuló erőszakról szóló
tanúvallomások sokkolóak, szóbeli és fizikai bántalmazásokról,
megalázásokról adnak számot. A törvényjavaslat az ún. 8 kilométeres visszakísérési szabálynak az egész országra történő
kiterjesztését is tartalmazza, ami növelheti az erőszak
áldozatává váló menedékkérők számát. Az ilyen kockázatok
helyett az erőszakról szóló jelentések azonnali kivizsgálására
és határozott fellépésre lenne szükség a védelmet keresők
elleni erőszak megszüntetése érdekében!

A Szerbiából Magyarországra érkező menedékkérők már most
is kizárólag az önkényesen heti 25 főre lecsökkentett
kapacitású két tranzitzóna egyikében adhatják be kérelmüket.
Mivel a kormány szerint Szerbia megfelelő védelmet tud nyújtani a
menedékkérőknek, a tranzitzónákban fogvatartott emberek kérelmét
napokon belül elutasítják. Az elutasított menedékkérők hiába
fordulnak bírósághoz és hiába kérnek ügyvédi segítséget a
bonyolult eljáráshoz, a minőségi jogi segítségnyújtást
jelenleg a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal nem biztosítja
korlátozás nélkül valamennyi menedékkérőnek.

A törvényjavaslat szerint pedig minden menedékkérő
automatikusan őrizetbe kerülne a tranzitzónákban. Mindez több
szempontból is riasztó. Egyrészt a bizonytalan és hosszú
fogvatartásnak rendkívül súlyos következményei lesznek az
általában amúgy is rossz pszichés állapotban lévő emberekre.
Az intézkedés különösen súlyosan érintheti a sérülékeny
menedékkérőket, például a pszichés betegeket vagy a
kiskorúakat. Minél fiatalabb egy gyerek, annál súlyosabb kóros
lelki jelenség alakulhat ki benne a bezártság hatására. A
korábban bántalmazást, kínzást, háborút és más katasztrófát
túlélő emberek ismételten traumatizálódhatnak, ami
beilleszkedési, alkalmazkodási problémákhoz vezethet a
későbbiekben. Másrészt a javaslat sérti az uniós jogot is,
hiszen pusztán azon az alapon, hogy valaki menedékkérő, nem lehet
az őrizetét elrendelni. Aggályos továbbá, hogy a fogvatartással
szemben a bírói jogorvoslat köre tovább szűkül, amely sérti az
Emberi Jogok Európai Egyezményét.

A tervezet tehát ellentétes hazánk nemzetközi jogi
kötelezettségeivel. Álláspontunk szerint annak elfogadásával
hazánk kiiratkozik a közös uniós menekültügyi rendszerből.
Hovatovább, a 14-18 év közötti kísérő nélküli kiskorúak
kizárása a gyerekvédelemből Európában példátlan módon
szembemegy az ENSZ gyermekjogi egyezményével, mert védelem helyett
diszkriminálja őket magyar társaikhoz képest. Fontos alapelv,
hogy őket minden eljárásban elsősorban gyermekként kell kezelni
és csak másodsorban menedékkérőként. A kiskorúak fogvatartása
jogellenes és embertelen, újabb traumának teszi ki a sokat
szenvedett gyerekeket.

Ezek a gyerekek védelemre és gondoskodásra szorulnak. Nem
fenyegetésként kell rájuk tekinteni, hanem olyan lehetőségként,
amely sikereket és gyarapodást hozhat ennek az országnak és ennek
a kontinensnek. Hogy milyen felnőtt lesz belőlük, az rajtunk is
múlik! A magyar történelem tele van népcsoportok sikeres
befogadásával és beilleszkedésével. Ez az ország rengeteget
profitált már abból, hogy mert befogadó lenni; megérné hűnek
maradni ezekhez a hagyományokhoz. Kérjük a jogalkotót, gondolja
át, hogy valóban kerítés mögé szeretné-e zárni a
menedékkérőket, köztük a gyerekeket.

Az integráció azt jelenti, hogy aki itt él, az ide tartozóvá
szeretne válni és fontos a számára, hogy a közösséghez
hozzájáruljon; de azt is jelenti, akik régebb óta itt élnek,
segítenek abban, hogy az újonnan jövők minél hamarabb a
társadalom teljes jogú tagjaivá váljanak.

Az eddigiekben civil szervezeteknek lehetőségük volt az
integráció első lépéseit már a menekültügyi eljárás alatt
segíteni. Amennyiben az Országgyűlés megszavazza a
törvényjavaslatot, a sok-sok magyaróra, az integrációs tréningek
és a magyar társadalommal kialakított pozitív kapcsolatok mind
kárba vesznek. A jövőben pedig olyan menekültek kerülnek ki a
tranzitzónákból, akik a magyar társadalom felé még egyetlen
lépést sem tudtak tenni – önhibájukon kívül. Az ő
integrációjuk nekik is, és az őket segítőknek is nehezebb
feladat lesz. A törvénytervezet elfogadása nemcsak embertelen, de
minden szempontból irracionális lépés is lenne.

Kérjük tehát az Országgyűlési képviselőket, ne szavazzák
meg ezt a javaslatot!

Ideje lenne, hogy a migráció kérdése visszakerüljön a
helyére, ne a napi politika használja félelemkeltésre a témát,
hanem felelős szakpolitikák szülessenek a szakemberek és az
érintettek bevonásával!

Védelemre szoruló embertársaink számára pedig tisztességes
eljárást és bánásmódot szeretnénk, a válsághelyzet
meghosszabbítása helyett megfelelő elhelyezést, ahol a hazánkba
érkező menedékkérők megkezdhetik magyarországi integrációjukat!

Aláírók:

Amnesty
International Magyarország

Artemisszió
Alapítvány

Cordelia
Alapítvány

Ebony Afrikai
Egyesület

Magyar Helsinki
Bizottság

Menedék
–Migránsokat Segítő Egyesület

MigSzol –Migráns
Szolidaritás Csoport