Ne adják ki a magyar hatóságok Jerzan Kadesovot Kazahsztánnak

Az Amnesty International Magyarország levélben fordult Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterhez, amelyben arra kértük, hogy a magyar hatóságok ne adják ki a 2012 óta Magyarországon élő Jerzan Kadesovot Kazahsztánnak, mert félő, hogy a korábbi bankárt hazájában megkínozhatják, bántalmazhatják vagy akár halálra is ítélhetik. Kadesov kiadatása sértené Magyarország hazai és a nemzetközi jogi kötelezettségeit.

A TELJES LEVÉL

Ahogyan azt korábban több európai ország is megállapította a
Kadesovéhoz nagyon hasonló kiadatási ügyekben, a kiadatással
komoly veszélybe kerülhetnek a férfi emberi jogai. Az Amnesty
International információi alapján a kínzás és más kegyetlen,
embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés alkalmazása
továbbra is rendszeresen előfordul Kazahsztánban: 2016 januárja
és novembere között legalább 163 esetben dokumentáltak ilyen
jogsértést. Az ország tizenhét különösen súlyos bűncselekmény
esetében továbbra is alkalmazza a halálbüntetést: mióta
2003-ban Nazarbajev elnök moratóriumot hirdetett a kivégzésekre,
hat embert ítéltek halálra.

Komoly aggodalomra ad okot – figyelemmel az ügy politikai
hátterére –, hogy Jerzan Kadesov a kiadatása esetén kínzás
vagy más kegyetlen, embertelen bánásmód áldozatául esne, sőt
akár halálra is ítélhetik a férfit. A magyar Alaptörvény XIV.
cikkének második bekezdése alapján „senki nem utasítható ki
olyan államba, vagy nem adható ki olyan államnak, ahol az a
veszély fenyegeti, hogy halálra ítélik, kínozzák vagy más
embertelen bánásmódnak, büntetésnek vetik alá.”

A francia Államtanács
2016. december 9-én azt állapította meg, hogy Muhtar Abljazov,
Kadesov korábbi főnöke ellen politikai indíttatású
büntetőeljárás zajlik. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről
szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 5. § (1) bekezdésének b)
pontja szerint a jogsegély iránti megkeresés akkor teljesíthető,
ha a jogsegély nem politikai bűncselekményre, vagy azzal szorosan
összefüggő egyéb bűncselekményre és nem katonai
bűncselekményre vonatkozik. Véleményünk szerint a körülmények
és az a tény, hogy az Államtanács vizsgálata az eljárást
politikai indíttatásúnak minősítette valószínűsíti, hogy a
Kadesov elleni eljárás mögött is politikai motiváció húzódik.

Az Amnesty International Magyarország arra kéri az igazságügyi
minisztert, hogy az ügy politikai jellegére tekintettel, és
figyelembe véve, hogy a kiadatás esetén Jerzan Kadesovot milyen
veszélyek fenyegetik, Magyarország utasítva vissza a kiadatásra
irányuló megkeresést, és ne adja ki a férfit Kazahsztánnak.
Ellenkező esetben Magyarország megszegi a hazai és nemzetközi jog
szerinti kötelezettségeit, vagyis hogy senkit se tegyen ki kínzás,
embertelen bánásmód vagy büntetés veszélyének, amely súlyos
jogsértés és komoly presztízsveszteség lenne hazánknak.

Getty Images

Téma